zyczenia2018m“Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, (…) abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. (…) A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.”

/Ga 4,4-7/

Niewiasta Maryja, która „porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła w pieluszki i położyła w żłobie”, którą czcimy jako Panią Myślenicką, w tym szczególnym Jubileuszowym Roku 50 – lecia Koronacji niech wyprasza u Syna, dar wolności ducha, wewnętrznego pokoju, radości płynącej z Bożej miłości.
A wszystkim dobrym sprawom podejmowanym w Nowym 2019 Roku niech towarzyszy błogosławieństwo Boże.

Tego życzymy wszystkim Parafianom, pamiętając o Was w modlitwie w Noc Bożego Narodzenia.

Ks. Proboszcz wraz z Księżmi Współpracownikami