Postać i nauczanie Świętego Jana Pawła II w pracy Klubu Inteligencji Katolickiej w Myślenicach.

Klub Inteligencji Katolickiej w Myślenicach rozpoczął swą działalność w 1981 roku. Podstawowym celem Klubu jest praca intelektualna i moralna w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych oraz kształtowania życia rodzinnego. Czyni to m.in. za pomocą prelekcji i zebrań otwartych. Naszej pracy towarzyszył pontyfikat Świętego Jana Pawła II. Jego wielkość jest niekwestionowana. Święty Jan Paweł II zmienił historię Polski i rozsławił naszą Ojczyznę jako apostoł dialogu i miłości w świecie.

Dla dokumentacji historycznej w poniższym zestawieniu ujęto wszystkie prelekcje, odczyty poświęcone osobie i nauczaniu Świętego Jana Pawła II zorganizowane w Myślenicach przez KIK.

1983

1. red. Józefa Hennelowa: Papież i my.

2. red. Marek Skwarnicki: Kościół Jana Pawła II a nowe kierunki w teologii.

1987

 1. red. Tadeusz Szyma: Przed trzecią pielgrzymką Jana Pawła II.
 2. ks. Bogdan Kolinek: Redemptoris Mater.
 3. ks. J. Pochopień: III pielgrzymka Jana Pawła do Ojczyzny.

1990

 1. ks.doc. Józef Makselon: Co to znaczy mieć za patrona Ojca Świętego Jana Pawła II.
 2. ks. Wacław Gubała: Podstawy etyki w nauczaniu Jana Pawła II.

1996

 1. ks. dr Ireneusz Skubiś: Zadania wyznaczone tygodnikowi „ Niedziela” przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

1997

 1. ks. dr Krzysztof Gryz: Krakowskie echa papieskiej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II.
 2. o. Jan Mazur: Zadania wiernych świeckich w świetle papieskiej idei cywilizacji miłości.
 3. o. Marcin Zawada: Wpływ św. Jana od Krzyża oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus – wielkich świętych Karmelu – na rozwój duchowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

1998

 1. ks. Zygmunt Hopciaś: Wprowadzenie do Encykliki o Duchu Świętym „ Dominum et Vivificantem”.
 2. ks. Mirosław Pilśniak: Refleksja nad wymiarem życia Kościoła w Polsce w świetle pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II.
 3. ks. Michał Szafarski: Osoby, które miały wpływ na powołanie kapłańskie i kształtowanie osobowości Jana Pawła II.

1999

 1. ks. Jan Zając: Refleksje po ostatniej pielgrzymce Ojca Świętego do Ojczyzny.
 2. ks. prof. Jan Dyduch: Poszanowanie praw człowieka gwarantem poszanowania praw narodu w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II.
 3. ks. dr Jarosław Kupczak: Jaka wolność? – myśl Ojca Świętego Jana Pawła II.
 4. Tadeusz Boruta – artysta, malarz: Funkcja obrazu w Kościele Katolickim w kontekście Listu Apostolskiego Jana Pawła II do artystów.

2001

 1. ks. Gabriel Pisarek: List apostolski „ Novo Millennio Ineunte” oraz podsumowanie Roku Jubileuszowego.
 2. ks. prof. Maciej Ostrowski: Apostolskie zadania świeckich w świetle Listu Apostolskiego „Novo Millennio Ineunte”.

2002

 1. o. Mikołaj Rudyk: Związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską.
 2. ks. prof. Jan Andrzej Kłoczowski: Wyobraźnia miłosierdzia – refleksje po ostatniej pielgrzymce Ojca Świętego do Ojczyzny.

2003

 1. ks. dr hab. Tadeusz Dzidek: Eucharystia a Kościół. Prezentacja ostatniej encykliki Jana Pawła II.
 2. o. dr Jarosław Kupczak: Europa Ojca Świętego Jana Pawła II.

2009

 1. ks. prof. dr hab. Grzegorz Ryś: Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1979 roku.
 2. ks. dr Jan Machniak: Kapłaństwo w życiu i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II.

2011

 1. ks. prof. Janusz Mastalski: Ojciec Święty Jan Paweł II – wychowawca pokoleń.
 2. ks. dr Stanisław Szczepaniec: Błogosławiony Jan Paweł II nauczycielem modlitwy.

Przedstawiony materiał pokazuje zaangażowanie, aktywność i przeświadczenie wielu osób o nieprzemijającej wartości dzieła Świętego Jana Pawła II. Kontynuacja tych działań jest niezbędna w celu budowania tożsamości i moralności Polaków.