W 2019 roku życie Sanktuarium koncentruje się wokół Jubileuszu 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej. W tej wyjątkowy czas wpisuje się również ćwierćwiecze istnienia Parafialnego Zespołu Caritas „Betania”. Wyrazem wdzięczności za czas miłosierdzia, za ręce wolontariuszy i za każdego podopiecznego, była Eucharystia sprawowana w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej w sobotę, 23 marca przez ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Metropolita pobłogosławił także nowych wolontariuszy.


Wspólnota czyli zespół…
Historia myślenickiej „Betanii” sięga początków lat 90., gdy ówczesny wikariusz ks. Piotr
Sulek założył Wspólnotę Braci i Sióstr Jezusa z Betanii. Jego staraniem wyremontowano
także „organistówkę” – budynek przy ul. 3 Maja, nazwanego później „Betanią”. KapłanDSC01998
gromadził wokół siebie młodzież i osoby starsze gotowe nieść bezinteresowną pomoc
osobom chorym i ubogim. W 1992 roku zespół charytatywny liczył 16 osób. W kolejnym
roku, w styczniu, rozpoczęło działalność Biuro Charytatywne przyjmujące zgłoszenia o
osobach potrzebujących wsparcia. Wydawano żywność, a w wyjątkowych sytuacjach
udzielano także pomocy pieniężnej. W dniu 22
marca 1994 roku Zespół Charytatywny Betania przekształcił się w Parafialny Zespół
Caritas „Betania”.
Dziś, podobnie, jak przed laty, „Betania” to wspólnota ludzi w każdym wieku. Łączy ich
jedno – wielkie serce, z którego wypływa chęć bezinteresownej pomocy drugiemu
człowiekowi. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy dla potrzebujących otwarte jest biuro
charytatywne, odbywają się zbiórki żywności, wydawane są posiłki, można skorzystać z
korepetycji. Zespół świadczy także pomoc poprzez wykup leków oraz wypożyczanie
sprzętu medycznego. Troską objęte są osoby doświadczone przez klęski żywiołowe. Wiele
uwagi poświęca się osobom głuchoniemym. Co roku organizowany jest wakacyjny obóz
dla osób niepełnosprawnych oraz Wigilia dla samotnych, a co miesiąc wolontariusze i
podopieczni gromadzą się na wspólnej Eucharystii.
… niosący miłosierdzie.
Świętowanie Jubileuszu rozpoczęła Msza Św. Do dziękczynienia zaproszono kapłanówDSC_0138
opiekujących się „Betanią” na przestrzeni 25 lat, wolontariuszy, podopiecznych oraz
sympatyków. Punktem wyjścia dla głoszonego przez ks. arcybiskupa słowa była czytana
dziś w Liturgii przypowieść o miłosiernym ojcu. I to słowo – „miłosierdzie” – stało się
najczęściej powtarzanym wyrażeniem, także w kontekście Zespołu „Betania”.
– Bądźcie miłosierni na przekór całemu światu, który nie potrafi zrozumieć Bożego
Miłosierdzia. Bądźcie miłosierni także na przekór niedobrym tendencjom, które się w nas
rodzą. Nie wolno do nich dopuścić. Trzeba je dobrem i miłością przezwyciężać. To jest
przesłanie Ewangelii. To jest także to dzieło, za które chcemy Panu Bogu podziękować i
wychwalać Go za serca, które otwierają się na potrzeby innych ludzi. Za dzieła, które
płyną z otwartości i szczodrobliwości – mówił arcybiskup.
Metropolita krakowski z uznaniem wskazał także na przeszłą i obecną działalność
Parafialnego Zespołu Caritas. Mnogość prac podejmowanych przez wolontariuszy na
rzecz podopiecznych podał jako przykład różnorodnych możliwości czynienia
miłosierdzia, zarówno względem ciała, jak i duszy drugiego człowieka.
– Jeśli jakieś dobro kierujemy wobec drugiego człowieka, to, jako następstwo tego
dobrego czynu, budzimy wspaniały refleks miłości w sercu człowieka obdarowywanego przez nas. (…) Każdy dobry czyn budzi w drugim człowieku reakcje miłości, nie zawsze do końca nam znane – puentował metropolita.

Po wygłoszonym słowie, ks. arcybiskup pobłogosławił nowych wolontariuszy rozpoczynających posługę w „Betanii”. Zaś na koniec Eucharystii Zespół uhonorowano medalem „Bogaci w miłosierdzie” przyznawanym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

ds