Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach

Miesięczne archiwum dla Grudzień, 2015

Ogłoszenia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1.01.2016)

 • W imię Boże pragniemy rozpocząć nowy 2016 rok. Ten nieznany nam jeszcze czas zawierzamy dobremu Bogu przez ręce Maryi – Świętej Bożej Rodzicielki. Chcemy Ją prosić, by wypraszała nam wszelkie Boże dary i łaski oraz Jego błogosławieństwo. Słowa Aaronowego błogosławieństwa czynimy noworocznymi życzeniami dla całej parafialnej wspólnoty: „Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech Was obdarzy pokojem”.
 • Dzisiaj obchodzimy też Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Niech modlitwa o pokój na świecie, w naszej parafii i w naszych rodzinach towarzyszy nam każdego dnia. Poza modlitwą spróbujmy nieść wszędzie przebaczenie, pojednanie, zgodę, dobroć i miłość.
 • W dzisiejszy uroczysty dzień nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 • Po południu zapraszamy na nieszpory o godz. 17:30.
 • W minionym roku 2015 w naszej parafii:
  • ochrzczono 116 dzieci (rok temu 98)
  • do wieczności odwołał Pan Bóg 114 osób (rok temu 109)
  • sakrament małżeństwa zawarły 48 pary (rok temu 44)
  • Komunii Świętej rozdano 337.000
 • Jeszcze raz wszystkim parafianom i gościom przekazujemy najlepsze noworoczne życzenia, aby dobry Bóg opromieniał każdy dzień swoją łaską i błogosławieństwem.

Ogłoszenia – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (27.12.2015)

 • Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. Na końcu każdej Mszy Świętej po błogosławieństwie wszystkich w czasie śpiewu kolęd przy ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych udzielać będziemy rodzinom, małżonkom i osobom samotnym specjalnego błogosławieństwa. Na czas błogosławieństwa prosimy, by małżonkowie i rodziny trzymały się za ręce.
 • Nieszpory o g. 17:30.
 • W tym tygodniu patronują nam:
  • w poniedziałek – święci Młodziankowie, niewinne dzieci z Betlejem zamordowane z rozkazu Heroda
  • w czwartek – święty Sylwester, papież
  • w sobotę – święci Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu, biskupi
 • W tym tygodniu pożegnamy 2015 rok i powitamy rok 2016.
  • Niech będzie to okazja nie tylko do zabawy, ale i do przyjścia na modlitwę do naszej parafialnej świątyni.
  • W ostatni dzień roku, w czwartek 31 grudnia, podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski i dary podczas uroczystych nieszporów o godz. 17:00.
  • Odśpiewamy uroczyste Te Deum (za którego odmówienie w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).
 • W piątek – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok. Msze św. jak w każdą niedzielę. Postarajmy się nowy rok rozpocząć w imię Boże. Przypominamy, że jest to święto nakazane, czyli zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy Świętej.
 • Pierwszy dzień nowego roku to także pierwszy piątek miesiąca. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w czasie Mszy świętych.
 • Do chorych i starszych z Komunią Św. udamy się w sobotę od godz. 9:00. Prosimy o ich zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii.
 • W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8:00 – Msza św. wynagradzająca Bogu za grzechy świata przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP
 • Zmiana tajemnic różańca w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 14:00
 • Konferencja dla kandydatów do bierzmowania w najbliższą niedzielę o godz.19:00.
 • Choć od wieczerzy wigilijnej upłynęło już parę chwil to jednak wciąż żywa jest w każdym z nas radość z Narodzenia Boskiego Dzieciątka. Tą radością i entuzjazmem pragnie podzielić się nasza wspólnota oazowa, która serdecznie zaprasza na piękne Jasełka pt. „Wigilia Karoliny”, reżyserii Marcina Kobierskiego.
  • Niech Nasza obecność na spektaklu będzie ich radością, a ich zaangażowanie i trud budzi radość w naszych sercach.
  • Ostatnie już spektakle 3, 6 oraz 10 stycznia o godz. 15:30 i 17:30.
  • Wejściówki dostępne w zakrystii oraz w sklepie KIK-u.
 • Z intencji mszalnych:
  • w intencji rodzin, które przyjęły w tym roku Pana Kościelnego i Pana Organistę z opłatkami – w przyszłą niedzielę o godz. 8:00.
 • Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknego świętowania Narodzenia Pańskiego. Szczególnym słowem życzeń ogarniamy wszystkie rodziny. Niech Jezus, Maryja i Józef będą radością Waszych domów i wspólnych odniesień do siebie. Do życzeń i modlitwy dołączamy dar błogosławieństwa i pamiątkowe obrazki z ikoną Świętej Rodziny.

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

RODZINA – SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA

 

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny
27 grudnia 2015 roku

 

Drodzy Siostry i Bracia!

 

Trwając w zadumie nad ubogim żłóbkiem, wpatrujemy się w pogodne twarze Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. W naszych domach przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia, która prowadzi każdego człowieka do podstawowego pytania o miłość. Ojciec posyła do nas swojego Syna, aby zaświadczył o miłości i głosił Ewangelię o Bogu bogatym w miłosierdzie.

W obecnym roku przeżywaliśmy jako Kościół XIV Zwyczajny Synod Biskupów, którego temat brzmiał: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Refleksja synodalna prowadziła do zgłębienia tajemnicy ludzkiej miłości wyrażającej się w małżeństwie i rodzinie. Wdzięczni za to wydarzenie, chcemy iść razem jako wspólnota wierzących i realizować powołanie do świętości, którym Bóg nas obdarzył.

Młodzi ludzie pytani o ideał szczęścia niezmiennie odpowiadają, że chcieliby zawrzeć małżeństwo i założyć szczęśliwą rodzinę. Niestety, jak możemy to zaobserwować, z różnych powodów część z nich nie spełnia swoich marzeń, uciekając przed odpowiedzialnością. Synod, odnosząc się do tej rzeczywistości, wskazał, że źródłem takich decyzji jest często lęk przed przyszłością, wyrażający się w niechęci do podejmowania stałych zobowiązań. Potrzeba więc świadectwa radosnych i świętych małżeństw, dzięki któremu ludzie młodzi, ale także i małżonkowie przeżywający kryzysy uwierzą w miłość.

Liturgia słowa prowadzi nas dzisiaj do odkrywania rodzinnego szczęścia. Jego źródłem są wzajemne relacje otwarte na obecność Boga i drugiego człowieka. Wspólna modlitwa, posiłek przy jednym stole, rodzinne świętowanie sprawiają, że odkrywamy radość bycia ze sobą i dla siebie. Niestety wielu rodziców ze smutkiem stwierdza, że nie mają czasu ani dla współmałżonka, ani dla swoich dzieci. Brak rozmowy, wspólnego spędzania wolnego czasu często skutkuje nieufnością i załamaniem się relacji rodzinnych. Nie można tworzyć trwałej wspólnoty, jeżeli brakuje zrozumienia i szacunku. Wyrażają się one w uważnym słuchaniu drugiego, w chęci pomocy i podjęciu odpowiedzialności każdego z członków rodziny za powierzone mu obowiązki.

