Po raz kolejny z naszego Sanktuarium, w piątek 31 marca wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. EDK to forma drogi krzyżowej, której ideą jest przeżywanie męki Chrystusa w sposób ekstremalny, wędrując samotnie lub w małych grupach, w milczeniu. 

Po Mszy świętej koncelebrowanej i homilii ks. Mariusza Słoniny pątnicy ruszyli na trasę swojej Drogi Krzyżowej.

Fot. Paweł Biela