W ramach uzyskanej promesy wstępnej na realizację zadania pn. ”Konserwacja ścian, sklepień prezbiterium oraz nawy wraz z przywróceniem polichromii w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Myślenicach” ogłoszono postępowanie zakupowe. Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji ścian i sklepień prezbiterium oraz nawy kościoła parafialnego wraz z przywrócenie wraz z przywróceniem historycznej polichromii tego wnętrza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem planowanych prac zawiera poniższy link;

https://portal.smartpzp.pl/gmina-myslenice/public/postepowanie?postepowanie=52514688