Parafia Narodzenia NMP w Myślenicach

Sakrament małżeństwa – informacje na temat kursów

UWAGA (ważne aż do odwołania):

Obecnie ze względu na pandemię nie ma organizowanych kursów stacjonarnych. Jest możliwość uczestniczenia wyłącznie w kursie on-line.

Informacje o zapisach na kurs on-line są przedstawione poniżej.

Przygotowanie do ślubu

Kto może uczestniczyć?
Narzeczeni przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa.

Przygotowanie obejmuje:
I.  katechezy przedmałżeńskie
II. trzy konsultacje z doradcą życia rodzinnego

Zasady uczestnictwa:
Udział w katechezach przedślubnych wymaga rejestracji na wybrany termin za pośrednictwem strony internetowej (https://www.ftrodzinie.pl/). Rejestruje się jedno z narzeczonych, które po udanej rejestracji otrzymuje link do rejestracji dla przyszłego współmałżonka.

Koszt katechez:

100 zł od osoby;

płatności za katechezy należy dokonać na numer konta przesłany przez organizatorów po udanej rejestracji na wskazany przez narzeczonych adres mailowy;

w tytule przelewu należy wpisać numer ID rejestracji.


Potwierdzeniem uczestnictwa w katechezach dla narzeczonych jest świadectwo.  

Tematy spotkań:
1. Małżeństwo jako sakrament.

2. Rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej.
3. Podstawy etyki życia małżeńskiego.

4. Wprowadzenie w tematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa.
5. Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu małżeńskim.

6. Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.
7. Modlitwa małżeńska i Eucharystia.

8. Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym.


II. Zasady udziału w konsultacjach z doradcą życia rodzinnego
– udział w konsultacji  wymaga rejestracji do dowolnie wybranej  poradni na wybrany termin;
– rejestracja  jest możliwa 7 dni przed terminem konsultacji do poradni rejestruje się narzeczona/narzeczony po udanej rejestracji otrzymuje link do rejestracji dla narzeczonego/narzeczonej;
– konsultacje z doradcą życia rodzinnego są bezpłatne;
– jedna konsultacja trwa około 30 min;
– spotkania należy zaplanować w odstępach min. tygodnia;
– w jednym tygodniu należy zapisać się wyłącznie na jedną konsultację;
– zaleca się odbycie trzech  konsultacji z tym samym doradcą;
– potwierdzeniem uczestnictwa w poradni jest pieczątka doradcy życia rodzinnego na świadectwie poświadczającym  udział w katechezach przedmałżeńskich;
– w przypadku rezygnacji z konsultacji należy dokonać anulacji  na swoim koncie do 24 godzin przed konsultacją;
– system uniemożliwia rejestrację do innych poradni w tym samym tygodniu;
– zaleca się, by w konsultacjach brali udział oboje narzeczeni.

Dofinansowanie remontu kapliczki na Studzience
Transmisja na żywo

Msze święte

W dni powszednie
6:30 (w Adwencie 6:15) | 7:00 (poza I. piątkiem m-ca) | 7:30 | 8:00 | 18:00

W niedziele i święta
6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00

w kościółku na Stradomiu: 7:30 | 10:00 | 14:15
kaplica szpitalna: 6:00 | 7:15 | 16:00

Kliknij po szczegółową informację

Informacje dotyczące sakramentów

Sanktuarium Myślenice

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice

Kontakt w sprawach religijnych:
telefon: 12 272 12 37
e-mail: sanktuarium@myslenice.pl

Archiwa