Parafia Narodzenia NMP w Myślenicach

Odpust zupełny dla pielgrzymów nawiedzających Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej w roku Jubileuszu 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu

Penitencjaria Apostolska, czyli jedna z dykasterii Kurii Rzymskiej, wspomagająca papieża w przewodzeniu Kościołowi, do kompetencji której należy między innymi udzielanie w imieniu Ojca Świętego odpustów, stosownym dekretem, na czas trwania Roku Jubileuszowego, aż do dnia 24 sierpnia 2019 roku, udzieliła pielgrzymom nawiedzającym Sanktuarium Pani Myślenickiej odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Penitencjaria Apostolska
Prot. N. 1103/18/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego w Chrystusie i Panu naszym z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, mając na uwadze prośby skierowane przez Jego Ekscelencję Marka Jędraszewskiego, Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego wraz z proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach we wspomnianej Archidiecezji, z okazji złotego jubileuszu Koronacji cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny pobożnie czczonego w kościele tejże parafii, łaskawie udziela z nadprzyrodzonych skarbów Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Wierni, którzy szczerze żałują za grzechy i kierują się miłością mogą go uzyskać aż do dnia 24 sierpnia 2019 roku i ofiarować jako pomoc dla dusz w czyśćcu, jeśli pielgrzymując, nawiedzą kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i będą tam pobożnie uczestniczyć w obchodach rocznicowych, albo przynajmniej spędzą określony czas na modlitwie przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Myślenickiej, kończąc ją odmówieniem Modlitwy Pańskiej, Wyznania Wiary oraz wezwań do Najświętszej Maryi Panny.
Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, także są w stanie uzyskać odpust zupełny, jeśli – wzbudziwszy w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków – włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich niedogodności życia.
Żeby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia – na mocy władzy kluczy Kościoła – dzięki miłości pasterskiej stał się łatwiejszy, nasza Penitencjaria usilnie prosi, by proboszcz i kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, z ochoczym i wspaniałomyślnym nastawieniem podjęli się sprawowania Sakramentu Pokuty.
Obowiązuje tylko w tym przypadku bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.
Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 24 września, Roku Pańskiego 2018.

/-/Maurus Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
/-/Krzysztof Nykiel
Regens

Penitencjaria Apostolska
Prot. N. 1104/18/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego w Chrystusie i Panu naszym z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, łaskawie zezwala Jego Ekscelencji Najczcigodniejszemu Markowi Jędraszewskiemu, Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu, aby podczas złotego jubileuszu Koronacji Najświętszej Maryi Panny Myślenickiej, w dniu wybranym stosownie do pożytku wiernych, po zakończeniu Najświętszej Ofiary udzielił wszystkim obecnym wiernym, którzy z duszą pozbawioną przywiązania do jakiegokolwiek grzechu będą brać udział w uroczystościach, papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, chociaż z przyczyn obiektywnych, nie będą brali fizycznie udziału w uroczystościach, jeśli tylko z pobożną intencją przyłączą się do nich za pośrednictwem telewizji lub radia, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 24 września, Roku Pańskiego 2018.

/-/Maurus Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
/-/Krzysztof Nykiel
Regens

Sanktuarium Myślenice

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice

telefon parafii: 12 272 12 37
e-mail parafii: sanktuarium@myslenice.pl

Informacje dotyczące sakramentów

Msze święte

W dni powszednie
6:30 (w Adwencie 6:15) | 7:00 (poza I. piątkiem m-ca) | 7:30 | 8:00 | 18:00

W niedziele i święta
6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00

w kościółku na Stradomiu: 7:30 | 10:00 | 14:15
kaplica szpitalna: 6:00 | 7:15 | 16:00

Kliknij po szczegółową informację