• Rozpoczęcie: sobota 17 listopada 2018r. g. 9.00 – Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu
  • Czas trwania: Studium odbywać się będzie w sobotę raz w miesiącu do czerwca.
  • Program: Msza św. z kazaniem, cykl wykładów z wybranych dziedzin teologicznych m.in. z biblistyki, dogmatyki, teologii moralnej i innych. W najbliższym roku – roku przygotowania do 50-lecia Koronacji MB Myślenickiej – wykłady obejmować będą tematykę maryjną.
  • Zaproszenie: Studium skierowane jest do wszystkich katolików, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę religijną. Otrzymany dyplom ukończenia studium jest brany pod uwagę w awansie zawodowym nauczyciela.