Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach

KIK – Klub Inteligencji Katolickiej

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ – prelekcje, spotkania

2017

 1. o. Łukasz Brachaczek Błogosławieni Męczennicy z Pariacoto

2016

 1. ks. prof. dr hab. Roman Bogacz: Psalmy. Księga modlitw ludu Bożego.
 2. ks .Miłosz Biela: Bóg = Miłosierdzie

2015

 1. ks. dr Jan Sypko: Cele i zadania Roku Życia Konsekrowanego.
 2. O.prof. Jerzy Gogola OCD: Śladami św. Teresy od Jezusa
 3. ks. dr Jan Sypko: Nabożeństwo do Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi
 4. ks. Sławomir Kowalski: O modlitwie. Kilka myśli i uwag praktycznych.
 5. ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak: Postać błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

2014

 1. ks. dr Leszek Harasz: Duszpasterstwo ewangelizujące. Główne myśli adhortacji EVANEGLII GAUDIUM Ojca Świętego Franciszka o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie.
 2. ks. dr Leszek Harasz: Nie lękajcie się być świętymi – o powołaniu chrześcijanina.
 3. ks. Zbigniew Sala: Czy wszystkie wybory należy szanować?
 4. ks.dr Jan Sypko: Aktualność modlitwy różańcowej.

2013

 1. ks. Kazimierz Sławiński: Księża sercanie i ich misja w Kościele.
 2. ks. dr hab. Dariusz Oko: Ideologia gender jako zagrożenie dla cywilizacji.
 3. ks. dr Grzegorz Firszt: „Lumen Fidei” pierwsza encyklika Ojca Świętego Franciszka.
 4. o. Leon Knabit: spotkanie
 5. s. dr Bogna Młynarz: Życie duchowe. Jak je rozwijać?
 6. dr Antoni Winiarski: Czy Polska jest jeszcze krajem chrześcijańskim?

2012

 1. dr hab. Krzysztof Szczerski: Jak bronić polskiego interesu w Europie?
 2. ks. dr Leszek Harasz: Kryzys Kościoła posoborowego??
 3. ks. prof. Kazimierz Panuś: Dzieła miłosierdzia księdza Piotra Skargi.
 4. ks. dr Grzegorz Godawa: By się uśmiechały do końca, czyli o wsparciu hospicyjnym nieuleczalnie chorych dzieci.
 5. ks. Sławomir Kowalski: O wierze.
 6. ks. Stanisław Molendys: Przyczyny orzeczenia nieważności małżeństwa kościelnego.
 7. dr inż. Antoni Zięba: Aktualne zadania katolików w dziele obrony życia.

2011

 1. ks. prałat Karol Jarosz: Refleksje na temat wywiadu Ojca Świętego Benedykta XVI umieszczonego w książce „Światłość świata”.
 2. ks. prof. Janusz Mastalski: Ojciec Święty Jan Paweł II – wychowawca pokoleń.
 3. ks. prof. Michał Piela: „Historia Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach”.
 4. ks. dr Stanisław Szczepaniec: Błogosławiony Jan Paweł II nauczycielem modlitwy.
 5. o. dr Piotr Nyk: Motyw drogi w Piśmie Świętym.
 6. ks. prof. Jan Orzeszyna: Moralny aspekt modlitwy.
 7. ks. prof. Tadeusz Panuś: Katecheza w szkole. Dwadzieścia lat minęło. Sukcesy i porażki.
 8. o. Bartymeusz (ks. Dariusz Kędzior): Młodzi w nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI.

2010

 1. ks. dr Leszek Harasz: Katolik wobec życia politycznego.
 2. o. Marian Zawada: Apokalipsa – jak żyć w trudnych czasach?
 3. ks. Jan Abrahamowicz: Związki niesakramentalne w Kościele.
 4. o. Wojciech Surówka: Historia, współczesność i wyzwania.
 5. ks. prof. Roman Bogacz: Krzyż: niepodważalny święty symbol chrześcijaństwa.
 6. ks. dr Piotr Andryszczak: Religia sprawą prywatną???
 7. ks. rr Leszek Harasz: Zagrożenie liberalizmem.

