Przyjmujemy na wypominki w kancelarii parafialnej.plakat-wypominkowy-kancelaria