• WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.
  • Msza Wieczorna Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18:00, a po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy.
  • ADORACJA W CIEMNICY w Wielki Czwartek:
   • 20:00 – Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
   • 21:00 – Matki
   • 22:00 – Ojcowie
   • 23:00 – Odnowa w Duch Świętym
 • WIELKI PIĄTEK MEKI PAŃSKIEJ – Nabożeństwo Wielkopiątkowe składa się z czterech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii św. i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.
  • ADORACJA W CIEMNICY w Wielki Piątek:
   • 6:00 – Liturgiczna Służba Ołtarza (lektorzy i ministranci)
   • 7:00 – Róże Różańcowe
   • 8:00 – klasy III gimnazjum
   • 9:00 – klasy I i II gimnazjum
   • 10:00 – klasy VI
   • 11:00 – klasy V
   • 12:00 – klasy III i IV
   • 13:00 – klasy I i II
   • 14:00 – adoracja indywidualna
   • 15:00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jako Godzina Miłosierdzia
 • 18:00 – Liturgia Męki Pańskiej – Komunia św.
 • Po Liturgii Męki Pańskiej odśpiewamy trzy części Gorzkich Żali
  • ADORACJA W BOŻYM GROBIE w Wielki Piątek:
   • 21:00 – Chór parafialny
   • 22:00 – Droga Krzyżowa
   • 23:00 – Oaza
 • WIELKA SOBOTA
  • ADORACJA W BOŻYM GROBIE w Wielką Sobotę:
   • godz. 1:00 – ul. Kazimierza Wielkiego, Niepodległości, Sienkiewicza, os. 1000-lecia blok 1, 2, 3, 4, 5, Batorego, Bema, Jordana, Asnyka, Ogrodowa, Bergela, Rzemieślnicza, Maczka, Piłsudskiego, Łokietka, Orzeszkowej, Żwirki i Wigury, Konopnickiej, Galla Anonima, Daszyńskiego, Orkana, Reymonta, Szpitalna, Sobieskiego, Armii Krajowej, Partyzantów, Tetmajera, Kasprowicza, Kniaziewicza, Kraszewskiego i Mickiewicza, Jana Dunina-Brzezińskiego 6, 7, 8, 10.
   • godz. 2:00 – ul. Średniawskiego, Sikorskiego, Wybickiego, oś. 1000-lecia blok 13, 14, 15, 16, 17, Drogowców, Jagiellońska, Senatorska, Poniatowskiego, Przemysłowa, Okulickiego, Asnyka, Traugutta, Fijałkowskiego, Klakurki, Kościuszki, Długosza, Żeromskiego
   • godz. 3:00 – ul. 3-go Maja, Pardyaka, Dąbrowskiego, oś. 1000-lecia blok 9, 10, 11, 12, Broniewskiego, Matejki, Rynek, Reja, Solskiego, Słoneczna, Piastów, Tarnówka, Kilińskiego, Kopernika, Świętej Królowej Jadwigi
   • godz. 4:00 – ul. Ujejskiego, Słowackiego, os. 1000-lecia blok 5, 6, 7, 8, Gałczyńskiego, Joselewicza
   • godz. 5:00 – Klub Inteligencji Katolickiej
   • godz. 6:00 – 18:00 – adoracja indywidualna
 • POŚWIĘCENIE POKARMÓW przy kościele parafialnym od godziny 9:00 do 15:00 co pół godziny.
 • Po poświęceniu pokarmów zachęcamy do adoracji w Bożym Grobie i oddania czci Krzyżowi Świętemu przez ucałowanie.
 • Jak co roku w Wielką Sobotę wolontariusze Caritas „Betania” zbierać będą poświęconą żywność dla rodzin w potrzebie. Bóg zapłać! wszystkim dzielącym się z innymi świąteczną radością.
 • O godzinie 18:00 rozpoczniemy Liturgię Wigilii Paschalnej która rozpoczyna się poświęceniem Ognia i Paschału przy ołtarzu polowym, następnie Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna i Procesja Rezurekcyjna.