Wiemy jednak dobrze, że wzajemny szacunek nie wystarczy do tworzenia relacji rodzinnych. Każdy człowiek potrzebuje miłości i jest zdolny do jej realizacji. Jak przypomniał Sobór Watykański II w dokumencie Gaudium et spes, człowiek „nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24). Ten, kto kocha, nie musi się niczego obawiać, bo rozumie, że tylko poprzez dar z siebie może zapewnić drugiej osobie szczęście. Oddanie się sobie wzajemnie i zdolność do bezinteresownej miłości biorą swój początek w Bożym akcie stwórczym. Bóg bowiem nie chciał, aby człowiek był sam, ale uzdolnił jego serce do miłości. Święty Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio, mówiąc o zadaniach rodziny chrześcijańskiej, stwierdził, że pierwszym wśród nich jest tworzenie wspólnoty osób (por. FC,18). To doświadczenie jedności i bliskości staje się okazją do przeżywania prawdziwej radości wiary. Małżeństwo nie jest rzeczywistością smutku i niesienia ciężarów ponad siły, nie jest problemem, ale jest szansą dla każdego z członków rodziny na pełny rozwój. Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie wzywał małżonków chrześcijańskich do radości wiary, która promieniuje i przemienia cały świat.

Do tej rzeczywistości wracali ojcowie synodalni. Omawiając problemy współczesnych małżeństw i rodzin, podkreślali, że w wielu przypadkach to egoizm i skrajny subiektywizm stoją na przeszkodzie do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Dlatego konieczna jest stała i systematyczna formacja małżeństw i rodzin, które ożywione duchem wiary poprowadzą swoje dzieci ku Chrystusowi. Wiara pozwala człowiekowi otworzyć się na cud miłosierdzia Bożego i wprowadza go na drogę przebaczenia. Dziś, gdy tak wiele jest zagubionych małżeństw, gdy wiele z nich niemal zatraciło świadomość ostatecznego znaczenia życia małżeńskiego i rodzinnego, trzeba przypominać, że małżeństwo sakramentalne jest komunią pomiędzy Bogiem i ludźmi. Osoby żyjące w małżeństwie nie zostają same i nie są skazane wyłącznie na siebie, ale żyją w obecności Boga, czerpiąc z łaski sakramentalnej.

Odkrywając prawdę o człowieku stworzonym przez Boga, chcemy razem z uczestnikami synodu zdecydowanie przypomnieć, że małżeństwo to – zawsze i wyłącznie – relacja dwóch osób, mężczyzny i kobiety, którzy łączą się ze sobą w jednym i nierozerwalnym przymierzu i są otwarci na owoc swojej miłości, którym są dzieci. Jakiekolwiek próby wprowadzania innych definicji małżeństwa i rodziny spotykają się z naszym zdecydowanym sprzeciwem. Zachęcamy rodziny, aby odważnie odrzucały zakusy zwolenników ideologii gender, którzy próbują narzucić poglądy niezgodne z naturą człowieka.

Podczas synodu wielokrotnie podkreślano konieczność towarzyszenia na drodze wiary dzieciom, młodzieży, małżeństwom i rodzinom. Musi być ono oparte na wspólnym odkrywaniu obecności Jezusa Chrystusa w życiu każdego człowieka. Pierwszymi świadkami wiary są rodzice, którzy mają obowiązek przekazywania jej swoim dzieciom. Nikt i nic nie może zastąpić rodziców w tym zadaniu. Święty Jan Paweł II napisał w Familiaris consortio: „Rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe wychowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej” (FC, 2).

Żadna rodzina, nawet najszczęśliwsza, nie powinna jednak zamykać się na inne wspólnoty i zapominać o obowiązku dzielenia się Ewangelią. Wychodząc temu naprzeciw, ojcowie synodalni proponowali, aby w każdej parafii powstały wspólnoty małżeńskie i rodzinne, które spotykałyby się systematycznie na modlitwie, pogłębiałyby swoją formację i głosiły Dobrą Nowinę we własnym środowisku.

Obrady synodu prowadziły także do podkreślenia uzdrawiającej siły miłosierdzia. W Roku Miłosierdzia, który ustanowił papież Franciszek, jesteśmy zaproszeni do tego, aby nie tylko częściej korzystać z daru przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania, ale także okazać się miłosiernymi dla naszych braci i sióstr, którzy zawinili wobec nas. Rodzina jest przecież pierwszą szkołą miłosierdzia, w której uczymy się praktykować uczynki miłosierne względem ciała i duszy na wzór naszego Mistrza Jezusa Chrystusa.

Zachęcamy do modlitwy w intencji małżeństw i rodzin, zwłaszcza tych, które przeżywają problemy, którym grozi rozpad, w których brakuje jeszcze bezinteresownej miłości. Naszą modlitwą powinniśmy ogarnąć te kobiety, które z różnych względów zdecydowały się na zabicie swojego nienarodzonego dziecka. Prośmy także o miłosierdzie dla mężczyzn, którzy nie potrafili wziąć odpowiedzialności za nowe życie i zachęcali do aborcji dziecka lub ją finansowali. Jesteśmy zaproszeni przez papieża Franciszka, aby – nie wpadając w pokusę łatwego osądzania i potępiania – nieść wszystkim posługę miłosierdzia.

Miłosierdzie możemy czynić tylko w prawdzie. Dlatego przypominamy, że nauczanie Kościoła oparte na Słowie Bożym i Tradycji odnośnie do osób rozwiedzionych a żyjących w nowych związkach zostaje podtrzymane. Osoby te nie mogą przyjmować Komunii św., ponieważ nie żyją w związku sakramentalnym. Niemożność przyjmowania sakramentu Eucharystii nie ma charakteru wykluczającego czy dyskryminującego, ale odzwierciedla tylko obiektywną sytuację tych osób w Kościele. Zachęcamy ich do uczestniczenia we Mszy Świętej, rozważania Słowa Bożego, wytrwania na modlitwie, włączania się w dzieła miłosierdzia i w pracę na rzecz wspólnot parafialnych. Nikogo nie potępiamy, a jako ludzie wierzący chcemy prowadzić do spotkania z przebaczającym Chrystusem. Dlatego zapraszamy do modlitwy w intencji małżonków i dzieci, których dotknął dramat rozpadu małżeństwa, a także do ofiarowania im naszego wsparcia. Przypominamy rozwiązania zawarte w Familiaris consortio i prosimy, aby wierni stosowali się do tych zaleceń, w myśl których do Komunii św. nie mogą przystąpić osoby rozwiedzione, żyjące w nowym związku, jeżeli nie otrzymały stwierdzenia nieważności małżeństwa i nie zawarły sakramentalnego związku małżeńskiego.

