Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach

Miesięczne archiwum dla Listopad, 2015

Adwent

 • Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana na końcu czasów, a zarazem czas przygotowania na Święta Bożego Narodzenia.
 • Zapraszamy wszystkich na Roraty które będą odprawiane
  • dla dzieci, młodzieży o godz. 18:00, w soboty o godz. 8:00,
  • dla starszych rano o godz. 6:15.
 • Prosimy, by na Mszy św. roratniej dla dzieci, podobnie jak w niedziele na Mszach św. o godz. 11:00 ławki w pierwszej części kościoła były zajmowane wyłącznie przez dzieci.
 • Godzinki w Adwencie o godz. 5:45, w niedziele bez zmian o godz. 6:00.
 • Nowenny w środy i nabożeństwa sobotnie do naszej Myślenickiej Pani w Adwencie o godz. 17:45.

Rada Parafialna

Rada Parafialna jest organem doradczym urzędującego proboszcza w zakresie planowania i podejmowania pracy duszpasterskiej w parafii, uwzględniając w tym inne stowarzyszenia, małe wspólnoty czy organizmy duszpasterskie. Powołanie Rady Parafialnej leży w kompetencji proboszcza, który czyni to na podstawie rozeznania oraz konsultacji ze współpracownikami tak duchownymi, jak i świeckimi. W jej skład wchodzą członkowie z urzędu, wyboru oraz mianowania. W skład Rady Parafialnej powinny wchodzić osoby cieszące się dobrą opinią wśród wiernych, cechujący się zdrową religijnością i nienaganną postawą moralną, będący zarazem fachowcami w swojej dziedzinie zawodowej oraz gotowe do poświecenia się dla dobra wspólnoty.

Rada Parafialna, w myśl prawa kanonicznego, ma jedynie głos doradczy i nie wypowiada się w sprawach personalnych księży oraz dóbr materialnych parafii. Celem jej jest apostolstwo wspólnotowe oraz programowanie duszpasterstwa w parafii. Uchwały Rady Parafialnej uzyskują moc prawną dopiero po zatwierdzeniu ich przez proboszcza. Zebraniom Rady przewodniczy ksiądz proboszcz lub wyznaczony przez niego wikariusz. Jej kadencja trwa trzy lata. Rada parafialna zbiera się na zwyczajne posiedzenie w zależności od potrzeb. Zebrania nadzwyczajne zwołuje proboszcz gdy uzna to za zasadne lub gdy prosi o to większość członków Rady.

Ogłoszenia – 1. Niedziela Adwentu (29.11.2015)

 • Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny – Adwent.
  • Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana na końcu czasów, a zarazem czas przygotowania na Święta Bożego Narodzenia.
  • Od jutra zapraszamy wszystkich na Roraty które będą odprawiane
   • dla dzieci, młodzieży o godz. 18:00, w soboty o godz. 8:00,
   • dla starszych rano o godz. 6:15.
  • Prosimy, by na Mszy św. roratniej dla dzieci, podobnie jak w niedziele na Mszach św. o godz. 11:00 ławki w pierwszej części kościoła były zajmowane wyłącznie przez dzieci.
  • Godzinki w Adwencie o godz. 5:45, w niedziele bez zmian o godz. 6:00.
  • Nowenny w środy i nabożeństwa sobotnie do naszej Myślenickiej Pani w Adwencie o godz. 17:45.
 • Dziś nieszpory o godz. 17:30.
 • W naszej parafii gościmy przedstawicieli stowarzyszenia Braterstwo namARKA – działającego na rzecz Rodzin i Osób Niepełnosprawnych, które wraz z ks. bp Grzegorzem Rysiem podjęło się organizacji w Roku Miłosierdzia Pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Ziemi św. Przy wyjściu z kościoła osoby z Braterstwa namARKA zbierają datki do puszek na ten cel.
 • W liturgii Kościoła:
  • w poniedziałek – święto św. Andrzeja, apostoła
  • w czwartek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana
 • W poniedziałek swoje imieniny obchodzi ks. prałat Andrzej Burek, któremu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i nieustannego wstawiennictwa naszej Myślenickiej Pani. Msza św. w intencji ks. solenizanta o godz. 18:00.
 • Również w poniedziałek o godz. 19:00 w Domu Katolickim spotkanie z dziennikarzem Witoldem Gadowskim: „Chrześcijanie, Kurdowie i islamski terroryzm na Bliskim Wschodzie”.
 • Caritas „Betania” informuje, że w najbliższy wtorek od godz. 15:00 wydawać będzie tylko żywność unijną, którą trzeba odebrać w całości w tym dniu. Żywność nieodebrana musi być zwrócona do Krakowa.
 • W każdą I-szą środę miesiąca zapraszamy o g. 17:15 na adorację i modlitwę różańcową w intencji trwałości i świętości rodzin, a o g.18:00 na Mszę św. w tej intencji.
 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
  • Możliwość spowiedzi
   • w tygodniu w czasie Mszy św., popołudniu od godz. 17:00,
   • w czwartek i w piątek od g. 15:00 do 18:00 z przerwą od g.16:30 do 17:00.
  • Msza św. w pierwszy piątek Adwentu dla dzieci i gimnazjalistów o godz. 18:00.
  • Na msze św. o godz. 16:00 zapraszamy osoby starsze.
 • W sobotę od godz. 9:00 odwiedzimy chorych i starszych z posługą sakramentalną. Prosimy o ich zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii.
 • W najbliższą niedzielę zmiana tajemnic różańca po Mszy św. o godz. 14:00.
 • Wszystkim, którzy w minionym czasie złożyli ofiary na tacę, czy w kopertach, oraz na konto parafii dziękujemy. Bóg zapłać. Na cmentarzu zostało zamontowane już oświetlenie. Z myślą o osobach starszych planujemy jeszcze na cmentarzu wykonanie poręczy przy chodniku, a w kościele niebawem modernizację nagłośnienia. W niedzielę 20 grudnia będzie zbierana taca na ten cel.
 • W niedziele Adwentu w naszej parafii zostaną przeprowadzone wybory do Rady Parafialnej. Głosować mogą tylko osoby pełnoletnie należące do naszej wspólnoty parafialnej wpisując na kartce jedną osobę: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. W skład Rady Parafialnej powinny wchodzić osoby cieszące się dobrą opinią wśród wiernych, cechujący się zdrową religijnością i nienaganną postawą moralną. Kartki prosimy składać w przyszłą niedzielę do urny, która będzie usytuowana przy kaplicy Matki Bożej. Osoby z największą liczbą głosów przejdą do II tury wyborów.
 • Z intencji Mszalnych:
  • o błogosławieństwo Boże dla Dobroczyńców i Wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas „Betania” – w czwartek – g. 18:00
  • o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla dzieci klas IV i ich rodzin – w piątek – g. 18:00
  • wynagradzająca Bogu za grzechy świata przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP – w sobotę – g.8:00
 • Przypominamy, że modlitwa różańcowa w intencji próśb i podziękowań składanych do Matki Bożej Myślenickiej Pani jest odmawiana: w poniedziałki, środy i piątki o g. 17:15, we wtorki i soboty po Mszy św. o g. 8:30
 • Wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Drodzy Siostry i Bracia!

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7,14). Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

 1. Chrzest Polski

Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski (por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, Gniezno 1966).

Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa.

 1. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

W Wigilię Paschalną 966 roku, kiedy władca Polan stanął przed chrzcielnicą, zaśpiewano ten wyjątkowy, starożytny hymn: „Weselcie się już, zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem […], poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” („Exultet”).

I odtąd – każdego roku w Wigilię Paschalną – Kościół w Polsce śpiewa ten hymn tuż przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych; przepiękny hymn, przepełniony radością z dzieła zbawienia, skupiony na Chrystusie, który wyzwala nas ku miłości do Boga i ludzi.

W chwili chrztu świętego każdej i każdego z nas to zbawcze wydarzenie staje się przełomowym momentem naszej osobistej duchowej biografii. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą do życia w Trójcy Świętej. Jest to nie tylko zanurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwycięstwie nad złem. To prawdziwe źródło życia wiecznego dla nas.

