Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach

Miesięczne archiwum dla Lipiec, 2018

Ogłoszenia – XVII Niedziela Zwykła (29.07.2018)

 • Kalendarz Liturgiczny
  • Niedziela: wspomnienie św. Marty
  • Wtorek: wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana
  • Środa: wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
   • Msza Święta o g.18:00 o trwałość i świętość małżeństw oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinach. Modlitwę poprzedzi adoracja od g.17:00. Różaniec w tej samej intencji po Mszy św. o g. 8:00.
  • Czwartek: pierwszy czwartek miesiąca
   • W tym dniu w kościołach parafialnych można zyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”.
   • Msza Święta o g.18:00 o bł. Boże dla Dobroczyńców i Wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas „Betania”.
  • Piątek: pierwszy piątek miesiąca
   • Msza Święta dla dzieci o g.16:00.
  • Sobota: pierwsza sobota miesiąca
   • Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana
   • Msza Święta o g. 8:00 jako wynagradzająca Bogu za grzechy świata przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
   • Msza Święta wieczorna w intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Myślenickiej.
 • W tygodniu spowiadamy codziennie rano podczas Mszy Świętych i wieczorem od g. 17.00. Dodatkowo w pierwszy czwartek od g. 15.00, w pierwszy piątek rano od g. 6.00 i po południu od g. 15.00.
 • Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę od g. 9:00. Prosimy o ich zgłaszanie w zakrystii, bądź kancelarii parafialnej.
 • Zmiana tajemnic Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o g.14:00.
 • Msza Święta śpiewana w rycie trydenckim zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę o g. 11:30 w kościółku św. Jakuba.
 • W przyszłym roku 24 sierpnia będziemy obchodzić 50-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Myślenickiej, dokonanej przez ówczesnego Metropolitę Krakowskiego Kardynała Karola Wojtyłę. Przypominamy o trwającym konkursie na logo Jubileuszu 50-lecia. Prace można składać do 11 sierpnia 2018r. w kancelarii parafialnej. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda. Szczegóły na stronie internetowej parafii.
 • Zapraszamy na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy, która wyruszy z naszej Parafii w niedzielę 5 sierpnia, a poprowadzi ją ks. Jarosław. Zapisy codziennie po Mszy św. wieczornej w salkach przy ul. ks. Piotra Skargi 4. Szczegóły na stronie internetowej Parafii.
  • W sobotę przybędą do naszej Parafii pielgrzymi z Mszany Dolnej zmierzający do Częstochowy. Kierujemy gorącą prośbę o ich przyjecie na nocleg. Zainteresowani mogą zgłaszać się w zakrystii lub po Mszach wieczornych w salce przy ul. ks. Piotra Skargi 4. Przyjmujący pielgrzymów odbierają ich od kościoła od g.18:30.
  • W przyszłą niedzielę Msza Święta o g. 8.00 będzie sprawowana przy ołtarzu polowym. Będą w niej uczestniczyć pielgrzymi. O g. 9.30 połączone grupy z Mszany Dolnej i nasza, wyruszą na trasę.
 • Jest jeszcze kilka miejsc wolnych na naszą 9-dniową pielgrzymkę do Włoch, do grobu św. Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. Zapisy do końca lipca u ks. Proboszcza. Bliższe szczegóły na stronie internetowej parafii.
 • Parafialny zespół Caritas „Betania” prosi o składanie skierowań z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do programu Pomocy Żywnościowej z Unii Europejskiej. Dyżury w Betanii będą we wtorki 7 i 21 sierpnia od g. 15:00 do g. 17:00.
 • Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy obfitości Bożych darów w nadchodzącym tygodniu pracy i wakacyjnego odpoczynku.
 • Ogłoszenia niekościelne:
  • Uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczną się 1 sierpnia o godzinie 17.00 na myślenickim Rynku. W programie uczczenie minutą ciszy pamięci powstańców, złożenie kwiatów pod pomnikiem, a następnie w Domu Parafialnym koncert zespołu Lideverse i darmowy pokaz filmu Miasto 44. Zapraszają na nie Światowy Związek Żołnierzy AK, Klub Gazety Polskiej oraz poseł Jarosław Szlachetka. Oddajmy hołd Bohaterom!
  • W dniach 28 i 29 lipca na czas trwania Myślenickiego festiwalu lata zamknięte będą ulice: Piłsudskiego (od strony ronda im. Marszałka Nawary, skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego i Zdrojowej oraz wszystkie dojazdy do ulicy Parkowej. Prosimy o stosowanie się do poleceń kierujących ruchem policjantów i strażaków. Zabrania się zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.

Regulamin konkursu na logo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

JUBILEUSZU 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ MYŚLENICKIEJ (1969-2019)

 

I. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu na opracowanie projektu logo Jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Myślenickiej jest Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

 

