Był rok 1886, gdy w pracowni snycerskiej Wita Wisza powstał herb Myślenic zawieszony następnie na ścianie kościoła św. Jakuba na Stradomiu. Jest rok 2023, ostatnia sobota października, herb miasta, po długoletniej przerwie, wrócił na swoje miejsce.

Przerwę tę wymusił remont świątyni prowadzony w latach, gdy proboszczem parafii był ks. prałat Karol Jarosz. XIX-wieczny herb zdjęto i powieszono wewnątrz plebanii Sanktuarium. Kilkanaście lat później, Pani Teresa Święch zainicjowała powrót symbolu miasta na ścianę kościółka.

Zdecydowano o wykonaniu kopii, aby ochronić blisko 140-letni oryginał. Zadania tego podjął się myślenicki artysta Piotr Kaleta, przy wsparciu władz miasta, ks. proboszcza Zdzisława Balona i miłośników historii lokalnej, Andrzeja Boryczki oraz Marka Stoszka.

I w ten sposób herb Myślenic powrócił na ścianę kościółka – można go zobaczyć nad wejściem do zakrystii. Oryginał zaś znajduje się na plebanii.

Dominika Stoszek