Pełne wiary spojrzenie na to przełomowe w dziejach naszego narodu wydarzenie sprawia, że przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski nie ogranicza się do rozważania zagadnień o charakterze społecznym, kulturowym czy narodowym. Są to z pewnością kwestie ważne, ale to przecież nie te pytania usłyszał Mieszko I, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to, czy wyrzeka się szatana i jego próżnej chwały. Następnie, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego Jedynego Syna – Jezusa Chrystusa, wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w Ducha Świętego, w święty, katolicki i apostolski Kościół, w społeczność świętych i w zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania Mieszko odpowiedział: „Wierzę!”. To samo wyznanie wiary powtarzamy i my 1050 lat później.

 1. Millennium Chrztu Polski

Obchodzić Jubileusz Chrztu Polski to świadczyć własnym życiem o Chrystusie. Takie odważne świadectwo w niełatwych czasach PRL-u złożyli katolicy w 1966 roku, w czasie obchodów milenijnych. Pomogła w tym dziewięcioletnia Wielka Nowenna, czyli program duszpasterski opracowany przez Sługę Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej główne hasło rozbrzmiewa po dziś dzień w naszych uszach: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”.

Ogromna praca duchowa, towarzysząca Millennium Chrztu, zakończyła się uroczystościami na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. W tym dniu zawierzono Matce Bożej nasz naród na kolejne 1000 lat. Bez tamtego Millennium trudno sobie wyobrazić następne ćwierć wieku polskiej historii: pontyfikat św. Jana Pawła II, wielki ruch „Solidarność” oraz odzyskaną w 1989 roku wolność.

Po pięćdziesięciu latach pasterze Kościoła wraz ze zgromadzonymi wiernymi ponowią ten akt na Jasnej Górze 3 maja 2016 roku, zawierzając Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami naszej duchowej Matce i Królowej.

 1. Wyzwanie ekumeniczne

Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się zamknąć tylko w kontekście Kocioła katolickiego. Św. Paweł pisze, że „[…] w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno Ciało” (por. 1 Kor 12,13), tworząc jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Dlatego chrzest czyni chrześcijan, niezależnie od istniejących między nimi podziałów, członkami jednego Ciała Chrystusowego. Tworzy jedność, która nie sprowadza się wyłącznie do obojętnej tolerancji i wzajemnej wiedzy o sobie, lecz spełnia się w wymianie duchowych darów.

Dziękujemy Bogu za przyjętą na początku 2000 roku przez Kościół Katolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej „Deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu jako sakramentu jedności”. Jest ona bezprecedensowa w wymiarze Europy i świata, inspiruje do podejmowania następnych kroków zmierzających do zjednoczenia chrześcijan. Jedność Kościoła jest wolą Chrystusa. Mnożenie podziałów czy choćby obojętność wobec nich, jest ciężkim grzechem i antyświadectwem, które pomnaża zgorszenie. Polska przyjęła chrzest w czasie, gdy Kościół w dużej mierze był jeszcze niepodzielony na prawosławie (1054 rok) i kościoły protestanckie (1517 rok). Czy Jezus Chrystus nie wzywa nas do tego, byśmy chcieli nie tylko przeżyć, ale – w takiej mierze, w jakiej to jest możliwe – również przygotować wspólny obchód 1050-lecia tamtego wydarzenia? Czy możemy śpiewać Bogu radosne Te Deum za wydarzenie chrztu inaczej, niż w postawie głębokiego pojednania?

 1. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Przeżywane przez nas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski łączą się w rozpoczynającym się roku liturgicznym z jeszcze jedną okolicznością. Jest nią Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozumiany jako objawienie się czynnej wiary, potwierdzonej na chrzcie świętym. „W tym Roku Świętym – pisze papież Franciszek – będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. […] Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzję i egoizm” (Bulla „Misericordiae vultus” 11.04.2015).