W przypadku braku stwierdzenia nieważności małżeństwa wierny pragnący przystąpić do Komunii św. powinien zerwać grzeszną relację. Owszem, istnieją sytuacje szczególne, kiedy po ludzku rozstanie wydaje się niemożliwe, np. ze względu na konieczność wychowania dzieci z nowego związku. W takich przypadkach osoby po rozwodzie, żyjące w nowym związku, mogą przyjąć Komunię św. pod warunkiem, że „postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują wyłącznie małżonkom” (Familiaris consortio, 84).

W dzisiejsze święto dziękujemy wszystkim małżeństwom i rodzinom, które pomimo trudności trwają przy Chrystusie i z wiarą pokonują piętrzące się przed nimi problemy. Chcemy zachęcić ich, aby – jak Święta Rodzina z Nazaretu – budowali swoje życie w oparciu o dar z siebie i codziennie okazywane miłosierdzie. Jak słyszeliśmy we fragmencie Ewangelii według św. Łukasza, Jezus posłuszny swoim rodzicom wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i ludzi (por. Łk 2,52).

Życząc wszystkim rodzinom, aby ten zbliżający się rok Pański 2016 stał się okazją do autentycznego duchowego wzrostu, z serca błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 371. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze
w dniu 26 listopada 2015 r.

 

Za zgodność:
+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Ogłoszenia na 2-gi dzień Świąt (Św. Szczepana – 26.12.2015)

 • Trwamy w oktawie uroczystości Narodzenia Pańskiego. „Wczoraj święciliśmy Narodziny ziemskie wiecznego Króla, a dziś obchodzimy chwalebną mękę [Jego] żołnierza” – Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Niech radość z przyjścia na świat Zbawiciela towarzyszy nam nieustannie, zwłaszcza przez dni oktawy, która potrwa do 1 stycznia, czyli do Nowego Roku. Zapraszamy każdego dnia na spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii.
 • Ofiary złożone dzisiaj na tacę, za które składamy serdeczne podziękowania, są przeznaczone na utrzymanie katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
 • Jutro niedziela Świętej Rodziny. Na końcu każdej Mszy Świętej udzielimy rodzinom i małżonkom specjalnego błogosławieństwa.
 • Jutro również przypada wspomnienie św. Jana, apostoła i ewangelisty – patrona gorliwie nam pomagającego ks. radcy Jana Kęska, któremu już dziś życzymy błogosławieństwa Bożej Dzieciny i opieki naszej Myślenickiej Pani, zdrowia oraz pogody ducha na każdy dzień. Msza Św. w intencji ks. solenizanta jutro o g.8:00.
 • W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie rozdamy deklaracje zakwaterowania, prosząc o gościnność dla młodych ludzi. Potrzebujemy ok. 1200 noclegów. Na dzień dzisiejszy brakuje nam 800 miejsc
 • Przypominamy,      że odpowiedzi na wszystkie pytania związane z organizacją ŚDM uzyskamy w Biurze – w salce oazowej przy ul ks. P. Skargi w każdą niedzielę od godz. 9:00 do 12:00.
 • Duszpasterskie odwiedziny kolędowe rozpoczniemy w poniedziałek 28 grudnia. Program całej kolędy został umieszczony na stronie internetowej parafii.

List Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

LIST REKTORA
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
NA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2015 ROKU

Drodzy Bracia i Siostry!
Studenci historii sztuki naszego uniwersytetu zwrócili mi niedawno uwagę na szczególny obraz niderlandzkiego malarza z XVI wieku pod tytułem Rzeź niewiniątek. Artysta pierwotnie starał się wiernie ukazać cierpienie zabijanych na rozkaz Heroda ofiar. Jednak po interwencji cesarza Rudolfa II przemalował dzieło i zastąpił wizerunki dzieci domowymi zwierzętami. W wyniku cenzury na obrazie zrozpaczone matki zamiast swych martwych pociech trzymają na kolanach tobołki. Postawa wobec cierpienia, w której przeciwieństwem miłości jest nie tyle nienawiść,
co obojętność, wydaje się być ponadczasowa. Prześladowcy świętego Szczepana w dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, zanim rzucili się, by go zabić, zatkali sobie uszy. Także obecnie wielu zamyka oczy i zatyka uszy, by nie przejąć się prześladowaniami chrześcijan. Możni tego świata potrafią okazać solidarność i sprzeciw wobec przemocy. Widać to było po niedawnych zamachach we Francji. O wrażliwości świadczyła także ogromna manifestacja z udziałem stu pięćdziesięciu przywódców państw z początku tego roku w Paryżu, gdzie dokonano zamachu na autorów satyrycznego czasopisma, które znane jest z tego, że obraża uczucia wyznawców różnych religii. Niewątpliwie rację miał kapłan i poeta Jan Twardowski, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy, pisząc w jednym z wierszy, że niewiara ma swoich apostołów, męczenników
i wyznawców. Nic nie może usprawiedliwiać wspomnianych zbrodni i świat słusznie protestuje wobec nich. Tym bardziej trzeba mieć nadzieję, że znajdzie w sobie dość uczciwości i odwagi,
by równie głośno upomnieć się o podstawowe prawa wyznawców Chrystusa.
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zapowiada uczniom: „Będziecie w nienawiści
u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. Słowa
te nic nie straciły na aktualności. Jak przypomniał nam w zeszłym miesiącu Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym, chrześcijanie pozostają nadal najbardziej dyskryminowaną religią świata. Co pięć minut ginie jeden chrześcijanin, a brutalnie prześladowanych jest dwieście milionów wyznawców Chrystusa. W ponad siedemdziesięciu krajach świata łamie się prawo
do wolności religijnej i trzysta pięćdziesiąt milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji. Niektóre opisy męczeństwa okrucieństwem nie odbiegają od relacji starożytnych.
W mijającym roku odwiedzili naszą uczelnię biskupi krajów Bliskiego Wschodu, którzy od lat bezskutecznie wołali o pomoc wyludniającym się z powodu konfliktów diecezjom. Pasterz jednej
z diecezji w Iraku z przejęciem obliczał, że jeśli nie zahamuje się przyczyn ucieczki wyznawców Chrystusa, za pięć lat w tym kraju nie pozostanie ani jeden chrześcijanin. Świat zaczął żywo się interesować problemami tego regionu dopiero, gdy tysiące uchodźców stanęło u granic Europy.
Drodzy Siostry i Bracia. Nieprzypadkowo poświęcam ten list refleksji nad męczeństwem, gdyż 5 grudnia w Peru zostali beatyfikowani dwaj absolwenci naszego uniwersytetu, błogosławieni franciszkanie Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek. Są to pierwsi studenci Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, przekształconej przez papieża Benedykta XVI w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, którzy zostali wyniesieni na ołtarze. Ojciec Zbigniew przed przyjęciem święceń kapłańskich w 1986 roku studiował na naszym Wydziale Teologicznym, przygotowując pracę magisterską na temat męczeństwa świętego Maksymiliana. Badając życie męczennika Auschwitz zachęcał do „apostołowania własnym kosztem”. W tym określeniu zawarł potrzebę pokuty umartwienia i dobrego przykładu życia. Nie wiedząc jeszcze, jaki los go spotka, pisał, że „Cierpienie staje się ofiarą z samego siebie, gdy składamy je Bogu lub Niepokalanej”. Również ojciec Michał studiował teologię w naszej uczelni, zanim przyjął święcenia kapłańskie
w 1987 roku. Pracę magisterką pisał na jakże aktualny temat współczesnych zagrożeń rodziny. Jego duchowość cechowało przekonanie o tym, że każde ludzkie życie jest naznaczone Bożym powołaniem. Pisał: „Bóg każdego człowieka powołuje do wypełnienia swoistego zadania w Jego planie zbawczym”. Boże powołanie zaprowadziło obu zakonników do Peru, gdzie w warunkach skrajnego ubóstwa służyli miejscowej ludności aż do męczeńskiej śmierci. Założyciel terrorystycznej komunistycznej organizacji Świetlisty Szlak wyznał, że misjonarze zostali z jego rozkazu zastrzeleni 9 sierpnia 1991 roku, gdyż swoją działalnością, czyli odprawianiem mszy świętych, głoszeniem słowa Bożego i pomocą dla biednych, przeszkadzali partyzantom w zaszczepieniu w miejscowej ludności idei walki zbrojnej z władzą. Rozważając w dniu dzisiejszym śmierć pierwszego męczennika świętego Szczepana zauważamy, że była ona odwzorowaniem męczeńskiej śmierci Pana Jezusa. Podobnie zwrócono uwagę na fakt, że ostatnie chwile życia błogosławionych franciszkanów przypominają koniec ziemskiej drogi Chrystusa. Złożyły się na nią: ostatnia Eucharystia, pojmanie, parodia sądu, wyrok, jego wykonanie poza wsią i wypisanie winy. Wierni parafii w Pariacoto od chwili śmierci męczenników mówili o nich „nasi święci”. Wielu z nich przeżyło prawdziwe nawrócenie. Jak w całej historii Kościoła, tak i dzisiaj krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. Jak pisał nasz święty patron Karol Wojtyła w poemacie Stanisław: „Słowo nie nawróciło, nawróci krew”.
Czy krew dzisiejszych męczenników nie jest dla nas wystarczającym wyrzutem sumienia, kiedy nie dajemy należnego świadectwa życia chrześcijańskiego? Zwłaszcza że w Polsce żyjemy
w warunkach, w których cieszymy się wolnością religijną. Opuszczanie niedzielnej Eucharystii,
lęk przed publicznym przyznaniem się do Chrystusa i Kościoła może nas zawstydzać, gdy widzimy,
że są chrześcijanie, którzy za możliwość praktykowania swej wiary płacą wysoką cenę. Pamiętajmy,
że greckie słowo martyr znaczy nie tylko „męczennik”, ale i „świadek”. Dzisiejsze święto jest okazją,
by postawić sobie pytanie o jakość świadectwa życia chrześcijańskiego. Papieże ostatnich dziesięcioleci przypominają nam, że człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami.
W naszym najbliższym otoczeniu możemy znaleźć wspaniałych świadków Chrystusa, którzy na różnych drogach życia dążą do świętości jako osoby konsekrowane, duchowne i świeckie.
W obecnych czasach szczególnego znaczenia nabiera świadectwo świętych małżonków i rodzin. Takich chrześcijan pragnie kształtować Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, nie tylko
na kierunku nauk o rodzinie, ale na wszystkich rodzajach kształcenia. Dlatego również
7 października rozpoczął u nas działalność Papieski Uniwersytet Dzieci i Rodziców. Od tego momentu nasza uczelnia otacza troską dydaktyczną nie tylko studiującą młodzież czy seniorów, których zapraszamy na Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale wszystkie pokolenia, jakie kształtują życie każdej rodziny. W rozpoczynającym się Roku Miłosierdzia i w kończącym się roku synodu
o rodzinie, dziękując za wszelką duchową i materialną pomoc, życzę wszystkim małżonkom
i rodzinom mocy duchowej do dawania świadectwa o Bogu, który jest miłością. Niech również
w nowym roku głębokie życie duchowe zakorzenione w modlitwie pomaga w codziennym odkrywaniu sensu wzajemnej odpowiedzialności, zgodnie ze słowami błogosławionego Michała Tomaszka, który pisał: „W rodzinie chrześcijańskiej powinno nieustannie tętnić życie modlitwy, zwłaszcza modlitwy wspólnej”.

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak rektor

SŁOWO METROPOLITY KRAKOWSKIEGO DO LISTU REKTORA UPJPII NA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2015 ROKU

Z radością spoglądam na rozwój i działalność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, poprzez które przekazuje on i rozwija intelektualne oraz duchowe dziedzictwo swojego patrona świętego Jana Pawła II. Drodzy Bracia i Siostry, dzięki Waszej przychylności, modlitwie oraz wsparciu dzieło papieża Polaka może nadal przyczyniać się do pogłębiania wiary oraz rozwoju nauki i kultury polskiej.
Z całego serca życzę radosnych świąt Bożego Narodzenia i błogosławieństwa Bożego w nowym roku!

Stanisław kardynał Dziwisz
metropolita krakowski
wielki kanclerz UPJPII

Kraków, 26 grudnia 2015 roku

List proszę odczytać w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2015 roku.
Zebraną tradycyjnie w tym dniu składkę należy przekazać na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie (konto bankowe: 12 1060 0076 0000 3210 0016 0117).

Ogłoszenia na Boże Narodzenie (25.12.2015)

 • „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”.
 • Dziś w uroczysty sposób świętujemy tajemnicę przyjścia Boga na świat – tajemnicę Jego wcielenia, które jest początkiem naszego zbawienia. Pamiętajmy, że to Pan Jezus jest miłosiernym obliczem Boga Ojca, o czym przypomina nam trwający w Kościele Rok Miłosierdzia. Pozwólmy zatem, aby Pan Bóg ze swoją miłością rodził się nieustannie w naszych sercach, przemieniał je, a nam błogosławił i udzielał wszelkich potrzebnych darów.
 • Dziś racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 • Dzisiaj uroczyste nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o g. 17:30.
 • Jutro drugi dzień Świąt. Święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Naszą materialną ofiarą wesprzemy katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.
 • W najbliższą niedzielę przypada święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Będziemy się modlić za wszystkie rodziny naszej parafii. W Roku Miłosierdzia na końcu każdej Mszy Świętej udzielimy rodzinom i małżonkom specjalnego błogosławieństwa. Po Mszy św. o g. 8:00 modlitwę o łaski dla rodzin poprowadzi „Służba Rodzinie”.
 • Bardzo serdecznie dziękujemy Siostrze zakrystiance Celinie, Panu kościelnemu Bogdanowi, Panom: Ernestowi Łętocha i Krzysztofowi Jakubiakowi za zrobienie całej Bożonarodzeniowej dekoracji w kościele i w kościółku św. Jakuba na Stradomiu. Za wykonanie szopki betlejemskiej, przepiękne przystrojenie choinek, za czas poświęcony w przygotowanie naszego sanktuarium na Święta. Słowa uznania i wdzięczności należą się również dzieciom, które uczestniczyły w Roratach i swoimi pracami przyozdobiły kilka choinek.
 • Całej wspólnocie parafialnej i tym, którzy z nami przeżywają te radosne święta, składamy najlepsze życzenia pięknych i błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego.

Życzenia dla Parafian od duszpasterzy parafii

BożeNarodzenie„Oto zwiastuję wam radość wielką, …dziś
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące
w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

/Łk 2,10-14/

 

 

Drodzy Parafianie!

Bóg wypełnił obietnicę. Teraz czeka, byśmy Jego Słowo, sercem, które potrafi każdego obudzić i na nowo rozpalić niezłomną nadzieją ogłosili, że Jego Syn jest pośród nas.

Życzymy błogosławionych poruszeń wiary nad Tajemnicą Wcielonego Słowa Bożego. Doświadczenia trwałej radości i miłości z Jezusowych narodzin przy boku Maryi i Józefa, w tych chwilach, w których Bóg pozwoli każdemu z nas „oglądać Jego chwalę”.

W atmosferze Bożego Narodzenia, pełnej bliskości i serdeczności, łamiąc się opłatkiem dołączamy naszą codzienną modlitwę wraz z pozdrowieniami.

 Ks.prob. Stanisław Makowski

wraz z kaplanami posługującymi w naszym sanktuarium

Kalendarium wizyty duszpasterskiej w Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach 2015/2016

Plan kolędy na tej stronie jest aktualizowany na bieżąco zgodnie z informacjami otrzymywanymi od księży.

28 XII poniedziałek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 9:00 ul. Ujejskiego od nr 281 i 70 p. Biela i p. Wojtowicz do nr 207 p. Drabik
Ks. Kapelan ——— ——————-
Ks. Leszek 9:00 ul. Dąbrowskiego numery nieparzyste od lasu
Ks. Sławomir 9:00 Tarnówka od Jawornika i ul. Sobieskiego do „Orlenu”
Ks. Mirosław 9:00 Miłogoszcz – od. p. Stalmachów do p. Rabów nr 35d
Ks. Jan Kęsek 15:00 ul. Niepodległości blok nr 11

 

29 XII wtorek
kapłan godzina Ulica
Ks. Proboszcz 9:00 ul. Ujejskiego od nr 201 Sopiak do nr 147 p. Oprzędek
Ks. Kapelan 9:00 ul. Słowackiego, numery nieparzyste od nr 65 p. Szlachetka w stronę Rynku.
Ks. Leszek 15:00 os. 1000-lecia 9
Ks. Sławomir 9:00 ul. Sobieskiego, numery parzyste od „Marimexu” do mostu
Ks. Mirosław 9:00 ul. Galla Anonima od 10.30 c.d. ul. Daszyńskiego od p. Ślusarzów nr 35
Ks. Jan Kęsek 15:00 ul. Niepodległości blok nr 13

 

30 XII środa
kapłan godzina Ulica
Ks. Proboszcz 9:00 ul. Ujejskiego od nr 145 p. Oprzędek do nr 91 p. Kasperek
Ks. Kapelan 9:00 ul. Słoneczna od ul. Kazimierza Wielkiego w stronę ul. Szpitalnej.
Ks. Leszek 9:00 ul. Dąbrowskiego numery parzyste od lasu
Ks. Sławomir 9:00 ul. Sobieskiego, numery parzyste, od mostu nr 28 p. Biela do Rynku
Ks. Mirosław 9:00 ul. Niepodległości, Jagiełły
Ks. Jan Kęsek 15:00 ul. Niepodległości blok nr 17

 

31 XII czwartek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 9:00 ul. Ujejskiego tzw. Górka od nr 99 a p. Kostrz do nr 42 p. Jakubiak
Ks. Kapelan 9:00 ul. Generała Maczka
Ks. Leszek 9:00 Pardyaka od p. Sobalów nr 8, domy i blok 5.
Ks. Sławomir 9:00 ul. Sobieskiego, numery nieparzyste od „Orlenu”, bez bloków
Ks. Mirosław 9:00 ul. Kopernika od nr 1 p. Stachura, następnie ul. Orkana

 

1 I piątek
kapłan godzina ulica
Ks. Mirosław 15:00 ul Piotra Skargi / Rynek

 

2 I sobota
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 9:00 ul. Ujejskiego od nr 57 p. Szlachetka do nr 28 p. Musiał
Ks. Kapelan 11:00 ul. Reymonta od ul. Szpitalnej.
Ks. Leszek 15:00 ul Matejki blok 11
Ks. Sławomir 9:00 ul. Kraszewskiego od ul. Kasprowicza
Ks. Mirosław 9:00 ul. Piłsudskiego od wiaduktu

 

3 I niedziela
kapłan godzina ulica
Ks. Mirosław 14:00 bloki przy ul. Dunina-Brzezińskiego 7 i 8

 

4 I poniedziałek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 ul. Ujejskiego od nr 26 p. Brylińska do nr 10 p. Wróblewski
Ks. Kapelan 15:00 ul. Batorego od ul. Słonecznej.
Ks. Leszek 14:00 Wybickiego parzyste od lasu
Ks. Sławomir 14:00 ul. Sobieskiego13 bloki
Ks. Mirosław 15:00 bloki przy ul. Dunina-Brzezińskiego nr 6 i 10
Ks. Jan Kęsek 15:00 ul. Niepodległości blok nr 43

 

5 I wtorek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 ul. Partyzantów od ulicy Słowackiego a następnie ul. Piastów od ulicy Ujejskiego
Ks. Kapelan 14:00 ul. Słowackiego nr parzyste od nr 80 p. Dziekan do nr 44 wraz z ul. Drogowców i Szpitalną za Zakopianką
Ks. Leszek —— ———–
Ks. Sławomir 14:00 ul. Traugutta z góry
Ks. Mirosław 14:00 bloki przy ul. Dunina-Brzezińskiego nr 9 i 9A
Ks. Jan Kęsek 15:00 ul. Kasprowicza

 

6 I środa
kapłan godzina ulica
Ks. Mirosław 14:00 ul. Słowackiego blok nr 19

 

7 I czwartek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 Doboszówka – ul. Ujejskiego od Borzęty- p. Fijał nr 333 do nr 285 p. Gatlik
Ks. Kapelan 14:00 ul. Słowackiego nr parzyste od mieszkań w budynku 42 do nr 2 p. Dyrda.
Ks. Leszek 14:00 Wybickiego nieparzyste od lasu
Ks. Sławomir 15:00 ul. Fijałkowskiego z góry
Ks. Mirosław 15:00 Nowe bloki przy ul Solidarności

 

8 I piątek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 ul. Łokietka od Zakopianki
Ks. Kapelan ——— ——————-
Ks. Leszek 15:00 ul Matejki blok nr 7
Ks. Leszek 16:30 ul Matejki blok nr 9
Ks. Sławomir 15:00 ul. Jordana
Ks. Mirosław 15:00 ul. Reja
Ks. Jan Kęsek 14:00 ul. Piłsudskiego blok 12 i 16

