obraz
 
 
 
 

KSIĘŻA W PARAFII:


Proboszcz:
ks. prałat Andrzej Burek,  tel. 12 272 12 37.

Wikariusze:
ks. kanonik Leszek Harasz  - tel. kom. 601 246 981

ks. Jan Jurczak;
ks. Sławomir Kowalski.

Kapelan szpitalny
ks. kanonik Tadeusz Kęsek - tel. 12 272 13 40.

Penitencjarze:
ks. Edward Kapusta,
ks. prałat  Stefan Kubień - tel. 12 274 24 37.


Na terenie parafi mieszkają:
ks. prałat Karol Jarosz - tel. 12 274 24 35