BOŻE NARODZENIE   AD 2022

„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.”  /Łk.12,15-17/

Wzorem pasterzy udajmy się myślą i sercem do Betlejem. Z wiarą i miłością pochylmy się nad żłóbkiem, by zobaczyć leżące w nim Niemowlę – Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Niech spotkanie z Nim zaowocuje pokojem serca, głęboką radością, ożywi nadzieję, napełni mocą potrzebną do zmagania się z problemami codzienności.

Dzielmy się radością tego spotkania z wszystkimi, których życie postawi na naszej drodze.

Wszystkim Parafianom i czującym więź z naszą Parafią, ludziom chorym, starszym, tym, którzy te Święta spędzają z dala od domu rodzinnego życzymy pełnych pokoju i radości Świąt Narodzenia Pańskiego.

Niech błogosławieństwo Nowonarodzonego stale towarzyszy Wam i Waszym rodzinom. 

 

                             Pamiętający w modlitwie u stóp Bożej Dzieciny Wasi Duszpasterze