 

9 I sobota
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 9:00 domy położone za drogą na Dobczyce z ul. Ujejskiego i Kazimierza Wielkiego: od nr 205E do 308 a następnie od nr 306 do nr 184 b p. Szymscy
Ks. Kapelan 9:00 ul. Jagiellońska od Poczty
Ks. Jan Kęsek 9:00
ul. Szpitalna
Ks. Sławomir 9:00 Osiedle 1000-lecia blok nr 6A i nr 6 / z przerwą od g. 13.30 do g.15.15 /
Ks. Mirosław 9:00 ul. Bergela – od lasu

 

11 I poniedziałek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 ul. Kazimierza Wielkiego nr parzyste: od nr 180A Pani Fąfara do numeru 150 p. Podrazik
Ks. Kapelan 15:00 ul. Żwirki i Wigury w kolejności numerów
Ks. Leszek 15:00 3 Maja w górę
Ks. Sławomir 15:00 ul. Poniatowskiego i ul. Kościuszki
Ks. Mirosław 15:00 ul. Długosza
Ks. Jan Kęsek 15:00 ul. Żeromskiego blok nr 13 i 15

 

12 I wtorek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 ul. Kazimierza Wielkiego nr parzyste: od numeru 138 p. Łętocha do nr 38 p. Wójcik
Ks. Kapelan 15:00 ul. Solskiego w kolejności numerów, a następnie ul. Broniewskiego
Ks. Leszek —– —————-
Ks. Sławomir od 9:00i od 15:00 ul. Mickiewicza blok nr 6
Ks. Mirosław 15:00 Blok przy ul. Gałczyńskiego 1

 

13 I środa
kapłan godzina ulica
Ks. Kapelan 15:00 ul. Joselewicza, ul. Spytka Jordana i ul. Okulickiego
Ks. Leszek 15:00 Osiedle 1000-lecia 13
Ks. Sławomir 15:00 ul. Mickiewicza blok nr 14 i około g. 17:00 ul. Mickiewicza blok nr 15
Ks. Mirosław 14:00 ul. Słowackiego blok nr 12

 

14 I czwartek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 ul. Kazimierza Wielkiego nr parzyste: od nr 28 p. Knapczyk do nr 2 p. Pitala
Ks. Kapelan 14:00 Osiedle 1000-lecia blok nr 16
Ks. Leszek 15:00 Osiedle 1000-lecia 10
Ks. Sławomir 15:00 ul. Sienkiewicza – domy za Zakopianką
Ks. Mirosław 15:00 blok 15 przy ul. Słowackiego

 

15 I piątek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 9:00-12:00, 15:00-18:00 Osiedle 1000-lecia blok nr 1
Ks. Kapelan ———- ——————-
Ks. Leszek 16:30 ul. Niepodległości 9a
Ks. Sławomir 14:00 ul. Sienkiewicza od ul. Traugutta do nr 21 E p. Podlodowscy
Ks. Mirosław 14:00 ul. Słowackiego blok nr 17

 

16 I sobota
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 9:00 ul. Kazimierza Wielkiego strona szkoły: od nr 210 p. Wójtowicz do nr 175c p. Ścisłowicz
Ks. Kapelan 9:00 ul. Reja, blok nr 12
Ks. Jan Kęsek 9:00 ul. Konopnickiej
Ks. Sławomir 9:00 ul. Sienkiewicza od nr 20 p. Cyrek w stronę Rynku
Ks. Mirosław 9:00 ul. Mickiewicza

 

17 I niedziela
kapłan godzina ulica
Ks. Mirosław 15:00 Blok pielęgniarek przy ul. Szpitalnej 2 i lekarzy przy ul. Piłsudskiego

 

18 I poniedziałek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 ul. Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste: od nr 173a p. Biel do nr 131 p. Szymscy
Ks. Kapelan 15:00 ul. Reja, blok nr 8
Ks. Leszek 15:00 Osiedle 1000-lecia 11
Ks. Sławomir od 9:00i od 15:00 Osiedle 1000-lecia blok nr 5
Ks. Mirosław 15:00 ul. Słowackiego blok 21

 

19 I wtorek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 ul. Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste: od nr 129 p. Niklas do nr 83a p. Samek
Ks. Kapelan 14:00 ul. Rzemieślnicza w kolejności numerów
Ks. Leszek 15:00 ul. Bema bloki nr 1, 2 i 4
Ks. Sławomir od 9:00

i od 15:00

Osiedle 1000-lecia blok nr 7
Ks. Mirosław 14:00 ul. Słowackiego blok 23

 

20 I środa
kapłan godzina ulica
Ks. Kapelan 15:00 ul. Żeromskiego, domy jednorodzinne
Ks. Leszek 15:00 ulice: Kilińskiego, Klakurki, Królowej Jadwigi, Kniaziewicza
Ks. Sławomir od 9:00

i od 15:00

Osiedle 1000-lecia blok nr 8
Ks. Mirosław 15:00 ul. Matejki od ul. Słowackiego, następnie ul. Ogrodowa od nr 24 i 3 domy z Poniatowskiego

 

21 I czwartek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 ul. Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste: od nr 81 p. Szczypka do nr 53c p. Nowak
Ks. Kapelan 14:00 ul. Armii Krajowej
Ks. Leszek 15:00 Osiedle 1000-lecia blok nr 12
Ks. Sławomir 15:00 Osiedle 1000-lecia blok nr 14
Ks. Mirosław 15:00 ul. Gałczyńskiego

 

22 I piątek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 9:00-12:00, 15:00-18:00 Osiedle 1000-lecia blok nr 2
Ks. Kapelan ———- ————————
Ks. Leszek 14:00 ul. Średniawskiego od nr 70 b w dół do 52 b
Ks. Sławomir 15:00 Osiedle 1000-lecia blok nr 15
Ks. Mirosław ———- ————————

 

23 I sobota
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 10.30 ul. Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste: od nr 1c p. Jodłowska do nr 47 p. Nalepa
Ks. Kapelan 9:00 ul. Senatorska od ul. Słonecznej
Ks. Leszek 9:00 ul. Sikorskiego od p. Tatomir nr 66 do centrum
Ks. Sławomir ———- ————————
Ks. Mirosław ———- ————————

 

24 I niedziela
kapłan godzina ulica
Ks. Mirosław ———- ————————

 

25 I poniedziałek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 9:00-12:00, 15:00-18:00 Osiedle 1000-lecia blok nr 3
Ks. Kapelan 15:00 Osiedle Tysiąclecia, blok nr 17
Ks. Leszek 14:00 Średniawskiego od nr 52 a w dół
Ks. Mirosław ———- ————————

 

26 I wtorek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 9:00-12:00, 15:00-18:00 Osiedle 1000-lecia blok nr 4
Ks. Leszek ———- ——————-

 

