„Świętość to dążenie do wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego”
Jan Paweł II

Jubileuszowa pielgrzymka do ziemi świętej
Osób niepełnosprawnych
9.04.2016-16.04.2016

Organizator: Stowarzyszenie „Braterstwo namARKA”
Przewodnik: bp Grzegorz Ryś
Podczas II wojny światowej we Francji z inicjatywy o. François i kilku niepełnosprawnych powstało Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych. Poprzez wzajemną pomoc, wspólnie spędzany czas, Braterstwo uaktywnia osoby niepełnosprawne, czyni ich ludźmi odpowiedzialnymi za siebie i swoje życie, budzi wśród nich ducha apostolskiego. W krótkim czasie Braterstwo zaczęło rozwijać się w różnych krajach. W latach 70-tych i 80-tych XX wieku dotarło do Polski. W Krakowie działa w kilku parafiach i od początku jego istnienia członkowie wspólnoty namARKA wspierają jego działania. Wzajemnie motywujemy się do realizacji wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego.
By zaradzić wspólnym potrzebom, powołaliśmy do istnienia Stowarzyszenie „Braterstwo namARKA”, którego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim ludziom w potrzebie.
W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Stowarzyszenie podjęło się organizacji pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Ziemi Świętej. To ważne i trudne dla nas przedsięwzięcie, ale z Twoją pomocą chcemy dać osobom niepełnosprawnym „nie tylko możliwość życia, ale ponadto chęć i radość życia, pełny rozkwit osobowości.” (o. François)
Prosimy o pomoc w sfinansowaniu pielgrzymki osób niepełnosprawnych .
nr konta: 68 1240 5080 1111 0010 6463 9140
BRATERSTWO NAMARKA
os. Tysiąclecia 86
31-610 Kraków
wpłaty można dokonać tytułem: Pielgrzymka do Ziemi Świętej-na cele statutowe
www.pielgrzymkaniepelnosprawnych.pl