Oratorium, które zostało napisane dla Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej z okazji Jubileuszu 50-lecia koronacji obrazu Myślenickiej Pani, zostanie wykonane w ramach tygodnia jubileuszowego w piątek 23 sierpnia o 20:00 w naszym sanktuarium.

Treścią utworu jest pięć jasnych obrazów biblijnych wszczepionych przez Jana Pawła II do modlitwy różańcowej. Każdy z nich otwiera Pozdrowienie Anielskie w języku starocerkiewnosłowiańskim. Następnie usłyszymy łacińską zapowiedź tajemnicy i biblijną medytację w języku polskim.

W tej modlitwie Biblia staje się księgą, która sama siebie rozjaśnia tak, że jedno miejsce rzuca światło na inne. Dlatego pierwsze cztery medytacje utkane są z obrazów Starego i Nowego Testamentu. Wyjątkiem jest medytacja V, w której do głosu Biblii dołącza się głos Liturgii.

Oratorium znaczy: miejsce modlitwy. Prawdziwym miejscem uwielbienia Boga nie jest jednak ani świątynia, ani to, co ukryte między dźwiękami pieśni, ale ta przestrzeń w nas, do której wędruje muzyka i sprawia, że stajemy się uważni na głos Ducha. Jego modlitwa budzi ukryte w nas życie.

 slajd_mysterialucis