27 I środa
kapłan godzina ulica
Ks. Mirosław ———- ————————

 

28 I czwartek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 ul. Orzeszkowej
Ks. Mirosław ———- ————————

 

29 I piątek
kapłan godzina ulica
Ks. Proboszcz 14:00 ul. Tetmajera i ul. Asnyka

 

Ogłoszenia – 4. Niedziela Adwentu (20.12.2015)

 • Dziś ostatnia niedziela Adwentu.
  • Wigilia dla osób samotnych o godz. 15:00 w strażnicy OSP Śródmieście.
  • Dziękujemy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział w Myślenicach za ufundowanie Wieczerzy i podarunków oraz Strażakom za udostępnienie sali.
  • Parafialny Zespół Caritas „Betania” serdecznie dziękuje za udział w Świątecznej Zbiórce Żywności darczyńcom oraz 337 wolontariuszom. Zebraliśmy 4610 kg żywności i 5808 zł. Bóg zapłać!
  • W Domu Katolickim o godz. 15:30 i 17:30 Jasełka pt. „Wigilia Karoliny” przygotowane przez młodzież oazową i Pana Marcina Kobierskiego. Wejściówki możemy odebrać po Mszach św. w zakrystii,
  • W parafii na Osiedlu koncert muzyki organowej o godz. 15:30.
  • U nas nieszpory godz. o 17:30.
 • W tym tygodniu już ostatnie Roraty, które odprawiamy
  • dla dzieci, młodzieży o godz. 18:00, w czwartek o godz. 8:00,
  • dla starszych rano o godz. 6:15.
  • Plansze roratnie z wklejonymi obrazkami dzieci przynoszą w środę na swoje Roraty, a w czwartek po Mszy św. o godz. 8:00 otrzymają nagrody.
 • Świece Caritas na stół wigilijny oraz okolicznościową kartkę Bożonarodzeniową znajdziemy dziś w kiosku na placu kościelnym, a w tygodniu w sklepie KIK-u.
  • Dziękujemy za ofiary składane przy tej okazji na pomoc ubogim.
  • Dochód ze sprzedaży kartek będzie przekazany dzieciom na Misji w Papui Nowej Gwinei prowadzonej przez O. Włodzimierza Małotę – naszego rodaka. (Kartki będzie można do nabyć również po spektaklach Jasełek).
 • Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty dziś, jutro i we wtorek na wszystkich Mszach św. oraz dodatkowo w poniedziałek i wtorek po południu od godz. 17:00 do 18:30.
  • Spowiedź parafialna u nas w środę od godz. 6:15 – 12:00 i po południu od godz. 14:00 – 18:00.
  • Przerwy w spowiedzi: 9:30 – 10:00 i 16:00 – 16:30.
  • We wtorek spowiedź przez cały dzień w parafii na Osiedlu.
 • W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia – wieczór szczególny wieczerzy wigilijnej, wspólnej modlitwy, dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń – wieczór pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach i radosnego wspólnego kolędowania.
  • Ze śpiewem kolęd na ustach przyjdźmy do naszego sanktuarium na Pasterkę o godz. 24:00.
  • Tradycyjnie taca na pasterce na fundusz ochrony dzieci nienarodzonych.
  • W czwartek nie będzie Mszy św. o godz. 18:00.
  • W wigilie spowiadamy od godz. 6:15 – 11:30.
  • O godz. 11:30 kościół będzie zamknięty aby rozpocząć sprzątanie i przygotowanie kościoła na Święta.
 • W piątek, 25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia, Msze święte w naszym kościele według porządku niedzielnego. Podobnie w drugi dzień Świąt, w sobotę 26 grudnia, w święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika.
 • W uroczystość Narodzenia Pańskiego, która wypada w piątek, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 • Duszpasterskie odwiedziny kolędowe rozpoczniemy po Świętach w poniedziałek 28 grudnia. Program kolędy został wywieszony w gablocie oraz umieszczony na stronie internetowej parafii.
 • Dziękując za ofiary składane dziś na tacę na pokrycie kosztów modernizacji nagłośnienia w naszej świątyni i wokół niej życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i radości wiary w obliczu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Myślenickie Chóralne Warsztaty Kolędowe

WarsztatyKolednicze_2015-12-05_slajd_www

Miejsce:

 • Dom Katolicki im. Ks. Bylicy ul. 3-go Maja 1a Myślenice

Termin:

 • Poniedziałek – 04.01.2016 godz. 16:00 – 20:00
 • Wtorek – 05.01.2016 godz. 16:00 – 20:00
 • Środa – 06.01.2016 godz. 8:00 – 10:00

Zakończenie: Msza św. w uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2016) o godz. 11:00 w kościele parafialnym Narodzenia N.M.P. w Myślenicach.

Warsztaty prowadzą:

 • dr Joanna Piech-Sławecka – Poznań – chóralista, dyrygent, logopeda
 • Paweł Bębenek – Kraków – kompozytor, chóralista, dyrygent
 • Magdalena Starzec – Myślenice – chóralista, dyrygent, wokalista

Zapisy:

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie udziału w warsztatach poprzez wypełnienie formularza (http://goo.gl/forms/Rs1BLBgpas). W przypadku dużego zainteresowania lista uczestników może zostać zamknięta przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 31.12.2015 r.

Kontakt:

Organizator: Parafia Narodzenia N.M.P. w Myślenicach

Zapraszamy do wspólnego kolędowania!

Ogłoszenia – 3. Niedziela Adwentu (13.12.2015)

