Z  ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ  « PASTORES GREGIS » OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 „ Pan Jezus podczas swojej pielgrzymki przez ziemię głosił Ewangelię Królestwa i zainicjował je w samym sobie, odsłaniając jego tajemnicę wszystkim ludziom. Wezwał mężczyzn i kobiety do pójścia za nim i spośród uczniów wybrał Dwunastu, «  aby Mu towarzyszyli  ».

Misja powierzona Apostołom przez Jezusa musi trwać aż do końca świata, ponieważ Ewangelia, której przekazywanie zostało im powierzone, jest życiem Kościoła w każdej epoce. Właśnie z tego względu zatroszczyli się o ustanowienie swoich następców, w taki sposób, aby – jak stwierdza św. Ireneusz – tradycja apostolska była głoszona i strzeżona na przestrzeni wieków.

Szczególne wylanie Ducha Świętego, którym Apostołowie zostali napełnieni przez zmartwychwstałego Pana, było przez nich przekazywane poprzez gest nałożenia rąk na swych współpracowników. Ci zaś, ze swojej strony tym samym gestem przekazali je innym, a ci
z kolei następnym. W ten sposób dar duchowy początków dotarł aż do nas poprzez nałożenie rąk, czyli konsekrację biskupią, która udziela pełni sakramentu Święceń, najwyższego kapłaństwa, całości świętej posługi. W ten sposób, za pośrednictwem biskupów
i prezbiterów, którzy wspomagają biskupów, Chrystus Pan, choć zasiada po prawicy Boga Ojca, jest wciąż obecny pośród wiernych.

To właśnie w tej perspektywie można dostrzec wielką wagę wizyty pasterskiej, autentycznego czasu łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu biskupa z wiernymi.

 Podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, (…), biskup powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się (…) jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój.”

Modlitwa za biskupa

Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na sługę swego biskupa Roberta , którego ustanowiłeś pasterzem Kościoła, daj mu słowem i przykładem przyczynić się do dobra tych, którym przewodzi, aby razem z powierzoną sobie owczarnią osiągnął życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Program Wizytacji Kanonicznej Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach

1 /sobota/  – 2 /niedziela/ października 2022

ks. bp Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

 • Sobota, 1 października:
  • 16:45 – spotkanie z grupami parafialnymi w Domu Parafialnym przy ul. 3 Maja 1A:
   • Ministranci i Lektorzy, Oaza, Oaza Dzieci Bożych, Schola, Zespół Charytatywny „Betania”, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret”, Chór „Laudate Dominum”,  Grupa Teatralna  „Misterium”, Kręgi Domowego Kościoła, Are You Raedy, Służba Rodzinie, KIK, Rodzina Szkaplerzna, Grupa Tradycji Katolickiej
  • 18:00 – Msza Święta na rozpoczęcie wizytacji z obrzędem powitania Biskupa /uczestniczą również  grupy parafialne/
  • 19:15 – spotkanie z Radą Duszpasterską Parafii
  • 20:00 – nawiedzenie Kapłanów
 • Niedziela, 2 października:
  • Msze Święte z udziałem ks. Biskupa:      
   • w kościele: 6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00  | 12:30 | 14:00 | 18:00
    • Błogosławienie małżeństw, rodzin i osób samotnych po Mszach Św. o: 8:00, 9:30, 11:00 
  • w kościółku św. Jakuba :
   • 11:30 –  Msza Św.  w rycie trydenckim /Grupa Tradycji Katolickiej/
   • 14:15 –  Msza Św., procesja na cmentarz i modlitwa za Zmarłych
  • kaplica szpitalna:
   • 15:30 – odwiedziny w Szpitalu Powiatowym
   • 16:00 – Msza Święta
   • 16:30 – zmiana tajemnic Różańca Świętego
  • 17:00 – Procesja Różańcowa z Najśw.  Sakramentem wokół kościoła do 5 ołtarzy /uczestniczą Róże Różańcowe/
  • 18:00 – Msza Święta na zakończenie  wizytacji kanonicznej
  • 19:00 – Nawiedzenie Domu Zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Zapraszamy wszystkich Parafian do spotkania z ks. Biskupem w czasie wizytacji
 i do modlitwy w intencji wspólnoty parafialnej.