BożeNarodzenie„Oto zwiastuję wam radość wielką, …dziś
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące
w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

/Łk 2,10-14/

 

 

Drodzy Parafianie!

Bóg wypełnił obietnicę. Teraz czeka, byśmy Jego Słowo, sercem, które potrafi każdego obudzić i na nowo rozpalić niezłomną nadzieją ogłosili, że Jego Syn jest pośród nas.

Życzymy błogosławionych poruszeń wiary nad Tajemnicą Wcielonego Słowa Bożego. Doświadczenia trwałej radości i miłości z Jezusowych narodzin przy boku Maryi i Józefa, w tych chwilach, w których Bóg pozwoli każdemu z nas „oglądać Jego chwalę”.

W atmosferze Bożego Narodzenia, pełnej bliskości i serdeczności, łamiąc się opłatkiem dołączamy naszą codzienną modlitwę wraz z pozdrowieniami.

 Ks.prob. Stanisław Makowski

wraz z kaplanami posługującymi w naszym sanktuarium