KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej po raz pierwszy zorganizowany został z inicjatywy KIK-u w 1987 r. Od roku 1995 organizowany jest corocznie w październiku. Zamysłem pomysłodawców było powiązanie Tygodnia z Dniem Papieskim, gdyż postać i myśl Świętego Jana Pawła II stanowi nie tylko inspirację, ale także bodziec do prezentowania i promowania kultury mającej źródło w chrześcijaństwie.

Program tworzony jest wokół myśli przewodniej przez różne środowiska miasta i gminy Myślenice.

 

2019XXVI “Zawierzamy się Maryi, bo wierzymy w Jej wstawiennictwo” (ks. Gabriele Amorth)

2018XXV “Chwyćmy się śladów Maryi”

2017XXIV “Powinno się być dobrym jak chleb”( św, Brat Albert)

2016 XXIII. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36)

2015 – XXII. Rodzina Bogiem silna (św. Jan Paweł II, Nowy Targ 1979)

2014 – XXI. Nie lękajcie się być świętymi. (św. Jan Paweł II, homilia w Starym Sączu, 1999)

2013 – XX. Panie, przymnóż nam wiary. (Łk. 17,5)

2012 – XIX. Rodzina jest drogą Kościoła. (Bł. Jan Paweł II, List do Rodzin, 1994)

2011 – XVIII. Panie, naucz nas modlić się… (Łk. 11,1)

2010 – XVII. Zło dobrem zwyciężaj. (św. Paweł, List do Rzymian 12,21)

2009 –XVI. Bo wiem, komu zawierzyłem. (św. Paweł, II List do Tymoteusza, 1,12)

2008 – XV. Ku wolności wyswobodził was Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na
nowo pod jarzmo niewoli. (Św. Paweł List do Galatów, 5,1)

2007 – XIV. Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. (słowa Chrystusa, Jan 14,6)
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (Jan 8,32)

2006 – XIII. Nie zmarnujmy tego Daru. (ksiądz Jan Twardowski)

2005 – XII. Zostań z nami, Panie. (Łk. 24,29)

2004 – XI. Niech przebaczenie zwycięży zemstę, a kultura życia i miłości obróci wniwecz logikę
śmierci.(Jan Paweł II, Orędzie wielkanocne 2004)

2003 – X. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. (Jan, 2,5)

2002 – IX. Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz. (Łk. 6,36)

2001 – VIII. Panie, do kogóż pójdziemy? (Jan, 6,68)

2000 – VII. Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie. (Łk. 1,50)

1999 – VI. Tobie, Ojcze, wieczna chwała.

1998 – V. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie
odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi Świętego Ducha swego. (Psalm 51,12-13)

1997 – IV. Kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał.(M. 9,37)

1996 – III. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki!
(św. Paweł List do Rzymian, 11,36)

1995 – II. Ukaż mi drogi Twoje, Panie, i naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. (Ks. psalmów, 25,4)

1987 – I. Rodzina i kultura.