Cztery wieki miłującej obecności, 50 lat czułego królowania, tysiące śladów w ludzkich sercach, niezliczona ilość uzdrawiających łask – Myślenice mają swoją Matkę i Królową! Za dar Matki Najświętszej dziękowano podczas jubileuszowej Eucharystii na Rynku w Myślenicach. Mszę Św. celebrował nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, homilię wygłosił metropolia krakowski abp Marek Jędraszewski. Po Eucharystii kard. Stanisław Dziwisz poświęcił figurę św. Józefa z Jezusem będącą wotum czcicieli Pani Myślenickiej.

slajd_jubileuszModlitewne czuwanie przed Eucharystią poprowadził ks. Marcin Filar, przybliżając jednocześnie dzieje obecności Cudownego Wizerunku na ziemi myślenickiej. Tuż przed rozpoczęciem Mszy Św., zaprezentowano także kartkę pocztową emisji „50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej”, która w tym dniu została wprowadzona do obiegu. W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej w formie Cudownego Wizerunku. W części ilustracyjnej znajduje się natomiast fotografia utrwalająca moment koronacji Obrazu przed kard. Karola Wojtyłę.

Jubileuszową Eucharystię rozpoczął pokłon nuncjusza, metropolity krakowskiego oraz kardynała w Błękitnej Kaplicy przed Wizerunkiem Pani Myślenickiej. Następnie procesja skierowała się ku ołtarzowi usytuowanemu na podwyższeniu na Rynku. Duchowieństwo i wiernych powitał abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski nakreślił istotę
wydarzenia sprzed 50 lat, zakorzeniając je w cudownych wydarzeniach towarzyszących Wizerunkowi Matki Bożej w XVII wieku. Arcybiskup pozdrowił obecnych na uroczystości:
arcybiskupa seniora archidiecezji gnieźnieńskiej Józefa Kowalczyka, arcybiskupa seniora archidiecezji częstochowskiej Stanisława Nowaka, arcybiskupa metropolitę częstochowskiego Wacława Depo, biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, biskupa seniora diecezji rzeszowskiej Kazimierza Górnego, biskupa seniora archidiecezji krakowskiej Jana Zająca, biskupa archidiecezji krakowskiej Jana Szkodonia, biskupa archidiecezji krakowskiej Damiana Muskusa, biskupa tarnowskiego Leszka Leszkiewicza, ks. Andrea Francia, sekretarza w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce, kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego.

Zaproszenie na Mszę Św. jubileuszową przyjęli również wicemarszałek Senatu Marek Pęk, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, panie i panowie posłowie oraz senatorowie, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Szczególne pozdrowienie metropolita skierował do burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki, dziękując za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentował ks. kanonik Zbigniew Kras, przekazując równocześnie patenę do sprawowania Eucharystii. Zaś marszałek Senatu Stanisław Karczewski, za pośrednictwem obecnego wicemarszałka Senatu, przekazał List Gratulacyjny.

Jestem, pamiętam, czuwam Najpiękniejszy Kwiecie i Matko Kościoła

Homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski. Kim była Maryja, Najpiękniejszy Kwiat, jaki kiedykolwiek wydała ziemia? Od początku bliska ludzkim sprawom, zwłaszcza w Kanie
Galilejskiej, gdzie podczas uczty wstawiała się za tymi, którym zabrakło wina. Niezwykle bliska ludzkości była na Golgocie, gdzie została Matką każdego człowieka. Jej bliskość uwidoczniła się także w Wieczerniku, poprzez oczekiwanie na Zesłanie Ducha Św. rodzącego Kościół. Metropolita przedstawił szeroki kontekst historii narodu i polskiego Kościoła, umieszczając w nim uroczystość Koronacji w Myślenicach pół wieku temu. Ukazał ponadto lata komunizmu jako czas walki nie tylko z polskim Kościołem, Matką Najświętszą, ale także z godnością człowieka, instytucją małżeństwa oraz warstwą inteligencką polskiego społeczeństwa. Odpowiedzią Kościoła stało się zmaganie, lecz co istotne z systemem, nie z ludźmi przynależącymi i reprezentującymi tę ideologię. I w tych zmaganiach zrodziła się Wielka Nowenna przed Millenium Chrztu Polski, podczas której mocno i zdecydowanie Matka Boża mówiła do ludzkich serc: jesteś dla mnie kimś, jesteś dla mnie ważny, jesteś moim dzieckiem, nie elementem masy robotniczej. Był to również czas przywracania godności kobiety – matki mającej ideał w Matce Najświętszej. Zatem II połowa lat 60. stała się
dogodnym czasem koronacji wielu wizerunków i figur w zmagającej się z komunizmem Polsce. W tym również Pani Myślenickiej. Abp Marek Jędraszewski mocno podkreślił, że czas zmagania wcale się nie skończył, trwa również obecnie. To zmaganie toczy się w ludzkich sercach, wykrzywiając pojęcia świętości rodziny, nierozerwalności małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny. Metropolita reflektował, jak bardzo każdemu człowiekowi potrzeba dziś takiego miłującego przytulenia, jaki możemy kontemplować w Wizerunku Pani Myślenickiej. Często to pragnienie jest
niewypowiadane, uznawane za zbyt zuchwałe. We wzruszającej modlitwie arcybiskup prosił królującą na ziemi myślenickiej Matkę Najświętszą o łaskawe spojrzenie na zbliżające się do Niej dzieci, wysłuchanie ich próśb oraz nieustanne przypominanie swoim dzieciom, że źródłem naszej
wiary jest decyzja Mieszka I o przyjęciu chrztu. Tę refleksyjną homilię zakończyły ostatnie wersy z modlitwy prośby o obronę Matki Najświętszej:
Z Synem swoim nas pojednaj, / Synowi swojemu nas polecaj, / swojemu Synowi nas oddawaj.