2009

 1. ks. Marian Pietraszko: Rozważania o duchowości katolików świeckich.
 2. ks. Jan Jurczak: Siódme przykazanie Boskie: nie kradnij.
 3. ks. prof. Grzegorz Ryś: Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1979 roku.
 4. o. Piotr Jordan Śliwiński: Radosna pokuta chrześcijanina.
 5. Janusz Poniewierski: Spór papieża Benedykta XVI ze światem.
 6. s. Elżbieta Zajkowska: Sylwetka i działalność błogosławionego Sługi Bożego, arcybiskupa warszawskiego, Zygmunta Szczęsnego – Felińskiego.
 7. ks. prof. Jan Machniak: Kapłaństwo w życiu i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II.
 8. ks. Zbigniew Sala: Rozważania na temat ostatniej encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI „Caritas in veritate” (o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie).

2008

 1. ks. dr Leszek Harasz: Czy gest Piłata uspakaja sumienie?
 2. ks. Jan Jurczak: Encyklika „Spe salvi” o chrześcijańskiej nadziei Ojca Świetego Benedykta XVI.
 3. o. Piotr Jordan Śliwiński: Wokół spowiedzi.
 4. ks. prof. Tadeusz Biesaga: Status moralny człowieka w okresie prenatalnym (klonowanie, komórki macierzyste, zapłodnienie in vitro).
 5. ks. prof. Roman Pindel: Aktualność świętego Pawła dla współczesnego Kościoła.
 6. ks. dr Szymon Drzyżdżyk: Wolność liberała, wolność chrześcijanina.
 7. ks. dr Leszek Harasz: Co świeccy mogą w Kościele? – zasady współpracy świeckich z duchownymi.

2007

 1. ks. dr Leszek Harasz: Chrzest w życiu chrześcijanina.
 2. ks. Jarosław Stawarz: Narkomania jako skrajny bunt przeciw rzeczywistości.
 3. ks. dr Henryk Majkrzak: Człowiek i wiara.
 4. o. Wiesław Szymona: „Jezus z Nazaretu” w oparciu o książkę Ojca Świętego Benedykta XVI.
 5. ks. dr Dariusz Salamon: Nie będzie odpuszczony!? Grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
 6. ks. prof. Roman Pindel: Klucze do Apokalipsy.
 7. ks. prof. Jan Orzeszyna: Co to znaczy: Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli?
 8. ks. prof. Roman Pindel: Apokalipsa świętego Jana.
 9. ks. prof. Roman Pindel: Rozważania na temat księgi Apokalipsy.

2006

 1. ks. dr Marcin Cholewa: Wybrane formy niedojrzałej religijności – analiza psychologiczna.
 2. ks. Marian Pietraszko: Refleksje z pielgrzymki do Santiago de Compostella.
 3. ks. dr Marek Gilski: Prezentacja encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI „Bóg jest miłością”.
 4. ks. dr Jerzy Czerwień: Wokół „Kodu Leonarda da Vinci”.
 5. dr Kazimierz Ginter: Opus Dei w Kościele.
 6. o. Włodzimierz Zatorski: Czas przemian w Europie – miejsce Kościoła katolickiego (w oparciu o naukę Ojca Świętego Benedykta XVI).
 7. ks. dr Marcin Cholewa: Rozwój przez dezintegrację. Osobowość i religijność w ujęciu profesora psychologii Kazimierza Dąbrowskiego.

2005

 1. ks. Ryszard Pędzimąż: Praca misyjna w Brazylii.
 2. o. Piotr Nyk: Rola przeżyć mistycznych w życiu duchowym.
 3. o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski: Spowiedź a psychoterapia.
 4. o. dr Grzegorz Chrzanowski: Kryzys wiary dzisiaj.
 5. ks. Albert Wach: Być czy mieć? – dylematy współczesności.
 6. ks. dr Marcin Cholewa: Psychologiczna analiza dojrzałości religijnej.
 7. ks. prof. Jan Orzeszyna: Warunki godnego przyjęcia Eucharystii.
 8. ks. prof. Roman Pindel: Wieczerza w Emaus – Rembrandt.
 9. ks. dr Leszek Harasz: Ku szczęśliwej rodzinie.

2004

 1. dr o. Grzegorz Chrzanowski: Tolerancja religijna pomiędzy synkretyzmem a fundamentalizmem religijnym.
 2. ks. prof. Stefan Koperek: Liturgia godzin – modlitwa codzienna ludu Bożego.
 3. ks. dr Stanisław Pyszka: Dlaczego Kościół może i powinien zajmować się sprawami społecznymi?
 4. ks. dr Józef Guzdek: Jak rozmawiać z innymi, aby się porozumieć? Chrystus wzorem komunikacji.
 5. ks. dr Tomasz Kraj: Problemy etyczne we współczesnej medycynie.
 6. o. Tomasz Mariański: Informacja o działalności sekt w Polsce.
 7. ks. prof. Zdzisław Kijas: Czyściec.
 8. ks. prof. Jan Orzeszyna: Wezwanie do przebaczenia.

2003

 1. dr Jan Galarowicz: Wypaczenie idei miłosierdzia.
 2. ks. Józef Morawa: Fundamentalizm religijny.
 3. ks. dr Jan Daniel Szczurek: Opatrzność Boża a życie codzienne.
 4. ks. dr Piotr Andryszczak: Zasady etyczno-moralne katolików w życiu publicznym.
 5. ks. dr Tadeusz Dzidek: Eucharystia a Kościół.
 6. s. Małgorzata Krupecka: Polka i Europejka – św. Urszula Ledóchowska.
 7. ks. dr Jarosław Kupczak: Europa Ojca Świętego Jana Pawła II.
 8. ks. dr Stanisław Szczepaniec: Symbolika światła w liturgii.
 9. ks. prof. Zdzisław Kijas: Tęsknota człowieka za niebem.
 10. ks. dr Leszek Harasz: Chrześcijaństwo jako religia objawiona.

2002

 1. ks. prof. Józef Makselon: Czy mamy jeszcze nadzieję?
 2. ks. dr Piotr Andryszczak: Wolny rynek a wartości chrześcijańskie.
 3. o. Gracjan Majka: Działalność charytatywna i apostolska ojca Pio.
 4. ks. dr Krzysztof Kościelniak: Islam a chrześcijaństwo.
 5. ks. prof. Edward Staniek: Kryzys moralno-religijny w Polsce na początku III Tysiąclecia.
 6. o. Mikołaj Rudyk: Związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską.
 7. dr Kazimierz Ginter: Sylwetka i myśl błogosławionego Jose Marii Escrivy de Balaguera w przeddzień kanonizacji.
 8. ks. dr Andrzej Baczyński: Ewangelizacja poprzez media.
 9. prof. Jan Andrzej Kłoczowski: Wyobraźnia miłosierdzia – refleksje po ostatniej pielgrzymce Ojca Świętego do Ojczyzny.
 10. Adam Bujak – artysta fotografik: spotkanie.

2001

 1. ks. Gabriel Pisarek: List apostolski „Novo Millennio Ineunte” oraz podsumowanie Roku Jubileuszowego.
 2. o. Maciej Jaworski: Modlitwa kontemplacyjna.
 3. dr Andrzej Nowak: Inteligencja polska wobec cywilizacyjnych i politycznych wyzwań nowego wieku.
 4. ks. dr hab. Grzegorz Ryś: Jan Hus a dążenie do reform Kościoła przy końcu średniowiecza.
 5. ks. dr Piotr Szpiller: Biblijna interpretacja Szkaplerza Karmelitańskiego. Teoria szaty.
 6. doc. dr hab. Marian Jakubiec: Ksiądz Piotr Skarga – życie i działalność.
 7. dr Andrzej Waśko: Polska po wyborach.
 8. mgr Krzysztof Jeżowski: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski – myśl narodowa i państwowa.
 9. ks. dr Roman Bogacz: Święci Paweł i Jan w Efezie.
 10. ks. prof. Maciej Ostrowski: Apostolskie zadania świeckich w świetle „Listu apostolskiego Novo Millennio Ineunte”.

2000

 1. o. dr Andrzej Napiórkowski: Katolicy i luteranie wreszcie pojednani – nauka o usprawiedliwieniu.
 2. ks. dr Jan Machniak: Duchowość Wielkiego Jubileuszu.
 3. o. dr Symeon Józef Barcik: Arcybractwo Męki Pańskiej.
 4. ks. dr hab. Zdzisław Kijas: Drogi i rozdroża ekumenizmu.
 5. ks. dr Marek Pieńkowski: Perspektywy i zadania integracji europejskiej.
 6. ks. Robert Woźniak, ks. Zygmunt Hopciaś: Laboratorium wiary – wrażenia z XV Światowego Dnia Młodzieży.
 7. ks. Stanisław Groń: Historia i teraźniejszość kultu Najświętszego Serca Jezusowego.
 8. ks. prof. Tadeusz Dionizy Ignaszuk: Jezus z Nazaretu jedynym powszechnym Zbawicielem świata.
 9. ks. dr Jan Szczurek: Trójca Święta centrum wiary i życia chrześcijanina.
 10. ks. dr Jan Dziedzic: Walka z bólem czy eutanazja? Aspekty psychologiczno-etyczne.

1999

 1. ks. Jan Kubiś: 1000-lecie Archidiecezji Krakowskiej.
 2. ks. dr Jan Szczurek: Pan Jezus objawia Ojca.
 3. ks. dr Jan Machniak: Misja i posłannictwo błogosławionej siostry Faustyny w świecie.
 4. ks. dr Roman Pindel: Słowo Boże a objawienie prywatne.
 5. ks. Jan Zając: Refleksje po ostatniej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny.
 6. ks. dr hab. Władysław Zuziak: Potrzeba etyki dzisiaj.
 7. ks. prof. Jan Dyduch: Poszanowanie praw człowieka gwarantem poszanowania praw narodu w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II.
 8. ks. dr Jarosław Kupczak: Jaka wolność? – myśl Ojca Świętego Jana Pawła II.
 9. Tadeusz Boruta: Funkcja obrazu w Kościele katolickim w kontekście listu apostolskiego Jana Pawła II do artystów.

1998

 1. ks. dr Wacław Socha: Historia i czasy współczesne Seminarium rzymsko-katolickiego na Podolu.
 2. ks. dr Jan Seremak: Aniołowie święci w życiu chrześcijan.
 3. ks. dr Dariusz Oko: Unia Europejska – szanse i zagrożenia dla Kościoła katolickiego.
 4. ks. dr Grzegorz Ryś: Inkwizycja.
 5. ks. Zygmunt Hopciaś: Wprowadzenie do encykliki o Duchu Świętym „Dominum vivificantem”.
 6. o. Mirosław Pilśniak: Refleksje nad wymiarem życia Kościoła w Polsce.
 7. ks. dr Dariusz Oko: Życie z łaski – fascynacja życiem.
 8. ks. Stanisław Obirek: Życie z Ducha Świętego u progu III Tysiąclecia.
 9. ks. dr Kazimierz Bukowski: Czym dla chrześcijanina jest i powinien być krzyż?
 10. ks. Zygmunt Hopciaś: Siedem darów Ducha Świętego.
 11. ks. Michał Szafarski: Osoby, które miały wpływa na powołanie kapłańskie i kształtowanie się osobowości Jana Pawła II.

1997

 1. ks. Wawrzyniec Gut: Eucharystia – ofiara Chrystusa, Kościoła i ludzkości.
 2. mgr Ewa Kosińska: Jak kochać swoje dziecko?
 3. ks. Wawrzyniec Gut: Refleksje na temat Światowego Dnia Młodzieży w Paryżu.
 4. ks. dr Krzysztof Gryz: Krakowskie echa papieskiej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II.
 5. o. przeor Jan Mazur: Zadania wiernych świeckich w świetle papieskiej idei cywilizacji miłości.
 6. o. Marian Zawada: Wpływ św. Jana od Krzyża oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus – wielkich świętych Karmelu – na rozwój duchowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

1996

 1. dr Teresa Olearczyk: Współczesne zagrożenia młodzieży.
 2. o. Tomasz Homa: Refleksje na temat sumienia.
 3. dr Andrzej Waśko: Dlaczego dotychczas nie przeprowadzono dekomunizacji w Polsce?
 4. prof. Ryszard Legutko: O tolerancji.
 5. ks. Zygmunt Hopciaś: O sakramencie pokuty.
 6. red. Maria Tota: Problematyka młodzieżowa miesięcznika „Wychowawca”.
 7. red. Jarosław Gowin: Kościół katolicki po komunizmie.
 8. ks. dr Ireneusz Skubiś: Zadania wyznaczone tygodnikowi katolickiemu „Niedziela” przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
 9. Wojciech Cejrowski: autor programu „WC – kwadrans” (spotkanie).

1995

 1. Ryszard Czarnecki, Paweł Pytko: O integracji prawicy.
 2. prof. Franciszek Adamski: Kościół katolicki na progu III Rzeczypospolitej.
 3. ks. Krzysztof Kozioł: Moje wrażenia ze Światowego Spotkania młodzieży w Manili.
 4. ks.doc. dr Edward Staniek: Nowa ewangelizacja.
 5. ks. dr Kazimierz Bukowski: Promocja książki „Święci i błogosławieni polscy”.
 6. o. Mirosław Pilśniak: Duchowość dominikańska.
 7. ks. dr Wacław Gubała: Przyszłość ludzkości wiedzie przez rodzinę.
 8. dr Karol Kluza, red. tygodnika „Niedziela”: Co to są wartości chrześcijańskie?
 9. ks. rektor Andrzej Kłoczowski: Obraz Kościoła w nowym katechizmie.
 10. ks. dr Jan Mazur: Kościół wobec zniewolenia propagandą.

1994

 1. ks. dr Józef Rapacz: Konkordat między Stolicą Apostolska a Rzeczpospolitą Polską.
 2. inż. Paweł Pytko: Integracja polskiej prawicy.
 3. ks. dr Stefan Dobrzanowski: Nowe religie wyzwaniem dla chrześcijan.
 4. ks. dr Andrzej Zwoliński: Współczesne zagrożenia Kościoła.
 5. bp Kazimierz Nycz: Spotkanie na temat konkordatu i mającej powstać Akcji Katolickiej.
 6. ks. Roman Bogacz: Jak powstały „Ewangelie”?

1993

 1. s. Gabriela Matki bożej Miłosierdzia: O siostrze Faustynie w związku z beatyfikacją 18 kwietnia 1993 r.
 2. o. dr Paweł Mynarz: Powstanie i cele miesięcznika „Wychowawca”.
 3. ks. dr Józef Bendyk: Sobór Trydencki i Sobór Watykański II.
 4. ks. dr Kazimierz Bukowski: Promocja książki „Matka Ziemi Myślenickiej”.

1992

 1. ks. Józef Parafimiuk: Duchowość Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.
 2. red. Stanisław Michalkiewicz: Obowiązki państwa wobec obywatela z punktu widzenia katolika liberała.
 3. ks. Józef Guzek: Problematyka dzieci w tygodniku „Źródło”.
 4. red. Tadeusz Szyma: Nowa partia prawicowa. Utworzenie ogólnopolskiego dziennika katolickiego.
 5. red. Antoni Franaszek: Cele i zadania tygodnika rodzin katolickich „Źródło”.

1991

 1. ks. doc. Edward Staniek: Chrześcijański wymiar pracy.
 2. s. Gabriela Matki Bożej Miłosierdzia: Miłosierdzie Boże ratunkiem dla świata.
 3. ks. doc. Jan Kowalski: Obowiązki państwa wobec obywatela w świetle zasad moralnych.
 4. Jerzy Banduła: Zapoznanie z działalnością Społecznego Komitetu Pomocy Dzieciom Czarnobyla.
 5. Krzysztof Pietrzyk: Koncepcja państwa w encyklice „Rerum Novarum”.
 6. ks. prof. Jerzy Chmiel: Stosunki polsko-żydowskie.
 7. ks. Piotr Sulek: Spostrzeżenia z pracy duszpasterskiej w Magnitogorsku.
 8. red. Stefan Wilkanowicz: Zadania świeckich w Kościele dzisiaj.

1990

 1. Stanisław Cichoń: Francja w przezroczach.
 2. Aleksander Rukszto: Wspomnienia sybiraka.
 3. ks. doc. Józef Makselon: Co to znaczy mieć za patrona Ojca Świętego Jana Pawła II?
 4. ks. Wacław Gubała: Podstawy etyki w nauczaniu Jana Pawła II.
 5. ks. dr Kazimierz Bukowski: Podwójna moralność.

1989

 1. o. dr Cecylian Niezgoda: Duchowość franciszkańska.
 2. Anna Jeziorna: Problem tworzenia szkół prywatnych.
 3. o. Mieczysław Bednorz: Duchowość jezuicka świętego Ignacego Loyoli.

1988

 1. Andrzej Wielowieyski: Długa droga do dojrzałości świeckich w Kościele.
 2. o. Wenanty Oramus: Praca misyjna w Zairze.
 3. ks. Mieczysław Maliński: spotkanie.
 4. Sławomir Kowalewski: Błogosławiona Edyta Stein – patronka pojednania.
 5. o. Aleksander Hauke – Ligowski: Duchowość zakonu kaznodziejskiego – dominikanów.

1987

 1. mgr Krystyna Mrugalska: Możliwości osób upośledzonych umysłowo.
 2. red. Zofia Skwarnicka: Objawienia w Medjugorie.
 3. ks. Stanisław Dadak: Czym jest liturgia i jak powinna kształtować nasze życie?
 4. ks. Stefan Kubień: Moje wrażenia z Ziemi Świętej.
 5. red. Tadeusz Szyma: Przed pielgrzymką Jana Pawła II.
 6. ks. Bogdan Kolinek: Redemptoris Mater.
 7. ks. dyr. Jan Palusiński: Telewizja w rodzinie katolickiej.
 8. red. Józefa Hennelowa: Nasze domy na dziś i na jutro.
 9. dr Teresa Olearczyk: Etos ludzkiej dojrzałości na drodze życia małżeńskiego.
 10. ks. Jan Kaczmarek: Rola chrześcijańskiej żony i matki i jej uwarunkowania kulturowo-społeczne.
 11. Ryszard Czopek: Krzyże pokutne.
 12. Roman Graczyk: Partie chrześcijańskiej demokracji.
 13. ks. J. Pochopień: III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny.

