W ostatnim czasie podjęliśmy w parafii szereg prac renowacyjnych, mających na celu utrwalenie piękna obiektów architektonicznych, tworzących przestrzeń naszej modlitwy.

1.Renowacja kapliczki „Na Studzience”

Kapliczka pochodzi z XVIII w. Została zbudowana na miejscu źródła, z którego woda uważana była za uzdrawiającą. Ściany kaplicy pokryte są malowidłami malarza Sebastiana Stolarskiego  i datowane na ok. 1860 r. Przestawiają one scenę przeniesienia  Cudownego Obrazu Matki Bożej Pani Myślenickiej do kościoła parafialnego oraz chorych, którzy zostali cudownie uzdrowieni wodą ze źródełka. Są one cennym dokumentem epoki. Przekazują ówczesny wygląd kościoła i kapliczki,  a także stroje mieszczan, szlachty i chłopów. Niektórzy  spośród przedstawionych na freskach osób to postaci historyczne, zapisane w miejskich kronikach. 

Przy tej kapliczce wierni gromadzili się na nabożeństwach, szczególnie w maju, tutaj przychodzili po wodę, wierząc w jej uzdrawiającą moc. Tutaj była i jest  sprawowana Msza Święta 5 sierpnia we wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej. 

Niestety w ostatnich latach teren wokół kapliczki został zaniedbany, i stał się miejscem „nieciekawych” spotkań, o czym świadczą pozostawione śmieci i butelki. Kapliczka wymagała gruntownego remontu konserwatorskiego. Wyceniono go na ok. 200 tys. zł. Udało się pozyskać  środki z Wojewódzkiego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki nim od zeszłego roku, pod nadzorem Konserwatora Wojewódzkiego trwa remont, który zmierza ku końcowi. Zdjęcia pokazują jego skalę i ostateczny piękny efekt. 

Mamy nadzieję, że 5 sierpnia poświęcimy odnowioną kapliczkę, sprawując  przy niej Mszę Świętą.  Ufamy również,  że wszyscy uszanują miejsce święte dla wielu Myśleniczan i owoc pracy konserwatorów.

2. Ambona z kościółka św. Jakuba

Ambonę zaprojektował  i wykonał rzeźbiarz Wit Wisz w 1895 r. Fundatorką tego dzieła była Henryka Gumińska. Architektonicznie zbliżona jest do ambony w Bazylice Mariackiej w Krakowie, której autorem był również Wit Wisz. Kosz ambony jest osadzony na solidnym słupie, imitującym drzewo, którego korzenie opierają się na kamiennym trzystopniowym cokole. Między konarami wyrzeźbiono symbole Ewangelistów. Anioł, Wół Orzeł, Lew. Wieloboczny parapet ambony zdobiony figurami czterech ewangelistów: Marka, Mateusza, Jana i Łukasza. Schody proste, zdobione po bokach ornamentem roślinnym; balustradę tworzą półkoliste arkady zdobione ażurową syncerką. Na zaplecku płaskorzeźba Chrystusa niosącego krzyż. Całość wieńczy baldachim. Tworzą go spięte rzeźbione palmy męczeńskie. Na podniebieniu baldachimu gołębica w promienistej glorii. Kronika parafialna wspomina o odnowieniu ambony w 1970r.

Ambona została zdemontowana, by można ją podać konserwacji. Jej koszt został wyliczony na sumę ok. 93 tys. zł. Z funduszy Małopolskiego Wojewódzkiego   Konserwatora Zabytków w Krakowie udało się pozyskać na ten cel dotacje w wysokości 40 tys. zł. Pozostała suma będzie pochodzić z funduszy parafialnych. Ambona wróci do kościółka późną jesienią.

Zdjęcia ilustrują prace przy demontażu ambony oraz pokazują skalę zniszczeń dokonanych przez kornika.

3. Posadzka w kościółku św. Jakuba

            Obecna posadzka z terakoty  może pochodzić z 1912 r. Materiał dostarczył Andrzej Guzikowski z Krakowa Położono ją w nawie głównej i prezbiterium w systemie karo. Dawna posadzka, wykonana  najprawdopodobniej z piaskowca nie zachowała się.

Posadzka wymaga zabezpieczenia i uzupełnienia. Część płytek jest popękana, w prezbiterium fragment posadzki się zapadł. Do tej pory trwały prace badawcze nad przyczyną tego zjawiska i nad określeniem metody zabezpieczenia. Po jej zatwierdzeniu przez Konserwatora Wojewódzkiego jesienią przystąpimy do pracy.

4. „Stróżówka” na placu kościelnym

            Przy odnowionym ogrodzeniu kościelnym od strony południowej stoi dawna „stróżówka”. Służyła ona kiedyś pilnującym kościoła nocą jako miejsce schronienia przed zimnem i słotą. Później została odnowiona i przerobiona na sklepik „Betanii”.  Obecnie została obłożona kamieniem, by współgrała z murem kamiennym, obok którego stoi. Podobnie jak podstawy pod gablotki obok sklepiku.

Zdjęcia ilustrują prace i jej obecny wygląd