• Kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na Msze św. na godz. 18:00:
    • Poniedziałek (7.11.2016) kl. I Gim.
    • Wtorek (8.11.2016) kl. II Gim.
    • Klasy III Gim. tym razem w środę nie mają spotkania.

Bierzmowanie_slajd_obraz_MB