DLA STARSZYCH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH, UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KLAS GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

A. D. 2018

§ 1

Organizator

Organizatorem konkursu jest Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

§ 2

Cel

Celem konkursu jest aktywne włączenie się parafian – dzieci i młodzieży – do przeżywania roku jubileuszowego oraz poznanie historii i koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej.

§ 3

Temat

Temat konkursu nawiązuje do historii i dziejów cudownego obrazu Matki Bożej Myślenickiej, zwłaszcza momentu koronacji w 1969 roku.

§ 4

Uczestnicy i przebieg konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla starszych dzieci przedszkolnych oraz klas 0, uczniów szkół podstawowych od I do VIII, klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Będzie przebiegał w następujących grupach wiekowych:

  • a) GRUPA I – starsze dzieci przedszkolne, z klas 0 i uczniowie klas I i II szkół podstawowych
  • b) GRUPA II – uczniowie klas III, IV i V szkół podstawowych.
    Dzieci z GRUPY I i II wykonują projekt korony dla Matki Bożej, według własnego pomysłu. GRUPA I – prace plastyczne w formacie A3, wykonane dowolną techniką, np. kolorowanie, malowanie, wyklejanie itp. GRUPA II – prace przestrzenne (wykonane dowolną techniką).
  • c) GRUPA III – uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz klasy III gimnazjum – wykonanie gry planszowej, dla 3-4 graczy, której fabuła koncentruje się wokół historii cudownego obrazu Matki Bożej Myślenickiej. Możliwość wykonania pracy w grupie (do 3 osób). Uczestnicy wykonują wszystkie potrzebne elementy gry (plansza, pionki, reguły gry itp.)
  • d) GRUPA IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych – prace pisemne w formie opowiadania, reportażu, wywiadu, na podstawie relacji bezpośrednich uczestników wydarzeń (np. starszych członków rodziny) traktujące o wydarzeniu koronacji Matki Bożej Myślenickiej z 1969 roku. Długość pracy – minimum dwie strony A4, pisane na komputerze.
  • Termin i miejsce składania prac – GRUPA I i II: do końca listopada. GRUPA III i IV: do końca marca. Każdy uczestnik dostarcza wykonaną pracę (wraz z pisemną zgodą na udział w konkursie rodziców/opiekunów oraz potrzebne dane osobowe) swojemu katechecie. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę – obok wartości artystycznych – przede wszystkim samodzielność wykonania oraz wkład pracy uczestników.

§ 5

Uwagi końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji wykonanych prac (zwłaszcza plastycznych) w formie wystawy.
Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody.