W Roku Jubileuszowym wciąż poszukujemy śladów Maryi. O tym, że Matka Boża pozostawia swoje znaki w duchowości chrześcijańskiej, w cudownych Wizerunkach, w objawieniach, w przydrożnych kapliczkach, w znanych centrach pielgrzymkowych i w niepozornych drewnianych kościołach, przekonywali słuchaczy prelegenci I Interdyscyplinarnego Seminarium Mariologicznego, które odbyło się 2 marca w Domu Katolickim.

Pomysł na cykl wykładów poświęconych Matce Najświętszej zrodził się latem ubiegłego roku. Jesienią idea przybrała realne kształty dzięki zainteresowaniu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, które wspólnie z Sanktuarium przygotowało wydarzenie.

Lepsze poznanie pogłębia miłość. Stąd pomysł na Seminarium. Chcemy Maryję lepiej poznać, abyśmy mogli głębiej Ją pokochać mówił ks. proboszcz Zdzisław Balon podczas Mszy Św. rozpoczynającej Seminarium. Eucharystię u stóp Pani Myślenickiej koncelebrował abp Henryk Ciereszko, ks. dr hab. Janusz Lekan, ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski – przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz kapłani posługujący w Sanktuarium.

Seminarium otworzył wykład ks. dr hab. Janusza Lekana. Przedstawił on sylwetkę Maryi, jako wzoru wiary chrześcijańskiej. Prelegent podkreślał, iż Jej godność nie czyni Jej niedostępną dla ludzi. Wręcz przeciwnie – Maryja staje się realnie bliska człowiekowi. Tę myśl uznać można za nić łączącą wszystkie wystąpienia.

W części pierwszej wykład wygłosił również ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, w przystępny sposób tłumacząc pojęcie duchowości chrześcijańskiej i duchowości Maryi. Zaś abp Henryk Ciereszko ukazał Maryję jako Matkę Miłosierdzia.

Drugi panel uwidocznił interdyscyplinarność Seminarium. Ks. dr hab. Michał Piela SDS usystematyzował wiedzę dotyczącą obecności Wizerunku i kultu Pani Myślenickiej. Na przykładzie objawień fatimskich, ks dr. Marek Kościelniak krok po kroku wyjaśnił pedagogię Maryi względem portugalskich pastuszków. Stanisław Szczepan Cichoń zwrócił uwagę na często mijane i niedostrzegane, przydrożne kapliczki będące świadectwem kultu m.in. Królowej Różańca Świętego i Maryi Niepokalanie Poczętej.

Podczas ostatniej części Seminarium, doktoranci Akademii Ignatianum zaprosili słuchaczy w podróż. Maciej Malec określił pielgrzymowanie do polskich i europejskich sanktuariów mianem życiodajnego krwiobiegu Europy, zaznaczając na mapie najważniejsze punkty gromadzące miliony pątników rocznie. Marek Stoszek natomiast zachęcił do odkrywania piękna wizerunków maryjnych czczonych w niewielkich drewnianych kościołach wpisanych w krajobraz Podkarpacia i Beskidu Niskiego.

Wykładom towarzyszyła wystawa w holu i na piętrze Domu Katolickiego – „Szlak Maryjny. Światło ze Wschodu” przygotowana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Celem projektu jest stworzenie i promocja szlaku pielgrzymkowego wytyczonego przez sanktuaria maryjne na ternie Polski i Słowacji. Jednym z przystanków są Myślenice.

W tytule Seminarium wpisano cyfrę I. Być może inicjatywa Roku Jubileuszowego to pierwszy krok do cyklicznego wydarzenia w życiu Sanktuarium? Wszak lepsze poznanie pogłębia miłość.

ds