Wyniki badań Księży wikariuszy są negatywne, dlatego od czwartku 10.09 wracają do duszpasterstwa i otwarta będzie kancelaria parafialna. Dziękujemy za wszelkie wyrazy wsparcia i modlitwę! Przebywającego w szpitalu Księdza Proboszcza polecamy dalej opiece Pani Myślenickiej.

Przypominamy, że zgodnie z opinią sanepidu w kościele można uczestniczyć w sakramentach z zachowaniem wszelkich dotychczas obowiązujących środków bezpieczeństwa.