Ojciec Święty polecił, by Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończył 20 listopada 2016 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

W tym czasie połączymy intencje Ojca Świętego z ogólnopolskim aktem przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę. Uczynimy to w podkrakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Zakończenie

Czeka nas zatem rok liturgiczny pełen duchowych wyzwań. Niech będzie on dla każdej i każdego z nas rokiem prawdziwie błogosławionym. Niech będzie czasem wdzięczności wobec Boga za wspaniałą, ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego narodu; czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem i poddania się powszechnemu panowaniu Chrystusa Króla Wszechświata. Niech stanie się okazją do pogłębienia synowskich więzi z Bogarodzicą, Matką Kościoła i naszą Matką. Niech będzie czasem radosnej nadziei dla młodych, którzy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Na błogosławiony czas odnowy naszej tożsamości chrzcielnej w Roku Jubileuszowym wszystkim ochrzczonym i przygotowującym się do chrztu z serca błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 370. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 6 października 2015 r.

List należy odczytać w niedzielę 22 listopada 2015 r., w Uroczystość Chrystusa Króla.

Za zgodność:
+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej osób niepełnosprawnych (9.04.2016-16.04.2016)

„Świętość to dążenie do wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego”
Jan Paweł II

Jubileuszowa pielgrzymka do ziemi świętej
Osób niepełnosprawnych
9.04.2016-16.04.2016

Organizator: Stowarzyszenie „Braterstwo namARKA”
Przewodnik: bp Grzegorz Ryś
Podczas II wojny światowej we Francji z inicjatywy o. François i kilku niepełnosprawnych powstało Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych. Poprzez wzajemną pomoc, wspólnie spędzany czas, Braterstwo uaktywnia osoby niepełnosprawne, czyni ich ludźmi odpowiedzialnymi za siebie i swoje życie, budzi wśród nich ducha apostolskiego. W krótkim czasie Braterstwo zaczęło rozwijać się w różnych krajach. W latach 70-tych i 80-tych XX wieku dotarło do Polski. W Krakowie działa w kilku parafiach i od początku jego istnienia członkowie wspólnoty namARKA wspierają jego działania. Wzajemnie motywujemy się do realizacji wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego.
By zaradzić wspólnym potrzebom, powołaliśmy do istnienia Stowarzyszenie „Braterstwo namARKA”, którego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim ludziom w potrzebie.
W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Stowarzyszenie podjęło się organizacji pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Ziemi Świętej. To ważne i trudne dla nas przedsięwzięcie, ale z Twoją pomocą chcemy dać osobom niepełnosprawnym „nie tylko możliwość życia, ale ponadto chęć i radość życia, pełny rozkwit osobowości.” (o. François)
Prosimy o pomoc w sfinansowaniu pielgrzymki osób niepełnosprawnych .
nr konta: 68 1240 5080 1111 0010 6463 9140
BRATERSTWO NAMARKA
os. Tysiąclecia 86
31-610 Kraków
wpłaty można dokonać tytułem: Pielgrzymka do Ziemi Świętej-na cele statutowe
www.pielgrzymkaniepelnosprawnych.pl

Ogłoszenia – 34. niedziela zwykła (22.11.2015) – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

 • Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela Roku Liturgicznego.
  • Na Mszy św. o godz. 12:30 odmówimy akt poświęcenia Chrystusowi Królowi Wszechświata naszej parafii, naszych rodzin i nas samych.
 • W parafii na Osiedlu dziś koncert muzyki organowej o godz. 15:30. Wystąpi Piotr Rojek z Wrocławia.
 • Zapraszamy na modlitwę w intencji zmarłych połączoną z wypominkami jednorazowymi codziennie do końca listopada o godz. 17:30.
 • W liturgii Kościoła:
  • we wtorek – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy
  • w środę – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
 • Caritas „Betania” informuje, że w najbliższy wtorek od godz. 15:00 wydawać będziemy warzywa i owoce z programu „Embargo”. Prosimy wszystkich objętych pomocą „Betanii” o odebranie żywności w tym dniu.
 • Grupę osób niepełnosprawnych ich rodziców i przyjaciół zapraszamy na spotkanie ze św. biskupem Mikołajem w zmienionym terminie: w najbliższą sobotę 28 listopada. Msza św. o godz. 10:30.
 • Rodziców wraz z dziećmi z klas III Szkoły Podstawowej zapraszamy w przyszłą niedzielę (29.11) na Mszę św. o godz. 11:00 oraz spotkanie, które będzie okazją do wyrażenia pragnienia Rodziców, by ich dziecko przygotowało się i przeżyło pierwszą Spowiedź i Komunię św. w naszej Parafii.
 • W najbliższą niedzielę rozpocznie się Adwent.
  • Zapraszamy wszystkich na Roraty które będą odprawiane
  • dla starszych w tygodniu rano o godz. 6:15
  • dla dzieci, młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty o godz. 8:00.
  • W niedziele rorat się nie odprawia.
  • Dzieci zachęcamy do przynoszenia na Roraty lampionów, symboli adwentowego czuwania i oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
  • Godzinki w Adwencie o godz. 5:45, w niedziele bez zmian o godz. 6:00.
 • Braterstwo namARKA – stowarzyszenie działające na rzecz Rodzin i Osób Niepełnosprawnych podjęło się organizacji w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia Pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Ziemi św. Dziełu temu patronuje i przewodniczyć Pielgrzymom będzie Bp Grzegorz Ryś. W niedzielę 29.11.2015 osoby z Braterstwa namARKA będą w naszej parafii zbierać datki do puszek na ten cel. Więcej informacji w gablocie i na stronie stronie internetowej parafii.
 • Z intencji Mszalnych:
  • Msza św. jubileuszowa w 40 rocznicę istnienia Przedszkola Samorządowego Nr 6 – w środę o godz. 10:30
 • Wszystkim, którym patronuje św. Cecylia, szczególnie twórcom muzyki i śpiewu kościelnego: panom organistom, chórowi i scholom życzymy radości wiary w muzyce, pieśni i w życiu na co dzień.
 • Wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.

Ogłoszenia – 33. niedziela zwykła (15.11.2015)

 • Dzisiaj na zakończenie każdej Mszy św. poświęcimy opłatki na stół wigilijny, które od jutra do naszych domów roznosić będą: Pan kościelny Bogusław i Pan organista Jacek. Za życzliwe ich przyjęcie serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
 • Zapraszamy na modlitwę różańcową w intencji zmarłych dziś i w tygodniu o godz. 17:30. Modlitwa jest połączona z wypominkami jednorazowymi.
 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
  • we wtorek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
  • w środę – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny , dziewicy i męczennicy
  • w czwartek – wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy
  • w piątek – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
  • w sobotę – wspomnienie Ofiarowania NMP
  • w przyszłą niedzielę – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
 • Woluntariusze ŚDM w ubiegłą niedzielę w czasie kiermaszu zebrali na przyjazd młodych z Peru 4974 zł. Również na kolejny „bilet dla brata” Grupa Misterium przekazała 3780 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Zebrane kwoty umożliwiają przyjazd dwojgu młodym z Limy do Krakowa na ŚDM.
 • Do biura ŚDM zapraszamy w każdą niedzielę od godz. 9:00 do 12:00 do salki przy ul. Ks. Piotra Skargi 4.
 • Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w środę o godz. 18:00.
 • Spotkanie wszystkich katechetów w czwartek o godz. 19:30 na plebanii.
 • W sobotę w Katedrze na Wawelu w czasie Mszy św. o godz. 16:30 nasza parafianka S. Agnieszka Tokoń w Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi Królowej złoży śluby wieczyste. Już dziś życzymy Siostrze i o to się modlimy, by rady ewangeliczne były radością serca i zakonnego życia.
 • Klub Inteligencji Katolickiej organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę w sobotę 21 XI.
 • Z intencji Mszalnych w przyszłą niedzielę:
  • 8:00 – o trwałość i świętość małżeństw oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinach. Po Mszy św. modlitwy uwielbienia, próśb i podziękowań.
  • 11:00 – za zmarłych z Bractwa Różańcowego odmawiającego co tydzień w południe różaniec.
  • 12:30 – w intencji naszego chóru parafialnego „Laudate Dominum” z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej oraz wstawiennictwo św. Cecylii.
 • Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.

