WIELKI TYDZIEŃ w naszym Sanktuarium

Matki Bożej Pani Myślenickiej  –  2021r.

W tym czasie będziemy przeżywać najważniejsze tajemnice naszej wiary – mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kolejny Wielki Tydzień w okresie pandemii. Niech to trudne doświadczenie nie ograbi nas z głębi duchowego przeżycia, z radości płynącej z piękna liturgii Triduum Paschalnego, z nadziei, której źródłem jest Zmartwychwstały Pan.

W naszej świątyni, z racji obowiązujących obostrzeń,  może w liturgii uczestniczyć tylko 40 osób /obowiązkowe maseczki i zachowanie dystansu/. Wejście tylko głównymi drzwiami. To niełatwe  dla Was i dla nas kapłanów. Wspierajmy się nawzajem duchowo i wykażmy się zrozumieniem i  odpowiedzialnością. Tych, którzy nie będą mogli być w kościele, prosimy aby i tym razem, uczestniczyli w obrzędach  za pośrednictwem  środków przekazu. Wszystkie uroczystości z naszego kościoła, będą transmitowane na stronie internetowej parafii  – sanktuariummyslenice.pl i na youtube –   http://sanktuarium.myslenice.pl/transmisja-na-zywo/

W I E L K I    C Z W A R T E K – 1 kwietnia

Pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.

18:00    Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

                   Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, która będzie urządzona w

                  „Ogrojcu”  na zewnątrz świątyni  – adoracja  do g. 23.00.

20:00       Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”

21:00        Młodzież  Oazowa

22:00    „Z Chrystusem w ciemnicy” – prowadzi kapłan

W I E L K I    P I Ą T E K –   2 kwietnia

Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa na Krzyżu

W  Dniu Męki i Śmierci Jezusa postarajmy się wszyscy odprawić  Drogę Krzyżową.
Obowiązuje post ścisły /między 18 a 60 r./ i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych /po ukończeniu 14 r./

Adoracja w ciemnicy od g. 7:00                                                                                      

    7:00   Róże Różańcowe

    9:00   Róże Różańcowe powstałe w Roku Jubileuszowym

10:00   Droga Krzyżowa dla dzieci

15:00   Droga Krzyżowa i rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia

 

18:00   Liturgia  Męki Pańskiej:  Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia Św.  przeniesienie

                     Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, który będzie urządzony w przedsionku

                     kościoła od strony Placu Kilińskiego – możliwość adoracji z placu kościelnego przez całą noc

                     i Wlk. Sobotę, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.

             

Śpiewamy trzy części Gorzkich Żali

21:00   Chór Parafialny

22:00   Droga Krzyżowa

23:00  Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

 

W I E L K A     S O B O T A –  3 kwietnia

Adoracja w Grobie Pańskim – zapraszamy przedstawicieli z następujących ulic:

1:00   ul. Kazimierza Wielkiego, Niepodległości, Sienkiewicza, oś. 1000 –lecia bl.: 1, 2, 3, 4,  ul. Batorego, Bema, Jordana, Asnyka, Ogrodowa, Bergela, Rzemieślnicza, Maczka, Piłsudskiego, Łokietka, Orzeszkowej, Żwirki i Wigury, Konopnickiej, Galla Anonima, Daszyńskiego, Orkana, Reymonta, Szpitalna, Sobieskiego, Armii Krajowej, Partyzantów, Tetmajera, Kasprowicza, Kniaziewicza, Kraszewskiego i Mickiewicza, Jana Dunina – Brzezińskiego 6, 7, 8, 10.

2:00  ul. Średniawskiego, Sikorskiego, Wybickiego, oś. 1000 – lecia blok: 13, 14, 15, 16, 17, ul. Drogowców, Jagiellońska, Senatorska, Poniatowskiego, Przemysłowa, Okulickiego, Asnyka, Traugutta, Fijałkowskiego, Klakurki, Kościuszki, Długosza, Żeromskiego.

3:00  ul. 3 – go Maja, Pardyaka, Dąbrowskiego, oś. 1000 – lecia blok: 9, 10, 11, 12, ul. Broniewskiego, Matejki, Rynek, Reja, Solskiego, Słoneczna, Piastów, Tarnówka, Kilińskiego, Kopernika, Świętej Królowej Jadwigi.

4:00 ul. Ujejskiego, Słowackiego, oś. 1000 – lecia blok: 5, 6, 7, 8, Gałczyńskiego, Joselewicza, Solidarności

5:00  Klub Inteligencji Katolickiej

6:00  –  g.18.00  adoracja indywidualna

Poświęcenie pokarmów przy kościele, obok Ogrojca:

    od  9:00  do  15:00 co pół godziny

Po poświęceniu pokarmów zachęcamy do adoracji  Pana Jezusa w Bożym Grobie i oddania czci Krzyżowi Świętemu przez pokłon.

20:00   Liturgia  Wigilii Paschalnej: poświęcenie ognia i paschału, Orędzie Paschalne, czytanie Słowa Bożego, poświęcenie wody chrzcielnej  i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

 MSZA ŚWIĘTA I PROCESJA REZUREKCYJNA   / przynosimy świece./

Przygotujmy nasze serca przez pokutę i pojednanie z Bogiem i ludźmi na dobre przeżycie świętych dni Wielkiego Tygodnia i  spotkanie ze Zmartwychwstałym. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi.

S P O W I E D Ź:

W czasie Mszy Świętych spowiadamy tylko w przedsionkach kościoła i w holu Domu Katechetycznego przy ul. ks. P. Skargi – wejście z placu kościelnego; poza Mszami Świętymi spowiadamy również w kościele w konfesjonałach.

Wlk. Poniedziałek i Wlk. Wtorek,  Wlk. Środa:          6:30 –    12:00;     14:00 –   19:00

Wielki Czwartek i Wielki Piątek:                                     7:00 –    12:00;     14:00 –   17:00

Wielka Sobota:                                                                  7:00 –    12:00

W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna czynna tylko w poniedziałek i wtorek.

W  I  E  L  K  A      N  I  E  D  Z  I  E  L  A  –   4 kwietnia:

Msze Święte w kościele:     6:30,  8:00,  9:30,  11:00,  12:30,  14:00, 18:00

                    w kościółku:      7:30,  10:00,  14:15

P O N I E D Z I A Ł E K     W I E L K A N O C N Y  –    5  kwietnia:

Msze Święte w kościele:    6:30,  8:00,  9:30,  11:00,  12:30,  14:00 /chrzcielna/,  18:00

                    w kościółku:      7:30,  10:00,  14:15

Komunii Świętej udzielamy zarówno do ust, jak i na rękę, również na zewnątrz kościoła.

NOWENNĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ODPRAWIAMY OD WIELKIEGO PIĄTKU DO NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  15 MINUT PRZED MSZĄ ŚWIETĄ WIECZORNĄ.

Wszystkich Parafian zapraszamy do udziału  w Triduum Paschalnym. Niech te dni przeżywania Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, umocnią naszą wiarę w Syna Bożego i pogłębią duchową więź z Nim.

                                                                                                                              Wasi Duszpasterze