2 Niedziela Wielkanocna –  Święto Bożego Miłosierdzia, 19.04.2020r.

Ogłoszenia Duszpasterskie

1.Powiedział Pan Jezus do S. Faustyny w prywatnym objawieniu:Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.

Korzystajmy więc obficie ze źródeł Bożego Miłosierdzia.

O g.15.00 nabożeństwo uczczenia Obrazu Jezusa Miłosiernego i  zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu./transmisja/

2. Msze Święte  będą sprawowane według dotychczasowego porządku. Od poniedziałku jednorazowo może w nich uczestniczyć, zgodnie z rozporządzeniem, do 50 osób łącznie w nawie głównej, kaplicach i przedsionkach. Wchodzimy do kościoła tylko drzwiami głównymi i zajmujemy miejsca zgodnie z oznaczeniem strzałkami.

Zachęcamy do uczestnictwa we Mszach Świętych transmitowanych z naszego sanktuarium. W tygodniu i niedzielę transmitujemy wszystkie Msze Święte oraz  Różaniec z kaplicy Matki Bożej o g.20.30 pod adresem:

 https://sanktuarium.myslenice.pl/transmisja-na-zywo/

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy M B w tygodniu od g. 8.30 do g.18.00.

Komunię Świętą rozdajemy  podczas Mszy Świętych.

Okazja do spowiedzi  w  niedzielę  na Mszach  Świętych,  a w tygodniu od g. 6.30 do

g. 9.00 i od g.17.00 do g.18.30. Spowiadamy w przedsionku kościoła od strony Placu Kilińskiego – wejście bezpośrednio z placu kościelnego.

3. Kancelaria parafialna aż do odwołania  będzie nieczynna. W sprawach pogrzebu i innych naglących prosimy o kontakt z księdzem dyżurnym lub na pocztę parafialną. Dyżur księdza przy telefonie  w tygodniu od g. 9.00 do g.11.00.

4. Kalendarz Liturgiczny:

Czwartek:       Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego             

                            patrona Polski

Piątek:               wspomnienie św. Jerzego ,męczennika

Sobota:          Święto św. Marka ,ewangelisty

                            Pamiętajmy w modlitwie o ks. Arcybiskupie Marku Jędraszewskim

                            w dniu imienin.

5. Z intencji mszalnych:

Środa:            g.18.00 w intencjach zbiorowych

Sobota:            g.18.00 w intencji próśb i podziękowań do MB Myślenickiej

6. Życzymy wszystkim trwania w radości płynącej ze Zmartwychwstania  Chrystusa.

 

W minionym tygodniu odeszli   do wieczności

śp. Helena Marszalik, śp. Jacek Gogól, śp. Wojciech Szymski,

śp. Edward Fijał,  śp. Janusz Kolad

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie.