Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach

Regulamin konkursu na logo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

JUBILEUSZU 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ MYŚLENICKIEJ (1969-2019)

 

I. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu na opracowanie projektu logo Jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Myślenickiej jest Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

 

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu – logo dla Obchodów Złotego Jubileuszu Koronacji Obrazu naszej Myślenickiej Pani.
 2. Celem konkursu jest też aktywne włączenie się parafian do przygotowania tych uroczystości.
 3. Logo wykorzystywane będzie przez Biuro Obchodów Złotego Jubileuszu, jak też Parafię NNMP w Myślenicach do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych i popularyzatorskich.
 4. Projekt logo powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania: w materiałach promocyjnych, na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, wydawnictwach, grafice internetowej, banerach, przy wszelkich wydarzeniach związanych z Obchodami Złotego Jubileuszu, w różnych formach i rozmiarach.
 5. Konkurs trwa do 12 sierpnia 2018 r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych z naszej Parafii, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie.
 2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 2 projekty.
 3. Projekty konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie
 4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Parafii NNMP w Myślenicach.
 6. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane do prac w Biurze Obchodów Złotego Jubileuszu, ani ich najbliżsi, a także zaangażowani do prac w Komisji Konkursowej.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: pisma, ulotki, Internet.
 2. Projekt należy zaprezentować w formie papierowej i elektronicznej.
 3. Projekty na logo mogą być wykonane w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic) z użyciem dowolnej ilości kolorów i znaków.
 4. Wersja papierowa projektu powinna być zaprezentowana na sztywnej planszy w formacie A4.
 5. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na płycie CD/DVD lub pendrive w formacie PDF.
 6. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania
  • być łatwo identyfikowane z Obrazem MB Myślenickiej i 50-tą rocznicą koronacji
   (1969-2019), a także z naszą Parafią NNMP.
  • składać się:
   • tylko z logotypu (stylizacji literowej i cyfrowej)
   • tylko z elementu graficznego będącego symbolem
   • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
 7. Prace należy składać podając:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • nr telefonu
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r
   o ochronie danych osobowych (Dz,U. z 2014 r, poz. 1182 ze zmianami) w celach
   prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy ogłoszenia wyników konkursu.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 11 sierpnia 2018 r bezpośrednio w Kancelarii Parafialnej
  w godzinach urzędowania.
 2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu
  nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność projektu z danymi 50-rocznicy Koronacji Obrazu Pani Myślenickiej i Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach
 2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania
 3. czytelność i funkcjonalność projektu
 4. estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

Prace będą ocenione i wybrane przez Komisję konkursową powołaną przez Księdza Proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach Zdzisława Balona.
Osoby powołane w skład Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych.

 

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Parafii.

Ogłoszenia – XVI Niedziela Zwykła (22.07.2018)

