W przestrzeni publicznej, również medialnej, pojawiają się nieprawdziwe informacje odnośnie źródeł finansowania prac związanych z odtworzeniem historycznej polichromii autorstwa malarza Piotra Nizińskiego w kościele parafialnym. Podajemy więc prawdziwe dane:

Całkowity szacowany koszt inwestycji wynosi :  2.204.449,65 zł.

Z Rządowego Programu Odnowy Zabytków „Polski Ład” Gmina Myślenice pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie  1.150.061,38 zł.

Wkład własny Parafii  pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny  w Myślenicach /z ofiar wiernych składanych  na ten cel/  wynosi  1.054.388,27 zł.

Prace będą finansowane w czterech transzach:  pierwsza i druga ze środków własnych Parafii, trzecia i czwarta  z dofinansowania z Rządowego Programu Odnowy Zabytków „Polski Ład”.