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu – logo dla Obchodów Złotego Jubileuszu Koronacji Obrazu naszej Myślenickiej Pani.
 2. Celem konkursu jest też aktywne włączenie się parafian do przygotowania tych uroczystości.
 3. Logo wykorzystywane będzie przez Biuro Obchodów Złotego Jubileuszu, jak też Parafię NNMP w Myślenicach do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych i popularyzatorskich.
 4. Projekt logo powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania: w materiałach promocyjnych, na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, wydawnictwach, grafice internetowej, banerach, przy wszelkich wydarzeniach związanych z Obchodami Złotego Jubileuszu, w różnych formach i rozmiarach.
 5. Konkurs trwa do 12 sierpnia 2018 r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych z naszej Parafii, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie.
 2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 2 projekty.
 3. Projekty konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie
 4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Parafii NNMP w Myślenicach.
 6. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane do prac w Biurze Obchodów Złotego Jubileuszu, ani ich najbliżsi, a także zaangażowani do prac w Komisji Konkursowej.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: pisma, ulotki, Internet.
 2. Projekt należy zaprezentować w formie papierowej i elektronicznej.
 3. Projekty na logo mogą być wykonane w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic) z użyciem dowolnej ilości kolorów i znaków.
 4. Wersja papierowa projektu powinna być zaprezentowana na sztywnej planszy w formacie A4.
 5. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na płycie CD/DVD lub pendrive w formacie PDF.
 6. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania
  • być łatwo identyfikowane z Obrazem MB Myślenickiej i 50-tą rocznicą koronacji
   (1969-2019), a także z naszą Parafią NNMP.
  • składać się:
   • tylko z logotypu (stylizacji literowej i cyfrowej)
   • tylko z elementu graficznego będącego symbolem
   • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
 7. Prace należy składać podając:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • nr telefonu
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r
   o ochronie danych osobowych (Dz,U. z 2014 r, poz. 1182 ze zmianami) w celach
   prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy ogłoszenia wyników konkursu.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 11 sierpnia 2018 r bezpośrednio w Kancelarii Parafialnej
  w godzinach urzędowania.
 2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu
  nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność projektu z danymi 50-rocznicy Koronacji Obrazu Pani Myślenickiej i Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach
 2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania
 3. czytelność i funkcjonalność projektu
 4. estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

Prace będą ocenione i wybrane przez Komisję konkursową powołaną przez Księdza Proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach Zdzisława Balona.
Osoby powołane w skład Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych.

 

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Parafii.

Ogłoszenia – XVI Niedziela Zwykła (22.07.2018)

 • Kalendarz Liturgiczny:
  • Niedziela: święto św. Marii Magdaleny
  • Poniedziałek: święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
  • Wtorek: wspomnienie św. Kingi, dziewicy
  • Środa:
   • Święto św. Jakuba, Apostoła
   • W kościółku św. Jakuba uroczysta Msza Święta odpustowa z procesją o g.18:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych, którym św. Jakub patronuje od chwili chrztu, czy też bierzmowania.
   • W tym dniu swojego patrona św. Krzysztofa czczą kierowcy i podróżujący. Po Mszy św. o godz. 18:00 wokół kościoła parafialnego błogosławieństwo pojazdów mechanicznych. Pojazdy pobłogosławimy również przed kościołkiem po zakończeniu uroczystości odpustowej.
   • Również we środę swoje imieniny obchodzi ks. wikariusz Krzysztof Rusnak i pomagający w naszej parafii ks. Jakub Szyrszeń, których polecamy Waszej modlitwie, życząc wielu łask Bożych i opieki naszej  Pani Myślenickiej. Msza św. w intencji ks. Solenizanta we środę o g.18:00.
  • Czwartek: wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP
  • Sobota: Msza Święta wieczorna w intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Myślenickiej.
 • W przyszłym roku 24 sierpnia będziemy obchodzić 50-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Myślenickiej, dokonanej przez ówczesnego Metropolitę Krakowskiego Kardynała Karola Wojtyłę. W tym roku 24 sierpnia będziemy gościć w naszej parafii Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który uroczyście otworzy Jubileuszowy Rok Koronacji. Będziemy się na różne sposoby przygotowywać do tego szczególnego wydarzenia.
  • Zawiązał się już Komitet Organizacyjny Jubileuszu. Wkrótce zacznie działać jego biuro.
  • Już dzisiaj ogłaszamy konkurs na logo Jubileuszu 50-lecia. Prace można składać do 11 sierpnia 2018r. w kancelarii parafialnej. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda. Szczegóły na stronie internetowej parafii.
 • Zapraszamy na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy, która wyruszy z naszej Parafii w niedzielę 5 sierpnia, a poprowadzi ją ks. Jarosław. Zapisy codziennie od dzisiaj po Mszy św. wieczornej w salkach przy ul. ks. Piotra Skargi 4. Szczegóły na stronie internetowej Parafii.
  • W sobotę 4 sierpnia około godziny 18:30 przybędą do naszej Parafii Pielgrzymi z Mszany Dolnej zmierzający do Częstochowy. Kierujemy gorącą prośbę o przyjęcie pielgrzymów na nocleg. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć ich przyjęcia w zakrystii lub po Mszach wieczornych w salce przy ul. ks. Piotra Skargi 4.
 • Nasza parafia włączy się w Pielgrzymkę Diecezji Krakowskiej do grobu św. Jana Pawła II w 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. Organizujemy 9 -dniowy autokarowy wyjazd od 5 /piątek/ do 13 /sobota/ października 2018r. W programie oprócz Rzymu, Padwa, Asyż, Loreto, Manoppello, Monte Sant`Angelo, San Giovanni Rotondo. Koszt – 1890 zł. i 90 euro. Zapisy do końca lipca u ks. Proboszcza. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę – 500 zł. Zachęcamy do pielgrzymowania. Bliższe szczegóły na stronie internetowej parafii.
 • Dzisiaj po Mszach Świętych ofiarami do puszek możemy wesprzeć Misje w Peru, gdzie posługę pełni misjonarka nasza rodaczka Katarzyna Jawor.
 • Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia, a Solenizantom, Jubilatom obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

Sanktuarium Myślenice

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice

telefon parafii: 12 272 12 37
e-mail parafii: sanktuarium@myslenice.pl

Informacje dotyczące sakramentów

Msze święte

W dni powszednie
6:30 (w Adwencie 6:15) | 7:00 (poza I. piątkiem m-ca) | 7:30 | 8:00 | 18:00

W niedziele i święta
6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00

w kościółku na Stradomiu: 7:30 | 10:00 | 14:15
kaplica szpitalna: 6:00 | 7:15 | 16:00

Kliknij po szczegółową informację