 • Kalendarz Liturgiczny:
  • Niedziela: święto św. Marii Magdaleny
  • Poniedziałek: święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
  • Wtorek: wspomnienie św. Kingi, dziewicy
  • Środa:
   • Święto św. Jakuba, Apostoła
   • W kościółku św. Jakuba uroczysta Msza Święta odpustowa z procesją o g.18:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych, którym św. Jakub patronuje od chwili chrztu, czy też bierzmowania.
   • W tym dniu swojego patrona św. Krzysztofa czczą kierowcy i podróżujący. Po Mszy św. o godz. 18:00 wokół kościoła parafialnego błogosławieństwo pojazdów mechanicznych. Pojazdy pobłogosławimy również przed kościołkiem po zakończeniu uroczystości odpustowej.
   • Również we środę swoje imieniny obchodzi ks. wikariusz Krzysztof Rusnak i pomagający w naszej parafii ks. Jakub Szyrszeń, których polecamy Waszej modlitwie, życząc wielu łask Bożych i opieki naszej  Pani Myślenickiej. Msza św. w intencji ks. Solenizanta we środę o g.18:00.
  • Czwartek: wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP
  • Sobota: Msza Święta wieczorna w intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Myślenickiej.
 • W przyszłym roku 24 sierpnia będziemy obchodzić 50-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Myślenickiej, dokonanej przez ówczesnego Metropolitę Krakowskiego Kardynała Karola Wojtyłę. W tym roku 24 sierpnia będziemy gościć w naszej parafii Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który uroczyście otworzy Jubileuszowy Rok Koronacji. Będziemy się na różne sposoby przygotowywać do tego szczególnego wydarzenia.
  • Zawiązał się już Komitet Organizacyjny Jubileuszu. Wkrótce zacznie działać jego biuro.
  • Już dzisiaj ogłaszamy konkurs na logo Jubileuszu 50-lecia. Prace można składać do 11 sierpnia 2018r. w kancelarii parafialnej. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda. Szczegóły na stronie internetowej parafii.
 • Zapraszamy na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy, która wyruszy z naszej Parafii w niedzielę 5 sierpnia, a poprowadzi ją ks. Jarosław. Zapisy codziennie od dzisiaj po Mszy św. wieczornej w salkach przy ul. ks. Piotra Skargi 4. Szczegóły na stronie internetowej Parafii.
  • W sobotę 4 sierpnia około godziny 18:30 przybędą do naszej Parafii Pielgrzymi z Mszany Dolnej zmierzający do Częstochowy. Kierujemy gorącą prośbę o przyjęcie pielgrzymów na nocleg. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć ich przyjęcia w zakrystii lub po Mszach wieczornych w salce przy ul. ks. Piotra Skargi 4.
 • Nasza parafia włączy się w Pielgrzymkę Diecezji Krakowskiej do grobu św. Jana Pawła II w 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. Organizujemy 9 -dniowy autokarowy wyjazd od 5 /piątek/ do 13 /sobota/ października 2018r. W programie oprócz Rzymu, Padwa, Asyż, Loreto, Manoppello, Monte Sant`Angelo, San Giovanni Rotondo. Koszt – 1890 zł. i 90 euro. Zapisy do końca lipca u ks. Proboszcza. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę – 500 zł. Zachęcamy do pielgrzymowania. Bliższe szczegóły na stronie internetowej parafii.
 • Dzisiaj po Mszach Świętych ofiarami do puszek możemy wesprzeć Misje w Peru, gdzie posługę pełni misjonarka nasza rodaczka Katarzyna Jawor.
 • Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia, a Solenizantom, Jubilatom obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

Pielgrzymka Diecezji Krakowskiej do grobu św. Jana Pawła II

Nasza parafia włączy się w Pielgrzymkę Diecezji Krakowskiej do grobu św. Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. Organizujemy 9-dniowy autokarowy wyjazd od 5 /piątek/ do 13 /sobota/ października 2018r. W programie oprócz Rzymu, Padwa, Asyż, Loreto, Manoppello, Monte Sant Angelo, San Giovanni Rotondo. Koszt – 1890 zł. i 90 euro. Zapisy do końca lipca u ks. Proboszcza. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę – 500 zł. Zachęcamy do pielgrzymowania.

Kliknij tu i pobierz pełną informację o pielgrzymce

 

PielgrzymkaParafialnaRzym_wstęp

 

Kliknij tu i pobierz pełną informację o pielgrzymce

 

Sanktuarium Myślenice

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice

telefon parafii: 12 272 12 37
e-mail parafii: sanktuarium@myslenice.pl

Informacje dotyczące sakramentów

Msze święte

W dni powszednie
6:30 (w Adwencie 6:15) | 7:00 (poza I. piątkiem m-ca) | 7:30 | 8:00 | 18:00

W niedziele i święta
6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00

w kościółku na Stradomiu: 7:30 | 10:00 | 14:15
kaplica szpitalna: 6:00 | 7:15 | 16:00

Kliknij po szczegółową informację