• Msze Święte są dzisiaj w porządku niedzielnym, nie ma Mszy Świętej o g.11.00.
  • W kościółku Msze Święte o g. 7:30 i g.14:15.
  • Po Mszy Świętej o g. 9:30, sprawowanej przy ołtarzu polowym, będzie procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Uczestnicząc z wiarą we Mszy Świętej i procesji Eucharystycznej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  • Po procesji około g.11.45 zostanie odprawiona Msza Święta w kościele.
  • O g.17:15 Nieszpory o Najświętszym Sakramencie i procesja wokół kościoła.
  • W oktawie Bożego Ciała zapraszamy na Mszę Świętą o Najświętszym Sakramencie i procesję wokół kościoła: w tygodniu o g.18:00, a w niedzielę o g. 17:30.
  • Ks. prałat Karol Jarosz obchodzi w dniu jutrzejszym 55 Rocznicę Kapłaństwa. Zapraszamy na Mszę Świętą o g.18.00 – wraz z Czcigodnym Jubilatem będziemy dziękować za dar kapłaństwa i Jego posługę duszpasterską w naszej parafii.
  • Przeżyjmy ten eucharystyczny tydzień, który przed nami, uczestnicząc we Mszach Świętych, przyjmując Pana Jezusa w Komunii Świętej, by Mu podziękować za Jego obecność pośród nas w Najświętszym Sakramencie.
  • Na wakacyjny czas dzieciom i młodzieży i wszystkim rozpoczynającym urlopy życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku, przeżywanego w kontakcie z Bogiem i pięknem świata.