1986

 1. o. Stanisław Stój: Matematyka a religia.
 2. Kazimierz Wiszniowski – prezes KIK w Tarnobrzegu: spotkanie.
 3. inż. Kazimierz Rabsztyn: Rolnictwo ekologiczne.
 4. red. Józefa Hennelowa: spotkanie.
 5. ks. dr Kazimierz Bukowski: Biblia w literaturze polskiej.
 6. Jan Józef Szczepański: Warsztat pracy pisarza.
 7. ks. prof. Józef Życiński: Fizyka współczesna a światopogląd chrześcijański.
 8. Michał Drozdek: Teologia wyzwolenia.
 9. ks. dr Kazimierz Bukowski, ks. dr Józef Makselon: Religioznawstwo w szkole.

1985

 1. Jan Maria Rokita: Nauczmy się mówić swoim głosem. Historia ruchu studenckiego w Polsce w latach 1968-1982.
 2. red. Tadeusz Szyma: Paweł Jasienica w „Tygodniku Powszechnym”.
 3. red. Wojciech Wieczorek: Społeczne konsekwencje wiary. Historia miesięcznika „Więź”.
 4. red. Zofia Skwarnicka: Byłam w Medjugorie.
 5. mgr Stefan Ignaszak: Wspomnienia Cichociemnego.
 6. red. Tomasz Wołek: Refleksje o polskiej prawicy.
 7. prof. Przemysław Mroczkowski: Tomasz More – humanista, humorysta, mąż stanu i święty.
 8. doc. A. Zieliński: Odpowiedzialność obywatelska.
 9. ks. dr Jacek Stożek: Dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II.
 10. ks. Jerzy Sermak: Kim są jezuici?
 11. Przemysław Fenrych: Potrzeba duszpasterstwa pracowniczego.

1984

 1. red. Stefan Wilkanowicz: Rola świętych polskich w etosie narodu.
 2. ks. Józef Batkiewicz: Całun Turyński.
 3. inż. Stanisław Pruszyński: Wspólnoty nadziei – ruch ku cywilizacji miłości.
 4. red. Jerzy Turowicz: Historia „Tygodnika Powszechnego”.
 5. Mieczysław Gil: Życie religijne w ośrodkach odosobnienia.
 6. ks. doc. dr Jerzy Chmiel: Naukowe badania Całunu Turyńskiego.
 7. red. Tadeusz Szyma: Życie i twórczość Czesława Miłosza.
 8. red. Tadeusz Żychiewicz: Nędza i wielkość człowieka w Piśmie Świętym.
 9. prof. Adam Hoffman: Pytanie o sens sztuki.
 10. Józef Sarnecki: Wychowanie w rodzinie katolickiej.
 11. red. Bronisław Mamoń: Polska okresu stanu wojennego w literaturze pięknej.

1983

 1. ks. prof. Józef Tischner: Budowanie nadziei.
 2. doc. dr Wanda Pencakowska: Lourdes – światowej sławy sanktuarium maryjne w Pirenejach Francuskich.
 3. red. Józefa Hennelowa: Papież i my.
 4. ks. dr Stanisław Dobrzanowski: Sanktuarium Maryjne w Myślenicach w latach 1633-1983.
 5. red. Marek Skwarnicki: Kościół Jana Pawła II a różne kierunki w teologii.

1981

 1. Andrzej Potocki: Historia KIK-ów w Polsce. Historia ruchu „Znak”.

Sanktuarium Myślenice

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice

telefon parafii: 12 272 12 37
e-mail parafii: sanktuarium@myslenice.pl

Informacje dotyczące sakramentów

Msze święte

W dni powszednie
6:30 (w Adwencie 6:15) | 7:00 (poza I. piątkiem m-ca) | 7:30 | 8:00 | 18:00

W niedziele i święta
6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00

w kościółku na Stradomiu: 7:30 | 10:00 | 14:15
kaplica szpitalna: 6:00 | 7:15 | 16:00

Kliknij po szczegółową informację