Skip to main content

Pomoc dla Ukrainy

Zespół Caritas „Betania” w naszej parafii skierowany jest do osób niepełnosprawnych, głuchych, bezdomnych i bezradnych. Organizujemy spotkania dla każdej z grup co miesiąc, obozy dla osób niepełnosprawnych oraz posiłki dla bezdomnych i bezbronnych. Teraz, w czasie wojny na Ukrainie, zaangażowaliśmy się również w niesienie pomocy uchodźcom (w Myślenicach i okolicach) oraz mieszkańcom Ukrainy. Żywność wysyłamy […]

Help for Ukraine

The Caritas “Betania” Team in our parish is deticated to people with disabilities, deaf, homeless and helpless. We organize meetings for each group, holidays for disabled people and meals for the homeless and the helpless every week. Now, during the war in Ukraine, we focused on helping refugees (in Myślenice and surrounding area) and people […]