W  czwartek 12 października  w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice ks. Proboszcz w imieniu Parafii  podpisał umowę z firmą Piotr Dobrzański ABBAS, na realizację zadania pn. „Konserwacja ścian, sklepień prezbiterium oraz nawy wraz z przywróceniem polichromii w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Myślenicach”. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu zakupowym.

Całkowity koszt prac konserwatorskich wynosi 2 204 449, 65 zł. Część kwoty zostanie pokryta z dotacji  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 1 w wysokości 1 150 061, 38 zł., którą pozyskała na ten cel Gmina Myślenice.

Na te prace ze środków własnych  Parafia będzie musiała wydać 1 054 388,27 zł. Już do końca grudnia tego roku na pierwszy etap prac musimy przygotować 500 000,00 zł.

Rozpoczęcie prac związanych ze wspomnianą inwestycją zaplanowano na 16. października 2023, natomiast ich zakończenie, zgodnie z umową, ma nastąpić do grudnia 2024 roku.

Prace będą przebiegać w czterech etapach, tak  by można sprawować w świątyni liturgię:

  • I etap – prezbiterium,
  • II etap – do ołtarzy bocznych,
  • III etap – do chóru,
  • IV etap – pod chórem

Ołtarz boczny św. Floriana w kościele św. Jakuba

Również w minionym tygodniu oddaliśmy do konserwacji ostatni już ołtarz boczny w kościele św. Jakuba.

Otrzymaliśmy na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70 000,00 zł. Całość prac została wyceniona na 150 996,00 zł.

Ze środków własnych parafii musimy dołożyć 80 996,00 zł.

Dla Ofiarodawców na polichromię, przygotowaliśmy pamiątkowe cegiełki i przekazy bankowe, które można otrzymać po Mszach Świętych w sklepiku na placu kościelnym i w kancelarii parafialnej.

Jako wspólnota parafialna obejmujemy wdzięczną modlitwą Wszystkich, którzy składają ofiarę na te prace na składkę i na konto parafii.