W związku z wprowadzeniem w naszym powiecie
tzw. czerwonej strefy, informujemy:

  • Obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje zarówno
    w środku, jak i na zewnątrz sanktuarium. W kościele należy zajmować co drugie miejsce, a wokół niego zachować dystans od siebie.
  • Komunia Święta na rękę w niedzielę udzielana jest przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej i przy ołtarzu polowym, a do ust według normalnego porządku. W tygodniu nie zawsze jest ku temu wystarczająca liczba kapłanów, dlatego osoby pragnące przyjąć Komunię Świętą na rękę proszone są wtedy o podejście w pierwszej kolejności do ołtarza.
  • Ze względów bezpieczeństwa w dalszym ciągu spowiedź odbywać się będzie w przedsionkach kościoła. Ponieważ przychodzą chłodne dni, po niedzieli wchodzić do spowiedzi będziemy od środka świątyni, według oznaczeń.

Przypominamy jednocześnie, że na mocy dekretu ks. abp. Marka Jędraszewskiego z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej mogą skorzystać osoby w wieku 65 lat i więcej, osoby z objawami infekcji oraz osoby, które czują obawę przed zarażeniem. Dla osób korzystających z dyspensy świętowanie Dnia Pańskiego powinno wyrazić się poprzez osobistą i rodzinną modlitwę w domach, godne uczestnictwo we Mszy Świętej przez transmisję oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych
z danego dnia.

Z naszego sanktuarium w tygodniu transmitujemy na stronie internetowej codziennie różaniec o 17:15 i Mszę Świętą wieczorną, a w niedzielę wszystkie Msze Święte od godz. 9:30.