BOŻE NARODZENIE AD 2021

„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał.

 Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc,

 aby się stali dziećmi Bożymi”

 /J 1,10-12/

Życzenia świąteczne wyrażamy słowami św. Jana Pawła II –

„ Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! (…). Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!

(…)
— abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
— abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
— abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali

 zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych

 i matek ją znajdowało,
— abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
— abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala”

 człowieka,
— abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest <największa>…”.

Wszystkim Parafianom i Gościom, życzymy pełnych pokoju i radości Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech błogosławieństwo Nowonarodzonego stale towarzyszy Wam i Waszym rodzinom. Przekażcie te życzenia ludziom chorym, starszym, będącym na kwarantannie oraz tym, którzy te Święta spędzają z dala od domu rodzinnego.

1.Msze Święte są dzisiaj, tak jak w każdą niedzielę.

 Jutro Święto Świętej Rodziny, Jezusa Maryi i Józefa.

 Na Mszy Świętej o 9:30 pobłogosławienie owsa.

2. Bóg zapłać mówimy wszystkim, którzy przygotowali nasze kościoły na Święta: Siostrze Elżbiecie, Paniom Annie i Agnieszce, Panu Ernestowi, Kościelnemu Leszkowi, Panom Kazimierzowi, Janowi, Mirosławowi, Kacprowi. Słowa wdzięczności przekazujemy również Rodzinie Ostrowskich, która ofiarowała piękne świąteczne kwiaty do kościoła, Rodzinie Lechów za choinki.