Wotum wdzięczności

Wyrazem wdzięczności Pani Myślenickiej stała się procesja z darami. Dzieci i młodzież reprezentująca parafialną społeczność Ekstremalnej Drogi Krzyżowej przyniosła krzyż oraz album wykonany przez dzieci; delegacja, która 50 lat temu w dniu koronacji obrazu Pani Myślenickiej
niosła korony, przyniosła księgę świadectw spisaną przez parafian i pielgrzymów; maturzyści z rocznika 1969 przynieśli relikwiarz św. Jana Pawła II, składając dar ołtarza na przygotowanie specjalnego miejsca dla tych relikwii w Sanktuarium; przedstawiciele Poczty Polskiej przynieśli
kartkę wydaną z okazji Jubileuszu; przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego z marszałkiem na czele przynieśli ewangeliarz; przedstawiciele samorządu powiatu myślenickiego przynieśli kielich i paramenty liturgiczne oraz dar finansowy na organizację uroczystości; przedstawiciele samorządu gminy Myślenice przynieśli paramenty liturgiczne oraz dar finansowy na organizację uroczystości; przedstawiciele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oddział
Myślenice przynieśli szaty liturgiczne: stuły i ornaty; przedstawicielki Kół Gospodyń Miasta i Gminy Myślenice przyniosły korale dla Matki Bożej Myślenickiej; przedstawiciele Rady Parafialnej przynieśli symboliczne przedstawienie figury św. Józefa – wotum wdzięczności czcicieli Matki Bożej; zaś rodzina reprezentująca wszystkie rodziny parafii przyniosła chleb i wino.

Dopełnieniem jubileuszowej radości było odczytanie przez Kanclerza Kurii Metropolitalnej ks. Tomasza Szopę dekretu ustanawiającego w sposób kanoniczny Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej w kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP.
W podziękowaniach proboszcz, a zarazem kustosz Sanktuarium, ks. Zdzisław Balon wyraził wdzięczność za obecność zaproszonych gości, a także wszystkich czcicieli Pani Myślenickiej.
– Dzisiaj w dniu Jubileuszu jego Koronacji, tak wiele lamp naszych serc zapaliło się dla Niej wiarą, miłością i wdzięcznością. Dziękuję Wam wszystkim za obecność tutaj w tym miejscu, trwanie przy Niej. Wszystkim pielgrzymom z Myślenic i okolicy, z różnych stron, tym, którzy przyszli w pieszych pielgrzymkach i przyjechali.

Po słowach ks. proboszcza, głos zabrał burmistrz Jarosław Szlachetka. – Jestem dumny i zbudowany, iż mimo wielu różnic, Maryja ciągle potrafi nas łączyć. W dniu 19 sierpnia radni Rady Miejskiej w Myślenicach przyjęli uchwałę, w której zadeklarowali zawierzenie dalszych dziejów i losów gminy macierzyńskiej opiece i trosce Najświętszej Maryi Pannie Pani Myślenickiej. (…) Pragniemy w tym miejscy i w tym czasie zawierzyć nasze miasto, Ziemię Myślenicką i nas samych Maryi.

W odpowiedzi na prośbę burmistrza, abp Marek Jędraszewski dokonał aktu zawierzenia parafii i Sanktuarium pod szczególną opiekę Matki Bożej Pani Myślenickiej.
Zwieńczeniem uroczystości jubileuszowych stało się poświęcenie figury św. Józefa z Jezusem usytuowanej na placu kościelnym. Statua wykonana została z brązu przez artystę Janusza Wątora. Wyobrażenie Oblubieńca Matki Najświętszej i Opiekuna Jezusa stanowi wotum wdzięczności czcicieli Matki Bożej w Roku Jubileuszu Jej Koronacji.

Tekst: Dominika Stoszek

Zdjęcie: Paweł Biela