„Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.”

/ Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski /

 

Zachęcamy do uczestnictwa we Mszach  Świętych    transmitowanych  z naszego sanktuarium pod adresem:

 https://sanktuarium.myslenice.pl/transmisja-na-zywo/)

W ciągu tygodnia transmitujemy Msze  Święte o:

g. 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 

g.18.00 / z kaplicy Matki Bożej /

W niedzielę transmitujemy Msze Święte o:

g. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30

g.18.00 / z kaplicy Matki Bożej /

Gorzkie Żale / bez udziału wiernych/ o g.17.00

Codziennie transmitujemy z kaplicy Matki Bożej:

g.20.30 – Różaniec

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej: codziennie od g. 8.30 do g.18.00

w niedziele od g.15.00 do g.18.00.

Komunię Świętą rozdajemy o pełnych godzinach od g. 9.00 do g.17.00.

 

Spowiedź:

w tygodniu tylko poza Mszą świętą, od g. 9.00 do g.18.00, w przedsionku z przodu kościoła (wejście od wnętrza kościoła)

w niedzielę  podczas  Mszy Świętych w przedsionku kościoła od strony Placu Kilińskiego (wejście z placu kościelnego)

Zachowana tam zostanie zarówno dyskrecja sakramentu, jak i bezpieczna odległość pomiędzy spowiednikiem a penitentem.

Spowiadamy się konkretnie i rzeczowo, pozostawiając kierownictwo duchowe na spokojny czas.

Codziennie kapłani dyżurują przy telefonie parafialnym od godziny 9:00 do 11:00 (numer: 12 272 12 37)