• Witamy w naszej wspólnocie ks. Janusza Korbla i ks. Tomasza Białonia, którzy decyzją ks. Arcybiskupa zostali skierowany do pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Życzymy Im obfitości Bożych darów i opieki Matki Najświętszej. Pamiętajmy o Nich w modlitwie.
 • Dzisiaj obchodzimy ustanowiony przez papieża Franciszka Dzień Dziękczynienia za Świat Stworzony. Uwielbiajmy Boga Stwórcę za ziemię i jej owoce.
 • Zmiana Tajemnic Różańca Świętego po Mszy Świętej o g.14.00.
 • Nieszpory o g.17.30.
 • W naszym dekanacie jest odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia w parafii Trzemeśnia.
 • W poniedziałek rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Msza Święta o błogosławieństwo w nauce i formacji dla młodzieży o g. 8.00 a dla dzieci ze szkół podstawowych o g. 9.00. Zapraszamy dzieci, młodzież oraz nauczycieli, pracowników szkół i rodziców.
  Na początku roku szkolnego biskupi zwracają się w specjalnym komunikacie z serdecznym apelem i prośbą: „Szkoła powinna być miejscem nauki i rozwoju młodych ludzi. Powinna być też miejscem spokojnym i przyjaznym, a także środowiskiem, w którym zgodnie współpracują ze sobą zarówno nauczyciele, wychowawcy, katecheci jak i rodzice z uczniami. Wszystkim powinno zależeć na dobru dzieci, młodego pokolenia, które ma prawo dorastać i dojrzewać w środowisku będącym przykładem pokoju, wolnym od przemocy i agresji”.
 • Kalendarz Liturgiczny:
  • Wtorek: wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego., papieża i doktora Kościoła
  • Niedziela: ŚWIĘTO NARODZENIA NMP, Patronki naszej parafii
   • W tym dniu obchodzimy w naszym Sanktuarium Odpust.
   • O g.12.30 uroczysta Suma odpustowa, którą odprawi ks. infułat Władysław Gasidło, z Kolegiaty Akademickiej św. Anny w Krakowie.
   • Po Sumie pobłogosławienie nasion do siewu.
   • Zapraszamy wszystkie grupy parafialne, Strażaków, Orkiestrę, poczty sztandarowe, dzieci, młodzież oraz dorosłych.
   • Niech ten dzień będzie wyrazem naszej wiary i wielkiej miłości do Matki Bożej Pani Myślenickiej oraz wdzięczności za łaskę Jubileuszu.
 • Ks. abp Marek Jędraszewski zaprasza do wzięcia udziału w XXVII Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielę 8 września, pod hasłem „Oblubieniec jest z wami”. Rozpoczęcie nabożeństwem Drogi Krzyżowej o g. 9:00 przy stacji „U Piłata”. O g.11:00 przy ołtarzu polowym Msza Święta w intencji rodzin i małżeństw, której będzie przewodniczył Metropolita Krakowski.
 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
  • Możliwość spowiedzi w tygodniu od g. 6:00 do g. 8:30, po południu od g. 17:00, we czwartek i piątek od g.15:00 do g.18:00, z przerwą od g.16:30 do g.17:00.
  • Dzieci zapraszamy na Mszę Świętą o g.16:00.
  • Jest to zarazem spowiedź na początek roku szkolnego i przed odpustem. Zachęcamy do skorzystania z niej, byśmy w niedzielę mogli zyskać łaskę odpustu zupełnego.
 • Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę od g. 9:00. Zgłaszamy ich w zakrystii, bądź kancelarii parafialnej.
 • Z intencji mszalnych:
  • Poniedziałek: g. 7:00 śp. ks. prałata Stefana Kubienia – od OSP Śródmieście
  • Wtorek: g.18:00 w intencji Klubu Inteligencji Katolickiej
  • Środa: g.18.00: o trwałość, świętość i jedność małżeństw i Boże błogosławieństwo
   w rodzinach. Po Mszy Świętej o g. 8:00 adoracja w tej samej intencji.
  • Czwartek:
   • g.18:00 w intencji Ojczyzny i Narodu w 80 rocznicę wybuchu II wojny
    światowej i wkroczenia wojsk okupacyjnych do Myślenic – od
    Burmistrza i władz samorządowych MiG Myślenice
   • g.18:00 o błogosławieństwo Boże dla dobroczyńców i wolontariuszy
    Parafialnego Zespołu Caritas „Betania”.
  • Piątek: g.16.00: w intencji dzieci pierwszokomunijnych
  • Sobota:
   • g. 8:00 wynagradzająca Bogu za grzechy świata przeciwko
    Niepokalanemu Sercu NMP
   • g.18:00 w intencji próśb i podziękowań do MB Myślenickiej.
  • Niedziela: g.11:00 za Zmarłych wypominanych na Dróżkach Kalwaryjskich
 • Wspólnota „Nazaret” zaprasza na Modlitwę Uwielbienia we środę o g.19.30.
 • W I piątek miesiąca o g.18:00 ks. Jan Reczek, kapłan naszej diecezji, od lat posługujący modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, odprawi Mszę Świętą a po niej poprowadzi nabożeństwo wynagrodzenia i uwielbienia DLA ŻYCIA W WOLNOŚCI I POKOJU DZIECI BOŻYCH. Serdecznie zapraszamy.
 • Ministrantów i lektorów wraz z rodzicami zapraszamy na inaugurację roku formacyjnego w sobotę. Msza święta o godz. 18:00 po niej spotkanie w Pasiece.
 • Katechetów zapraszamy na spotkanie we czwartek o g.19:00 na plebanii.
 • Siostra Ewa zaprasza na pierwszą próbę scholi, na której dziewczynki ze szkoły podstawowej będą się mogły zapisać do scholi w sobotę o g. 9:30.
 • Organizujemy wyjazd w dniu 14 września na spotkanie modlitewne we Włocławku pod hasłem “Polska pod Krzyżem”. Wyjazd o godz. 3.00 w nocy z Placu Kilińskiego. Zapisy w niedzielę po Mszach Świętych w zakrystii, a w tygodniu w sklepie KIK-u.
 • W kaplicy Matki Bożej zostało zainstalowane nowe podświetlenie. Bardzo dziękujemy sponsorom, którzy je w całości sfinansowali a są to Panowie: Andrzej Obłaza, Józef Górka, Piotr Ceranowicz, Jerzy Grabowski, Stanisław Bisztyga, Kazimierz Panuś, Maciej Ostrowski .
 • Zamontowaliśmy tam również alarm i nowy monitoring. Kaplica będzie otwarta i dostępna do modlitwy w ciągu dnia. Monitoringiem objęty jest również cały kościół i plac kościelny.
 • Polecamy prasę katolicką. W “Gościu Niedzielnym” przeczytamy o tym dlaczego egzorcyzm powinna poprzedzać wizyta u lekarza psychiatry. Jest też “Źródło”.
 • Dzisiaj po Mszach Świętych i w tygodniu od g.17:00 będzie czynny nasz sklepik na palcu kościelnym. Można w nim nabyć pamiątki z Jubileuszu i odlany w brązie pamiątkowy medal Jubileuszowy przedstawiający Matkę Bożą Panią Myślenicką.
 • Wszystkim życzymy obfitości Bożych darów, dzieciom, młodzieży i nauczycielom mocy Ducha Świętego w rozpoczynającym się roku szkolnym.
 • W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności z naszej parafii: śp. Marię Tęczyńską, śp. Halinę Cholewa, śp. Jana Sądę. Dobry Jezu, a nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie.