• Sprawozdanie z prac, które zostały rozpoczęte i wykonane w mijającym półroczu 2018 r. z ofiar parafian, oraz plany na najbliższą przyszłość.
  • Trwa remont murów okalających plac kościelny:
   • został całkowicie rozebrany mur ceglany od strony ul. Królowej Jadwigi, wylano nowy fundament pod ten mur i zostanie on odtworzony w formie ceglanej – kosztorys tego przedsięwzięcia to ok. 344 tys. zł.
   • planowana jest budowa dalszej części muru ceglanego, od strony północnej, w miejscu, gdzie rośnie obecnie żywopłot – jeszcze nie ma pełnego kosztorysu
   • planowana jest renowacja muru kamiennego pomiędzy ul. Ks. P. Skargi a plebanią; od strony placu kościelnego zostanie mu przywrócona forma kamienna  – jeszcze nie ma pełnego kosztorysu.
   • Wszystkie te prace toczą się za zgodą i pod okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  • Trwa wymiana instalacji połączeniowej między budynkami kościelnymi, monitoringu, zabezpieczenia kościoła – alarmu; zostanie poddane renowacji dotychczasowe oświetlenie placu kościelnego (czymś osobnym jest podświetlenie kościoła, wykonywane w ramach całego obejścia wokół kościoła)
  • Wykonano nową ziemną instalację odgromową kościoła., izolację pionową fundamentów kościoła, fundamentów budynku Domu Katechetycznego i sklepiku KIk-u przy ul. Ks. P. Skargi i przyłączono wodę i gaz do tego budynku.
  • Dokonano remontu kurantów i wymiany zużytego zegara sterującego od dzwonów.
  • Wyremontowano pierwsze piętro Domu Katechetycznego przy ul. Ks. P. Skargi, łącznie z wymianą okien na drewniane, zgodnie z poleceniem konserwatora. Planowany jest dalszy remont parteru z wymianą okien.
  • Na Wikarówce przy ul. Królowej Jadwigi wymieniono w całym budynku instalację centralnego ogrzewania i wyremontowano kapitalnie jedno mieszkanie.
  • Wymieniono częściowo dziurawe rynny na Domu Katolickim przy ul. 3 Maja.
  • W kościółku św. Jakuba poddano konserwacji ołtarz główny. Koszt konserwacji to 236 tys. zł. Dotacji państwowej na ten cel uzyskaliśmy prawie 100 tys. zł. Reszta z kasy parafialnej. Po stwierdzeniu przyczyn zapadania się posadzki, szczególnie w prezbiterium kościółka, zostaną podjęte dalsze kroki w sprawie opanowania sytuacji.
  • Nie wyliczamy drobnych prac prowadzonych w budynkach należących do parafii.
 • W tym roku ofiar w kopertach złożono 61.160,00 zł., a bezpośrednio na konto parafii wpłacono ofiar 54.260,00 zł., co daje razem sumę 115.420,00 zł.
 • Wyrażam ogromną wdzięczność i mówię serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy czując odpowiedzialność za wszystkie podjęte i planowane prace, składają ofiary w kopertach, na tacę i na konto parafii.
 • Wszystko to co razem zrobimy, dla tego kościoła – naszego sanktuarium i parafii, szczególnie w Roku Jubileuszu Koronacji, będzie dla przyszłych pokoleń znakiem naszej wiary i czci dla Matki Najświętszej.