Jak każdego 22 dnia miesiąca w kaplicy szpitalnej ks. kapelan Franciszek Gruszka zgromadził licznych wiernych na nabożeństwie ku czci św. Rity, patronki spraw beznadziejnych i trudnych. Tym razem jednak nabożeństwo zgromadziło także bardzo liczną rzeszę kapłanów i wiernych na czele z dyrektorem szpitala wraz z licznym personelem. W uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej wzięli udział ks. Proboszcz Zdzisław Balon, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię, a także księża wikariusze, księża rodacy i przyjaciele szpitalnej kaplicy. Powodem tak uroczystej celebry była uroczysta instalacja relikwii św. Rity, o czym przypomniał ks. proboszcz w kazaniu. Relikwie będą znajdować się w szpitalnej kaplicy na stałe, aby święta Patronka wyjednywała przed Bogiem liczne łaski, zwłaszcza dla tych, którzy najbardziej potrzebują jej wstawiennictwa.

Po Mszy świętej, litanii, poświęceniu róż i oddaniu czci relikwią św. Rity miały miejsce również ogłoszenia – z tym najważniejszym, że w najbliższych miesiącach (XI-II) nabożeństwo ku czci św. Rity będzie zaczynać się o godz. 17.00, a nie jak do tej pory o godz. 19.00.

Zdjęcia wykonał ks. Mariusz Słonina.