WIELKI TYDZIEŃ –  2022r.

w  Sanktuarium  Matki Bożej Pani Myślenickiej

Będziemy rozważać najważniejsze tajemnice naszej wiary – mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tym roku Wielki Tydzień przeżywany w zatroskaniu o pokój na świecie. Niech to trudne doświadczenie pogłębi w nas  duchowe przeżycia, płynące z piękna liturgii Triduum Paschalnego, ożywi nadzieję, której źródłem jest Zmartwychwstały Pan.

Wszystkie uroczystości z naszego kościoła, będą transmitowane dla ludzi chorych:

na stronie internetowej parafii  – sanktuariummyslenice.pl

i na youtube –   http://sanktuarium.myslenice.pl/transmisja-na-zywo/

W I E L K I    C Z W A R T E K – 14 kwietnia

Pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.

18:00    Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

                  Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, która będzie urządzona

                    w kaplicy MB – adoracja  do 23:00.

20:00         czuwanie – Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”

21:00         czuwanie – Młodzież  Oazowa

22:00        „Z Chrystusem w Ciemnicy” – prowadzi kapłan

W I E L K I    P I Ą T E K –   15 kwietnia

Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa na Krzyżu

Postarajmy się wszyscy odprawić  Drogę Krzyżową. 

Obowiązuje post ścisły /między 18 a 60 r./ i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych /po ukończeniu 14 r./

Adoracja w Ciemnicy od 6:30                                                         

    7:00   Róże Różańcowe

    9:00   Róże Różańcowe powstałe w Roku Jubileuszowym i później

10:00   Droga Krzyżowa dla dzieci

15:00   Droga Krzyżowa i rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia

 

18:00   Liturgia  Męki Pańskiej:  Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia Św.  przeniesienie

                     Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, który będzie urządzony w kaplicy Pana Jezusa

                     Ukrzyżowanego – możliwość adoracji  przez całą noc  i Wlk. Sobotę, aż do rozpoczęcia  Wigilii Paschalnej.

             

Śpiewamy trzy części Gorzkich Żali

21:00     Chór Parafialny

22:00  Droga Krzyżowa

23:00     Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

 

W I E L K A     S O B O T A – 16 kwietnia

Adoracja w Grobie Pańskim – zapraszamy przedstawicieli z następujących ulic:

1:00   ul. Kazimierza Wielkiego, Niepodległości, Sienkiewicza, oś. 1000 –lecia bl.: 1, 2, 3, 4,  ul. Batorego, Bema, Jordana, Asnyka, Ogrodowa, Bergela, Rzemieślnicza, Maczka, Piłsudskiego, Łokietka, Orzeszkowej, Żwirki i Wigury, Konopnickiej, Galla Anonima, Daszyńskiego, Orkana, Reymonta, Szpitalna, Sobieskiego, Armii Krajowej, Partyzantów, Tetmajera, Kasprowicza, Kniaziewicza, Kraszewskiego i Mickiewicza, Jana Dunina – Brzezińskiego 6, 7, 8, 10.

2:00  ul. Średniawskiego, Sikorskiego, Wybickiego, oś. 1000 – lecia blok: 13, 14, 15, 16, 17, ul. Drogowców, Jagiellońska, Senatorska, Poniatowskiego, Przemysłowa, Okulickiego, Asnyka, Traugutta, Fijałkowskiego, Klakurki, Kościuszki, Długosza, Żeromskiego.

3:00  ul. 3 – go Maja, Pardyaka, Dąbrowskiego, oś. 1000 – lecia blok: 9, 10, 11, 12, ul. Broniewskiego, Matejki, Rynek, Reja, Solskiego, Słoneczna, Piastów, Tarnówka, Kilińskiego, Kopernika, Świętej Królowej Jadwigi.

4:00 ul. Ujejskiego, Słowackiego, oś. 1000 – lecia blok: 5, 6, 7, 8, Gałczyńskiego, Joselewicza, Solidarności

5:00  Klub Inteligencji Katolickiej

6:00  –  18:00  adoracja indywidualna

Poświęcenie pokarmów przy ołtarzu polowym:

    od  9:00  do  15:00,  co pół godziny

Po poświęceniu pokarmów zachęcamy do adoracji  Pana Jezusa w Bożym Grobie i oddania czci Krzyżowi przez pokłon. „Betania” będzie zbierać dary dla osób potrzebujących.

19:00   Liturgia  Wigilii Paschalnej: poświęcenie ognia i paschału, Orędzie Paschalne, czytanie Słowa Bożego, poświęcenie wody chrzcielnej  i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

 MSZA ŚWIĘTA I PROCESJA REZUREKCYJNA   / przynosimy świece./

Przygotujmy nasze serca przez pokutę oraz pojednanie z Bogiem i ludźmi,  na dobre przeżycie Wielkiego Tygodnia i  spotkanie ze Zmartwychwstałym. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi.

S P O W I E D Ź:

Wlk. Poniedziałek, Wlk. Wtorek,  Wlk. Środa:      6:30 –    11:00;     15:00 –   19:00

Wielki Czwartek,  Wielki Piątek:                                6:30 –    11:00;     14:00 –   17:00

Wielka Sobota:                                                             6:30 –    11:00

W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna czynna  będzie tylko w poniedziałek, wtorek i środę
od 8:30 do 10:00.

W  I  E  L  K  A      N  I  E  D  Z  I  E  L  A  –   17 kwietnia:

Msze Święte w kościele:     6:30,  8:00,  9:30,  11:00,  12:30,  14:00, 18:00

w kościółku św. Jakuba:      7:30,  10:00,  14:15

P O N I E D Z I A Ł E K     W I E L K A N O C N Y  –    18  kwietnia:

Msze Święte w kościele:      6:30,  8:00,  9:30,  11:00,  12:30,  14:00 /chrzcielna/,  18:00

 w kościółku św. Jakuba:      7:30,  10:00,  14:15

NOWENNĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ODPRAWIAMY OD WIELKIEGO PIĄTKU DO NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  15 MINUT PRZED MSZĄ ŚWIETĄ WIECZORNĄ.

Wszystkich Parafian zapraszamy do udziału  w Triduum Paschalnym. Niech te dni przeżywania  męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, umocnią naszą wiarę w Syna Bożego, pogłębią duchową więź z Nim i napełnią serca prawdziwym pokojem.

                                                                                                                              Wasi Duszpasterze