 • Dzisiejsza niedziela w liturgii Kościoła to niedziela radości, że Pan jest już blisko, że przychodzi, by nam udzielać swoich darów i łask. Nieszpory o godz. 17:30.
 • Dzisiaj wspominamy też dramatyczne wydarzenia sprzed 34 lat modląc się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.
 • W tygodniu zapraszamy na Roraty:
  • dzieci, młodzież o godz. 18:00, w soboty o godz. 8:00,
  • starszych rano o godz. 6:15.
 • W naszej parafii dziś po Mszach św. Domu Parafialnym przy ul. Ks. Piotra Skargi 4 II -ga tura wyborów do Rady Parafialnej.
  • Z pośród 12 kandydatów, którzy w ubiegłą niedzielę otrzymali największą liczbę głosów prosimy o wybranie 6 osób stawiając na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata znak „X”.
  • Maksymalnie możemy zakreślić 6 osób.
  • Nad głosowaniem czuwają siostry: Lucyna i Celina, którym bardzo dziękujemy za życzliwość i poświęcony czas.
 • Świece Caritas na stół wigilijny znajdziemy dziś w kiosku na placu kościelnym, a w tygodniu w sklepie KIK-u. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji na pomoc ubogim.
 • We wtorek wszystkie osoby objęte opieką Caritas zapraszamy do odbioru żywnościowych paczek świątecznych.
 • W środę o godz. 18:00 zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie.
 • Spotkanie Rady Parafialnej kończącej wieloletnią posługą w naszej wspólnocie w środę o godz. 19:30 na plebanii.
 • Do Świąt Bożego Narodzenia już coraz bliżej. Postarajmy się o ich piękne, chrześcijańskie przeżycie.
  • Przypominamy, że spowiadamy w tygodniu rano na wszystkich mszach św. oraz dodatkowo po południ od godz. 17:00 do 18:30.
  • Spowiedź parafialna będzie u nas w środę 23 XII, natomiast dzień wcześniej 22 XII we wtorek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w parafii na Osiedlu.
  • Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę.
 • Do chorych i starszych, u których nie byliśmy na pierwszy piątek grudnia z Komunią Św. udamy się w sobotę 19 grudnia od godz. 10:00. Prosimy o ich zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii.
 • W piątek na Mszy Św. o godz. 18:00 będziemy modlić się w intencjach Światowych Dni Młodzieży i wspierać „piątką w piątek” potrzebującego przyjaciela. Po Mszy Św. wolontariuszy i chętnych do współtworzenia tego dzieła zapraszamy na Roratnią Kolację ŚDM do Domu Katolickiego.
 • Osoby, które nie będą miały z kim zasiąść do wigilijnego stołu, niezależnie od sytuacji materialnej, zapraszamy na Wigilię dla Samotnych w niedzielę 20 grudnia o godz. 15:00. Zaproszenia prosimy odebrać w Betanii we wtorek od godz. 15:00.
 • Już w najbliższą sobotę o g. 19:00 w Domu Katolickim premiera Jasełek „ Wigilia Karoliny” przygotowanych przez Pana Marcina Kobierskiego i młodzież oazową.
  • Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na radość przeżyć narodzin Zbawiciela w naszych domach. Kolejne spektakle: w przyszłą niedzielę o godz. 15:30 i 17:30. Pozostałe w Nowym Roku. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej.
  • Na grudniowe inscenizacje jasełek wejściówki możemy odebrać dziś po Mszach św. w zakrystii, a w tygodniu w kiosku KIK-u.
 • Na koncert muzyki organowej zapraszamy w przyszłą niedzielę o godz. 15:30 do kościoła św Brata Alberta na Osiedlu. Wystąpi Robert Grudzień z Łodzi.
 • Taca w przyszłą niedzielę na modernizację nagłośnienia w naszym kościele.
 • Z intencji Mszalnych w najbliższą niedzielę o godz. 8:00
  • W intencji Strażaków i ich rodzin oraz sympatyków z OSP Dolne Przedmieście
  • W intencji zmarłych Strażaków z Dolnego Przedmieścia
 • Dziękując za życzliwość i ofiarność życzymy błogosławionej niedzieli, dobrego tygodnia.

Jasełka „Wigilia Karoliny”

Jaselka_750_450

Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia

Od 8 grudnia br. do 20 listopada 2016 r. trwać będzie w Kościele katolickim Rok Święty Miłosierdzia – zapowiedział 13 marca 2015 r. papież Franciszek w kazaniu podczas nabożeństwa pokutnego, któremu przewodniczył w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Było ono połączone z aktem pojednania licznych penitentów oraz ze spowiedzią i rozgrzeszeniem indywidualnym.
– „Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego” – powiedział w końcowej części kazania Ojciec Święty. – „I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny» (Łk 6, 36)” – oświadczył papież.
Dodał, że Rok ten rozpocznie się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, czyli 8 grudnia br., a zakończy w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata – 20 listopada 2016 r.

Tekst za: www.ekai.pl

Ogłoszenia – 2. Niedziela Adwentu (6.12.2015)

 • Dziś zmiana tajemnic różańca po Mszy św. o godz. 14:00
 • Dziś nieszpory o godz. 17:30.
 • W Adwencie zapraszamy wszystkich na Roraty:
  • dzieci, młodzież o godz. 18:00, w soboty o godz. 8:00
  • starszych rano o godz. 6:15.
 • Przy kaplicy Matki Bożej jest usytuowana urna, do której prosimy składać kartki ze swoimi kandydatami do Rady parafialnej.
  • Głosować mogą tylko osoby pełnoletnie należące do naszej wspólnoty parafialnej wpisując na kartce jedną osobę: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 • We wtorek (8 grudnia 2015) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
  • Msze św. w naszym sanktuarium o godz. 6:15, 7:00, 8:00, 9:00 i po południu o godz. 16:30 i 18:00.
  • W kościółku o godz. 14:15.
  • Na Mszę św. o godz. 16:30 zapraszamy wszystkie dzieci.
  • Uczniom klas III na tej Mszy św. zostaną poświęcone medaliki.
  • 8 grudnia w całym Kościele rozpocznie się Nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia, który ma nam pomóc doświadczyć miłosierdzia Boga Ojca przez czynną misję Kościoła. W naszym sanktuarium w Roku Jubileuszowym codziennie o godz. 15:00 będzie odmawiana koronka do Bożego Miłosierdzia.
 • 8 grudnia Myśleniczanka Katarzyna Kliś złoży śluby wieczyste w Zgromadzeniu Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty. Polecamy ją modlitwie wiernych.
 • We wtorek kancelaria i Betania nieczynna. Osoby objęte opieką Caritas zapraszamy do odbioru żywnościowych paczek świątecznych we wtorek 15 grudnia.
 • Świece Caritas na stół wigilijny będziemy mogli nabyć od przyszłej niedzieli w kiosku na placu kościelnym, a w tygodniu w sklepie KIK-u. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji na pomoc ubogim.
 • Parafialny Zespół Caritas zaprasza do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności w sklepach Myślenic w najbliższy piątek i sobotę 11 i 12 grudnia. Za każdy kilogram trwałej żywności przekazany wolontariuszom serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!
 • Osoby, które pragną podjąć się modlitewnego czuwania przez godzinę raz w tygodniu w intencji miłości, pokoju i jedności w rodzinach i na całym świecie za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi mogą wpisać się na listę, która jest na stoliku obok bocznego ołtarza..
 • Z intencji Mszalnych we wtorek 8 grudnia:
  • 9:00 – za Polaków, którzy ponieśli śmierć z rąk ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 9:00 – o trwałość i świętość małżeństw oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinach. Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Najświętszej Niepokalanie Poczętej – prowadzi Służba Rodzinie.
  • 18:00 – w intencji Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Myślenice.
 • Dziękując za życzliwość i ofiarność życzymy błogosławionej niedzieli, dobrego tygodnia i radosnych spotkań ze św. Mikołajem.

Sanktuarium Myślenice

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice

telefon parafii: 12 272 12 37
e-mail parafii: sanktuarium@myslenice.pl

Informacje dotyczące sakramentów

Msze święte

W dni powszednie
6:30 (w Adwencie 6:15) | 7:00 (poza I. piątkiem m-ca) | 7:30 | 8:00 | 18:00

W niedziele i święta
6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00

w kościółku na Stradomiu: 7:30 | 10:00 | 14:15
kaplica szpitalna: 6:00 | 7:15 | 16:00

Kliknij po szczegółową informację