W sobotę, 2 kwietnia, zapraszamy na spotkanie pod tytułem: “Pod płaszczem Matki Bożej”.

Usłyszymy o tym, czym jest zawierzenie się Sercu Maryi w życiu świętych, konsekrowanych w życiu Kościoła i naszym osobistym oraz o objawieniu na wzgórzu Tepeyac w Meksyku i Wizerunku Najświętszej Panienki na płaszczu indianina Juana Diego.

Gośćmi będą:

  • diakon Krzysztof Jakubiak – myśleniczanin, student VI roku Wyższego Seminarium Duchownego
  • Renata Biała – absolwentka teologii, studentka Mariologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Spotkanie rozpocznie się Mszą świętą o godz. 10.00 i będzie mieć dwie części: w Sanktuarium i w Domu Katolickim.