JUBILEUSZOWY  ODPUST ZUPEŁNY

dla  nawiedzających kościół pw. Narodzenia NMP W Myślenicach

od 24.08.2018 r.  do 24.08.2019 r.

Penitencjaria Apostolska udziela wiernym  odpustu zupełnego.

Odpust mogą zyskać:

wierni, którzy nawiedzą kościół p.w. Narodzenia NMP i będą tam pobożne uczestniczyć w obchodach rocznicowych, albo przynajmniej spędzą określony czas na modlitwie przed Obrazem NMP Myślenickiej, kończąc ją odmówieniem: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz wezwań do Najświętszej Maryi Panny.

Pozostałe warunki zyskania odpustu:

* spowiedź sakramentalna /odprawiona wcześniej/

* zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek  grzechu

* przyjęcie Komunii Świętej

* modlitwa w intencjach Ojca Świętego

Odpust można zyskać jeden w ciągu dnia i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

 

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu,  mogą także uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami:

* zerwanie z przywiązaniem do  jakiegokolwiek grzechu

* łączność duchową z obchodami rocznicowymi poprzez ofiarowanie Bogu swojej  modlitwy i cierpienia oraz doświadczanych niedogodności życia

* modlitwa w intencjach Ojca Świętego

* wzbudzenie pragnienia wypełnienia  trzech przyjętych zwyczajowo warunków,  gdy tylko będzie  to możliwe /spowiedź, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła Narodzenia NMP/

 

Penitencjaria Apostolska, czyli jedna z dykasterii Kurii Rzymskiej, wspomagająca papieża w przewodzeniu Kościołowi, do kompetencji której należy między innymi udzielanie w imieniu Ojca Świętego odpustów, stosownym dekretem, na czas trwania Roku Jubileuszowego, aż do dnia 24 sierpnia 2019 roku, udzieliła pielgrzymom nawiedzającym Sanktuarium Pani Myślenickiej odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Penitencjaria Apostolska
Prot. N. 1103/18/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego w Chrystusie i Panu naszym z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, mając na uwadze prośby skierowane przez Jego Ekscelencję Marka Jędraszewskiego, Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego wraz z proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach we wspomnianej Archidiecezji, z okazji złotego jubileuszu Koronacji cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny pobożnie czczonego w kościele tejże parafii, łaskawie udziela z nadprzyrodzonych skarbów Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Wierni, którzy szczerze żałują za grzechy i kierują się miłością mogą go uzyskać aż do dnia 24 sierpnia 2019 roku i ofiarować jako pomoc dla dusz w czyśćcu, jeśli pielgrzymując, nawiedzą kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i będą tam pobożnie uczestniczyć w obchodach rocznicowych, albo przynajmniej spędzą określony czas na modlitwie przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Myślenickiej, kończąc ją odmówieniem Modlitwy Pańskiej, Wyznania Wiary oraz wezwań do Najświętszej Maryi Panny.
Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, także są w stanie uzyskać odpust zupełny, jeśli – wzbudziwszy w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków – włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich niedogodności życia.
Żeby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia – na mocy władzy kluczy Kościoła – dzięki miłości pasterskiej stał się łatwiejszy, nasza Penitencjaria usilnie prosi, by proboszcz i kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, z ochoczym i wspaniałomyślnym nastawieniem podjęli się sprawowania Sakramentu Pokuty.
Obowiązuje tylko w tym przypadku bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.
Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 24 września, Roku Pańskiego 2018.

/-/Maurus Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
/-/Krzysztof Nykiel
Regens

Penitencjaria Apostolska
Prot. N. 1104/18/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego w Chrystusie i Panu naszym z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, łaskawie zezwala Jego Ekscelencji Najczcigodniejszemu Markowi Jędraszewskiemu, Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu, aby podczas złotego jubileuszu Koronacji Najświętszej Maryi Panny Myślenickiej, w dniu wybranym stosownie do pożytku wiernych, po zakończeniu Najświętszej Ofiary udzielił wszystkim obecnym wiernym, którzy z duszą pozbawioną przywiązania do jakiegokolwiek grzechu będą brać udział w uroczystościach, papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, chociaż z przyczyn obiektywnych, nie będą brali fizycznie udziału w uroczystościach, jeśli tylko z pobożną intencją przyłączą się do nich za pośrednictwem telewizji lub radia, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 24 września, Roku Pańskiego 2018.

/-/Maurus Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
/-/Krzysztof Nykiel
Regens