Podczas audiencji uczestników jubileuszowej Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej do Rzymu z okazji 40. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, 10 października przekazano papieżowi Franciszkowi kopię Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej.

Franciszek_MaryjaPrzypominamy, że obecnie w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach trwa Rok Jubileuszowy 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu. Właśnie z tej okazji, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, przekazał Ojcu Świętemu kopię Wizerunku Matki Bożej, a zebrani pielgrzymi odmówili wspólną modlitwę w watykańskiej auli Pawła VI.

– Przybyliście razem z Waszymi duszpasterzami i osobami konsekrowanymi, aby dziękować Bogu za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II, w przededniu 40. rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, a szczególnie ubogich, chorych i licznych młodych, którzy biorą udział w tej pielgrzymce – mówił do zebranych papież Franciszek. – Drodzy Bracia i Siostry! Święty Jan Paweł II wciąż czuwa nad Kościołem w Krakowie, który bardzo kochał. Z nieba towarzyszy waszej drodze: rodzin, młodych i dziadków, kapłanów, sióstr zakonnych i wszystkich konsekrowanych.

Arcybiskup dziękując papieżowi za poświęcony czas, poprosił o apostolskie błogosławieństwo dla całej archidiecezji krakowskiej i dla Polski oraz przekazał Franciszkowi kopię Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej. Wręczenie Wizerunku papieżowi to pomysł kustosza myślenickiego Sanktuarium, biorącego udział w pielgrzymce – ks. proboszcza Zdzisława Balona. Sporządzenia kopii podjął się malarz Janusz Antosz.

Uroczyste obchody Roku Jubileuszowego rozpoczęto 24 sierpnia Mszą Św. koncelebrowaną w Sanktuarium przez abp Marka Jędraszewskiego. Metropolita dokonał wówczas Aktu zawierzenia parafii Matce Najświętszej i poświęcił kopie, które goszczą w domach parafianie oraz czciciele spoza parafii Narodzenia NMP.

ko