Drodzy Parafianie,

Na początku XVII stulecia, w roku 1624 w Krakowie zapanowała groźna epidemia. Ludzie, aby bronić się przed nią, wynosili z domu wszystkie sprzęty, by je spalić, bo wierzyli, że w nich jest ta zaraza. Przed pałacem księcia Jerzego Zbaraskiego również wyrósł taki stos do spalenia, a na tym stosie znajdował się obraz Matki Bożej […]