Ksiądz Proboszcz powitał księdza Arcybiskupa na uroczystości Inauguracji Roku Jubileuszowego 50-rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Myślenickiej słowami:

Czcigodny Księże Arcybiskupie.

Witam Cię serdecznie na Ziemi Myślenickiej, w szczególnym dniu. 49 lat temu 24 sierpnia 1969 ówczesny Metropolita Krakowski kard. Karol Wojtyła, włożył na skronie Dzieciątka – Syna Bożego i Jego Matki Maryi papieskie korony. W obecności kilkunastu biskupów z całej Polski, kapłanów i 50-cio tysięcznej rzeszy wiernych Cudowny Wizerunek Naszej Pani Myślenickiej – tak Ją tutaj nazywamy, został ukoronowany. Był to uroczysty akt wdzięczności dzieci wobec Matki, za Jej ponad trzystuletnią, pełną miłości i troski obecność w tym miejscu.
Przybywasz dzisiaj do nas, by rozpocząć Jubileuszowy Rok 50-lecia Koronacji. Jego zwieńczeniem będzie uroczysta Eucharystia, da Bóg, sprawowana za rok.
Tak się przedziwnie składa, że w Twojej osobie, spotyka się przeszłość z teraźniejszością. Mszy Świętej koronacyjnej 49 lat temu przewodniczył sługa Boży, niezłomny biskup, Metropolita Poznański abp Antoni Baraniak, tak Ci bliski. A jeden z dni przygotowujących do koronacji prowadził bp Józef Rozwadowski z Łodzi. Przyszedłeś do nas, jako nasz biskup, z Poznania przez Łódź, dzisiaj tutaj, by podjąć ich dzieło.
Czcigodny Ojcze to nasze całoroczne świętowanie chcemy przeżyć pracowicie, by jego owoc posłużył do naszego duchowego wzrostu. Program działania wzięliśmy z duchowego bogactwa, które w tym miejscu zostawił nam św. Jan Paweł II, przemawiając tu wiele razy. Ten program to:
Po pierwsze – w dniu Koronacji kardynał Karol Wojtyła powiedział:”(…) malarz, na którego dzieło tutaj patrzymy, chciał wyrazić macierzyństwo. Jest w tym obrazie(…) zapatrzenie Matki w Dziecko i zapatrzenie Dziecka w Matkę. W tym zapatrzenia Matki w Dziecko (….) jest jakieś przeżycie ludzkiej tajemnicy,(…) wielkości macierzyństwa.”
W dobie kryzysu małżeństwa, rodzicielstwa chcemy jeszcze większą troską modlitewną i duszpasterską otoczyć małżeństwo i rodzinę, dziecko- owoc małżeńskiej miłości.
Po drugie – w rocznicę Koronacji Kardynał mówił: „Życzę Wam tego, ażeby Matka Boża- tak bardzo przez was czczona, (….) pomagała Wam odnajdywać i określać swoje miejsce w Kościele. Nie tylko wtedy, kiedy w kościele się znajdujecie (…) najbardziej musimy go znaleźć wtedy, kiedy z tego kościoła wychodzimy; kiedy trafimy do tego, co składa się na nasze życie (….)”
Chcemy więc uczyć się bycia Kościołem – świadkami Zmartwychwstałego Pana wszędzie: w domu, w szkole, w pracy.
Po trzecie – Kardynał mówił tutaj: „Myślenice to jest punkt bardzo ruchliwy. Nie tylko przychodzą tutaj ludzie z okolicy ale przejeżdżają tędy ludzie z całej Polski, wszyscy ciągną ku górom, ku Beskidom, ku Tatrom.(…). Matka Boża wybrała sobie to miejsce z myślą o wszystkich i będzie tutaj na nich czekać (…) ażeby się z nimi (…) spotkać.”
Sami doświadczając niezwykłej obecności Maryi, chcemy do tego spotkania z Matką Bożą zapraszać wszystkich i troszczyć się oto, by ono było owocne.
Po czwarte – udzielając w tym miejscu święceń kapłańskich 5 diakonom w maju 1972 r. Kardynał powiedział: „Drodzy moi Synowie (…) Wasze kapłaństwo w Kościele krakowskim w szczególny sposób dojrzewało w zasięgu tej Myślenickiej Matki Bożej”.
Z tej parafii wyszło wielu kapłanów – żyjących jest obecnie 30, trzech kleryków przygotowuje się do kapłaństwa w naszym Seminarium. W czasie kiedy doświadczamy coraz bardziej tego, że żniwo wielkie a robotników mało, chcemy by z tego miejsca płynęła szczególna modlitwa „Panie poślij robotników na swoje żniwo”.
To jest nasz program na przyszłość. W tym roku chcemy go realizować poprzez:
– peregrynację kopii Cudownego Wizerunku, które dzisiaj poświęcisz, po rodzinach naszej parafii
– Nowennę Jubileuszową odprawianą w pierwsze soboty miesiąca przez księży rodaków
– misje parafialne, które zaczniemy w I niedzielę Wlk. Postu
– zbieranie i utrwalanie świadectw działania Matki Najświętszej w tym miejscu
– przekazywanie dzieciom, młodzieży, przy pomocy współczesnych źródeł komunikacji, że mają Matkę, która kocha ich i troszczy się
– grupa ponad 40 Parafian włączy się również w diecezjalną październikową pielgrzymkę do Rzymu, by tam, przy relikwiach św. Jana Pawła II podziękować Mu za dar Koronacji.
Wszystko to chcemy realizować w duchu słów wyrytych w kamieniu na murze naszej świątyni „Chwyćmy się śladów Maryi”, które to słowa są hasłem Jubileuszowego Roku.
Przez wieki ludzie w duchu wdzięczności składali Maryi różne wota. Pragnę, aby wotum wdzięczności na Jej Złoty Jubileusz był bukiet Róż. Nowych, świeżych Róż Różańcowych, które w ty roku, mam nadzieję, się zawiążą,
Księże Arcybiskupie prosimy, czuwaj nad tym, by to całoroczne świętowanie było owocne i przyczyniło się do jeszcze większej czci dla Matki Bożej w tym Sanktuarium.
Pozwól, że przywitam wszystkich kapłanów przybyłych na dzisiejsza uroczystość wedle funkcji i godności: byłych proboszczów – moich poprzedników, kapłanów z dekanatu i okolicy, kapłanów rodaków, kapłanów, którzy tutaj pracowali.
Witam siostry zakonne na czele z Matką Prowincjalną Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi s. Małgorzatą Burek.
Witam przedstawicieli władz samorządowych w osobach P. Posła, P. Burmistrza, przedstawiciela P. Starosty.
Nade wszystko witam Was drodzy Parafianie, Myśleniczanie i Czciciele Naszej Pani Myślenickiej z okolicy.
„Chwyćmy się śladów Maryi” – w sposób szczególny w tym Jubileuszowym Roku 50-lecia Koronacji Jej łaskami słynącego Obrazu.