Pielgrzymka KIK na Jasną Górę (21.11.2015)

Klub Inteligencji Katolickiej organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę w sobotę 21  listopada br. Zapisy w sklepie KIK- u.

XXXV PIELGRZYMKA
KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ, 21 listopada 2015 r.

PROGRAM

 • godz. 6.45- Wyjazd z Placu Kilińskiego
 • godz. 9.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, koncelebrowana przez ks. Prymasa Seniora abpa Henryka Muszyńskiego i kapelanów Klubów
 • godz. 11.30 – 13.30 – Wykłady w Kaplicy Różańcowej :
 • godz. 11.30 – Wykład – „Znaczenie ustaleń Synodu dla powołania i misji rodziny” – ks. Prymas Senior abp Henryk Muszyński, lub bp Jan Wątroba – uczestnik Synodu (wymaga potwierdzenia)
 • godz. 12.30 – Prezentacja książki „ Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku” – dr Michał Białkowski
 • godz. 13.45 – Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • godz. 14.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, którą poprowadzi KIK Katowice, a po niej modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II
 • godz. 16.00 – Wyjazd z Częstochowy

Ogłoszenia – 32. niedziela zwykła (8.11.2015)

 • W naszej parafii gościmy przedstawicieli młodzieży, którzy w ramach projektu „Busem do marzeń” przejechali już ok. 7 tys. km po drogach całej Europy, by zapraszać młodych do Krakowa, a dziś dotarli do Myślenic i opowiedzą nam o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży (zapraszamy).
 • Nasi parafialni wolontariusze Światowych Dni Młodzieży organizują dziś kiermasz ciekawych książek dla dzieci i dorosłych. Zebrane fundusze pomogą młodym z Peru na przyjazd do Krakowa. Zapraszamy po Mszy św. do Domu Parafialnego przy ul. Ks. Piotra Skargi 4.
 • Decyzją Konferencji Episkopatu Polski – ogólnopolska taca na organizację ŚDM będzie zbierana w przyszłą niedzielę (15.11.2015).
 • Zmiana tajemnic różańca św. dziś po Mszy św. o godz. 14:00,
 • Dziś wieczorem o godz. 19:00 konferencja dla Gimnazjalistów klas III.
 • Przez cały miesiąc listopad zapraszamy na modlitwę różańcową w intencji zmarłych o godz. 17:30 połączoną z wypominkami jednorazowymi.
 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
   w poniedziałek (9.11.2015) – rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
 • we wtorek (10.11.2015)- wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
 • w środę (11.11.2015) – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
  • Narodowe Święto Niepodległości
   • Uroczysta Msza św. w intencji naszej Ojczyzny oraz o bł. Boże dla członków i sympatyków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół zostanie odprawiona o godz. 15:00 .
 • w czwartek (12.11.2015) – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
 • w piątek (13.11.2015) – wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
 • W Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul, Słowackiego 5 jest możliwość bezpłatnego badania wzroku dla osób powyżej 15 roku życia w środę 18 listopada. Szczegóły w placówce.
 • Klub Inteligencji Katolickiej organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę w sobotę 21.11.2015. Zapisy w sklepie KIK-u. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej parafii.
 • Wszystkim życzymy miłej niedzieli i radosnego świętowania.
 • Polecamy do obejrzenia na ekranie kina Muza filmu pt. „Zakazany Bóg”.

Sanktuarium Myślenice

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice

telefon parafii: 12 272 12 37
e-mail parafii: sanktuarium@myslenice.pl

Informacje dotyczące sakramentów

Msze święte

W dni powszednie
6:30 (w Adwencie 6:15) | 7:00 (poza I. piątkiem m-ca) | 7:30 | 8:00 | 18:00

W niedziele i święta
6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00

w kościółku na Stradomiu: 7:30 | 10:00 | 14:15
kaplica szpitalna: 6:00 | 7:15 | 16:00

Kliknij po szczegółową informację