Parafia Narodzenia NMP w Myślenicach

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

W związku z trwającą epidemią, do odwołania zostają wstrzymane
wszystkie Katechezy dla narzeczonych oraz możliwość odbycia
konsultacji w Poradniach Życia Rodzinnego.
W naglących wypadkach, gdy ze względu na termin ślubu, nie ma możliwości odbycia katechezy przedmałżeńskiej oraz skorzystania z Poradni Życia Rodzinnego, ksiądz z Parafii przeprowadzi rozmowę duszpasterską z narzeczonymi, o tematyce głoszonej podczas katechez. Po odbyciu takiej rozmowy wystawi stosowne zaświadczenie.
Ta nadzwyczajna forma przygotowania do sakramentu małżeństwa nie może być zastąpiona ukończeniem jakichkolwiek internetowych nauk
przedmałżeńskich. Obowiązującym jest stanowisko Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 30 czerwca 2014 r. mówiące, że certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.

 • Protokół przedślubny powinien być spisany zasadniczo trzy miesiące
  przed planowanym terminem ślubu. Jest możliwość jego spisania w czasie trwającej epidemii, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Przy spisywaniu protokołu ksiądz odpowie na pojawiające się pytania i wątpliwości.
 • Przy zmianach terminów ślubów:
  a. o planowanej zmianie prosimy odpowiednio wcześnie powiadomić Parafię
  b. protokół już spisany zachowuje ważność przez rok
  c. dokumenty z USC do ślubu konkordatowego są ważne przez 7 miesięcy od daty wystawienia. W razie utraty ważności trzeba się postarać o nowe.
 • We wszystkich sprawach związanych z zawarciem sakramentu
  małżeństwa kontaktujemy się z księdzem pod numerem telefonu:
  12/ 272 12 37, /w godz. 9.00 – 11.00, w tygodniu/.
  W razie jakichkolwiek trudności związanych z przygotowaniem narzeczonych do sakramentu małżeństwa prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Metropolitalnej
  w Krakowie drogą mailową wdr@diecezja.pl lub też za pomocą specjalnie uruchomionego w tym celu nr tel. 512-182-222.
Transmisja na żywo

Msze święte

W dni powszednie
6:30 (w Adwencie 6:15) | 7:00 (poza I. piątkiem m-ca) | 7:30 | 8:00 | 18:00

W niedziele i święta
6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00

w kościółku na Stradomiu: 7:30 | 10:00 | 14:15
kaplica szpitalna: 6:00 | 7:15 | 16:00

Kliknij po szczegółową informację

Informacje dotyczące sakramentów

Sanktuarium Myślenice

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice

Kontakt w sprawach religijnych:
telefon: 12 272 12 37
e-mail: sanktuarium@myslenice.pl