 

Na zakończenie przedstawiciele Rady Parafialnej podziękowali księdzu Arcybiskupowi:

Drogi Księże Arcybiskupie,

W imieniu wszystkich parafian oraz zebranych tutaj czcicieli Matki Najświętszej – Naszej Pani Myślenickiej, pragniemy bardzo gorąco podziękować za przewodniczenie dzisiejszej uroczystości. Inauguruje ona Jubileuszowy Rok, w którym na wiele sposobów będziemy czcić 50. rocznicę Koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Miłującej. Jego ukoronowaniem będzie uroczysta Eucharystia, w której da Pan Bóg, będziemy tutaj uczestniczyć za rok.

Tak, jak 49 lat temu nasi rodzice i dziadkowie prosili Świętego Jana Pawła II, ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę, o zawierzenie ich spraw Maryi, tak i my ośmielamy się dzisiaj prosić księdza Arcybiskupa o oddanie nas, naszych rodzin i naszej parafii w dobre Matczyne dłonie przed Jej Świętym Wizerunkiem w kaplicy.

Prosimy również o poświęcenie kopii Obrazu, które w ciągu najbliższego roku nawiedzą nasze domy. Niech w tym znaku nasza Matka odwiedzi swoje dzieci, byśmy mogli ucieszyć się Jej obecnością i doświadczyć Matczynej miłości.

Dziękując za obecność, sprawowaną Eucharystię, i umocnienie Słowem Bożym, prosimy księdza Arcybiskupa o pasterskie błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin.