• Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Po Mszy św. o g. 11:00 zapraszamy na konkurs palm na naszym myślenickim rynku.
 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g.17:00.
 • Zapraszamy na kiermasz misyjny dziś przed i po Mszach św. o g. 8:00, 9:30, 11:00. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 przygotowały różne ozdoby świąteczne oraz palmy. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany na rzecz misji i misjonarzy.
 • Baranki wielkanocne i świece paschalne Caritas dostępne są dziś w kiosku Caritas na placu kościelnym, a w tygodniu w sklepie KIK-u.
 • Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 8 kwietnia (Niedziela Bożego Miłosierdzia). Wyjazd z placu Kilińskiego o g. 8:00. Planowany powrót ok. g. 17:00. Zapisy wraz z wpłata 20 PLN w sklepie KIK-u.
 • Zbliżają się najważniejsze dni w całym roku liturgicznym – Święte Triduum Paschalne. Aby przeżyć je owocnie i pięknie, oczyśćmy nasze serca, otwierając się na uzdrawiające działanie łaski.
  • Dyżur w konfesjonałach jutro i we wtorek rano od g. 6:30 – 10:00, po południu od g. 16:00 – 18:00.
  • W środę w naszej parafii dzień spowiedzi wielkanocnej od g. 8:00 – 12:00 z przerwą 9:30 – 10:00 i po południu od g. 14:00 -18:00 z przerwą g. 16:00 – 16:30.
  • W Wielki Czwartek i Wielki Piątek dyżur w konfesjonałach od g. 6:30 – 17:00. Wznowienie spowiedzi po wieczornej liturgii od g. 20:30 – 24:00.
  • W Wielką Sobotę dyżur w konfesjonale od g. 6:30 – 12:00.
 • Odwiedziny chorych we wtorek od g. 9:00. Prosimy o ich zgłoszenie w zakrystii, bądź kancelarii parafialnej.
 • W Wielką Środę oraz w czasie Świętego Triduum kancelaria parafialna nieczynna.
 • Z intencji mszalnych
  • Czwartek
   • 18:00 Dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa
   • 18:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla wszystkich księży w naszej parafii
 • Od Mszy Wieczerzy Pańskiej do Nieszporów w Wielką Niedzielę obchodzimy w Kościele Święte Triduum Paschalne. Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w liturgii tych najświętszych dni roku.
  • Prosimy by w czasie Triduum, w czasie nabożeństw wieczornych pozostawić chór dostępny dla grup muzycznych.
  • WIELKI CZWARTEK – to pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.
   • Wyjazd ministrantów, lektorów i oazowiczów na Msze św. Krzyżma do Łagiewnik o g. 8:50 z Placu Kilińskiego.
   • Msza Wieczorna Wieczerzy Pańskiej o g. 18:00, a po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Adoracja w ciemnicy potrwa do g.24:00.
   • Porządek adoracji w ciemnicy:
    • 20:00 – Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
    • 21:00 – Matki
    • 22:00 – Ojcowie
    • 23:00 – Grupa Nazaret
   • Adorację wznowimy w Wielki Piątek wg następującego porządku:
    • 6:00 – Liturgiczna Służba Ołtarza
    • 7:00 – Róże Różańcowe
    • 9:00 – klasy VII SP oraz II i III Gimnazjum
    • 11:00 – klasy IV, V , VI,
    • 13:00 – klasy I , II , III
  • WIELKI PIĄTEK
   • 15:00 Droga Krzyżowa
   • W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii. Zaprasza wszystkich wiernych do udziału w liturgii Męki Pańskiej, którą rozpoczniemy o g. 18:00.
   • Nabożeństwo Wielkopiątkowe składa się z czterech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii św. i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie adoracja trwać będzie przez całą noc i przez Wielką Sobotę, aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej.
   • Podczas adoracji odśpiewamy trzy części gorzkich żali.
   • 22:00 Droga Krzyżowa
   • Przypominamy też, że w Wielki Piątek wierni między 18-tym, a 60-tym rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, czyli do spożycia jednego posiłku do syta oraz dwóch lekkich posiłków w ciągu dnia. Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) niech pamiętają tego dnia o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Warto pamiętać, że celem postu nie jest odmawianie sobie jedzenia, ale pewien rodzaj ascezy, która ma nam pomóc – poprzez umartwienie – lepiej rozważyć tajemnice śmierci Pana Jezusa
   • Porządek Adoracji w Bożym Grobie:
    • 21:00 – Chór parafialny
    • 23:00 – Młodzież
    • Dalszy porządek ulic wyznaczonych na adoracje nocną z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę będzie wywieszony w Wielki Czwartek na tablicach przy drzwiach kościoła jak również dostępny na stronie internetowej parafii.
    • Adoracje wspólnotowe kończy o g. 5:00 Klub Inteligencji Katolickiej.
    • Od g. 6:00 – 19:30 adoracje indywidualne.
  • WIELKA SOBOTA – DZIEŃ WIGILII PASCHALNEJ
   • Poświęcenie pokarmów przy kościele parafialnym od g. 9:00 – 15:00 co pół godziny.
   • Po poświęceniu pokarmów zachęcamy do adoracji w Bożym Grobie i oddania czci Krzyżowi Świętemu przez ucałowanie.
   • Jak co roku w Wielką Sobotę wolontariusze Caritas Betania będą zbierać poświęconą żywność dla rodzin w potrzebie. Bóg zapłać wszystkim dzielącym się z innymi świąteczną radością. Odbiór paczek przez osoby, które zgłosiły się po pomoc w Wielką Sobotę od g. 14.30 – 15:30 w salce przy ul. ks. Piotra Skargi.
   • Wieczorem w sobotę po zachodzie słońca, o g. 20:00 rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej. Będziemy celebrować noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Będziemy celebrować Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem.
   • Liturgię rozpoczniemy przy ołtarzu polowym od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, w kościele będziemy słuchać orędzia paschalnego, słowa Bożego, zaśpiewamy radosne Alleluja, a także weźmiemy udział w poświęceniu wody i odnowimy przyrzeczenia chrzcielne.
   • Całość zwieńczy uroczysta liturgia eucharystyczna i procesja rezurekcyjna, podczas której obwieścimy wszystkim, że Jezus zmartwychwstał, żyje i działa wśród nas.
   • Na tę liturgię prosimy o przyniesienie świec.
 • Z pomocą Bożej łaski i błogosławieństwa wejdźmy w przeżycia Świętego czasu Triduum, abyśmy mogli doświadczać przechodzenia ze śmierci grzechu do życia w łasce i wolności dziecka Bożego.